Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 16 септември 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Състояние на Съюза (разискване по актуални въпроси) (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Състояние на Съюза (разискване по актуални въпроси) (продължение на разискването)
 6.Първо гласуване (продължение)
 7.Поправкa (член 241 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 8.Преговори преди първото четене в Съвета (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 9.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 10.Искания за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 145 от Правилника за дейността) (одобрение): вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Обяснения на вот: вж. протокола
 16.Поправки и намерения за гласуване: вж. протокола
 17.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 18.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 19.Внасяне на документи: вж. протокола
 20.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 21.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Петиции: вж. протокола
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (406 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (406 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2402 kb)
Последно осъвременяване: 8 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност