Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 5. oktober 2020 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 10.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 11.Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Arbejdsplan
 15.Oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (forhandling)
 16.Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (forhandling)
 17.Afstemning
 18.Betingelsesklausuler vedrørende retsstatsprincippet i forbindelse med forhandlingerne om FFR 2021-2027 og Next Generation EU (fortsat forhandling)
 19.Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (forhandling)
 20.Genoptagelse af mødet
 21.Retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Bulgarien (fortsat forhandling)
 22.Redegørelse ved Rådet om dets holdning til forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2021 (forhandling)
 23.Kvinder i beslutningstagende positioner i virksomhedsbestyrelser, herunder status for direktivet om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (forhandling)
 24.Styrkelse af ungdomsgarantien (forhandling)
 25.Stemmeforklaringer: se protokollen
 26.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 27.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 28.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (486 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (486 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2757 kb)
Seneste opdatering: 23. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik