Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
XML 2k
Måndagen den 5 oktober 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
PV
Senaste uppdatering: 23 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy