Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 17 września 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci (debata) (kontynuacja) (ciąg dalszy debat)
 7.Kulturowe odrodzenie Europy (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 8.Znaczenie infrastruktury miejskiej i zielonej – Europejski Rok Zielonych Miast 2022 (debata)
 9.Potrzeba natychmiastowego podjęcia przez UE działań humanitarnych w reakcji na obecną sytuację w obozie dla uchodźców w Morii (debata)
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  11.1.Sytuacja na Filipinach, w tym sprawa Marii Ressy
  11.2.Sprawa dr Denisa Mukwege w Demokratycznej Republice Konga
  11.3.Sytuacja humanitarna w Mozambiku
 12.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 17.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 18.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 19.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 20.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu): Patrz protokól
 21.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu): Patrz protokól
 22.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 23.Wycofanie procedur sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 24.Składanie dokumentów: patrz protokół
 25.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: patrz protokół
 26.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokół
 27.Zamknięcie posiedzenia
 28.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (364 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (364 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2271 kb)
Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności