Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 4k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Senaste uppdatering: 23 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy