Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 17 september 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 3.Hervatting van de vergadering
 4.De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (debat)
 5.Eerste stemming
 6.De bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (voortzetting van het debat)
 7.Cultureel herstel van Europa (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 8.Het belang van stedelijke en groene infrastructuur – Europees Jaar van groenere steden 2022 (debat)
 9.De noodzaak van een onmiddellijke humanitaire EU-respons op de huidige situatie in het vluchtelingenkamp Moria (debat)
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  11.1.De situatie in de Filipijnen, onder meer het geval van Maria Ressa
  11.2.Het geval van dr. Denis Mukwege in de Democratische Republiek Congo (DRC)
  11.3.De humanitaire situatie in Mozambique
 12.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Tweede stemming
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 19.Standpunten van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 20.Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 56 van het Reglement): zie notulen
 21.Medeverantwoordelijke commissies (artikel 57 van het Reglement): zie notulen
 22.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen: zie notulen
 23.Intrekking van procedures van initiatiefverslagen: zie notulen
 24.Ingekomen stukken: zie notulen
 25.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten: zie notulen
 26.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
 28.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (364 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (364 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2271 kb)
Laatst bijgewerkt op: 4 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid