Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 2k
Torsdagen den 17 september 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

18. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
Senaste uppdatering: 4 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy