Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 16. septembra 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 3.Stav Únie (tematická rozprava) (rozprava)
 4.Prvé hlasovanie
 5.Stav Únie (tematická rozprava) (pokračovanie rozpravy)
 6.Prvé hlasovanie (pokračovanie)
 7.Korigendum (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 9.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 10.Žiadosti o konzultácie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (článok 145 rokovacieho poriadku) (schválenie): pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Pokračovanie prerušeného rokovania
 14.Druhé hlasovanie
 15.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 16.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 17.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 18.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 19.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 20.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 21.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 22.Petície: pozri zápisnicu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (406 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (406 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2402 kb)
Posledná úprava: 8. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia