Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 17. september 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 3.Istungi jätkamine
 4.Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalse ärakasutamise vastu (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja seksuaalse ärakasutamise vastu (arutelu jätkamine)
 7.Euroopa kultuurielu taastumine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 8.Rohelise linnataristu olulisus – rohelisemate linnade Euroopa aasta 2022 (arutelu)
 9.Vajadus ELi viivitamatu humanitaarreageerimise järele olukorrale Moria pagulaslaagris (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  11.1.Olukord Filipiinidel, sealhulgas Maria Ressa juhtum
  11.2.Dr Denis Mukwege juhtum Kongo Demokraatlikus Vabariigis
  11.3.Humanitaarolukord Mosambiigis
 12.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 13.Istungi jätkamine
 14.Teine hääletusvoor
 15.Istungi jätkamine
 16.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 19.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 20.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56) (vt protokoll)
 21.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57) (vt protokoll)
 22.Otsus algatusraportite koostamiseks (vt protokoll)
 23.Algatusraportite menetlusest loobumine (vt protokoll)
 24.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 25.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 26.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
 28.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (364 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (364 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2271 kb)
Viimane päevakajastamine: 4. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika