Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 17 september 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn och sexuell exploatering av barn (fortsättning på debatten)
 7.Kulturell återhämtning i Europa (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Vikten av grön infrastruktur i städerna – Europaåret för grönare städer 2022 (debatt)
 9.Behovet av en omedelbar och humanitär reaktion från EU:s sida på den rådande situationen i flyktinglägret i Moria (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  11.1.Situationen i Filippinerna, inklusive fallet Maria Ressa
  11.2.Fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo
  11.3.Den humanitära situationen i Moçambique
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 19.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 20.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 23.Tillbakadragande av initiativbetänkanden: se protokollet
 24.Inkomna dokument: se protokollet
 25.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 26.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
 28.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (364 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (364 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2271 kb)
Senaste uppdatering: 4 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy