Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 5 октомври 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протоколи
 6.Състав на политическите групи: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива: вж. протокола
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Ред на работа
 15.Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (разискване)
 16.Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (разискване)
 17.Сесия на гласуване
 18.Условия за зачитане на принципите на правовата държава в рамките на преговорите относно МФР за периода 2021 - 2027 г. и Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (продължение на разискването)
 19.Принципите на правовата държава и основните права в България (разискване)
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Принципите на правовата държава и основните права в България (продължение на разискването)
 22.Представяне от Съвета на неговата позиция по проекта на общ бюджет за финансовата 2021 година (разискване)
 23.Жените в процеса на вземане на решения в управителните съвети на дружествата, включително актуалното състояние на директивата за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки (разискване)
 24.Засилване на схемата „Гаранция за младежта“ (разискване)
 25.Обяснения на вот: вж. протокола
 26.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 27.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 28.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (486 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (486 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2757 kb)
Последно осъвременяване: 23 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност