Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 16. september 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 3.Liidu olukord (temaatiline arutelu) (arutelu)
 4.Esimene hääletusvoor
 5.Liidu olukord (temaatiline arutelu) (arutelu jätkamine)
 6.Esimene hääletusvoor (jätkamine)
 7.Parandus (kodukorra artikkel 241) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (jätkumeetmed) (vt protokoll)
 9.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 111 lõige 6 ja artikli 112 lõike 4 punkt d) (jätkumeetmed) (vt protokoll)
 10.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlused (kodukorra artikkel 145) (heakskiitmine) (vt protokoll)
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Teine hääletusvoor
 15.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 16.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 18.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 19.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 20.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 21.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 22.Petitsioonid (vt protokoll)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (406 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (406 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2402 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika