Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 16 september 2020 - BrysselPreliminär utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (debatt)
 4.Första omröstningsomgången
 5.Tillståndet i unionen (debatt om en aktuell fråga) (fortsättning på debatten)
 6.Första omröstningsomgången (fortsättning)
 7.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 8.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 9.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen) (uppföljning) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 10.Begäranden om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 145 i arbetsordningen) (godkännande): se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Röstförklaringar: se protokollet
 16.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 17.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 18.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 19.Inkomna dokument: se protokollet
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Framställningar: se protokollet
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Preliminär utgåva (405 kb)
29/09/2020 21:32
 
Debatter
Preliminär utgåva (2393 kb)
29/09/2020 21:32
Senaste uppdatering: 29 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy