Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 16.Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (συζήτηση)
 17.Ψηφοφορία
 18.Προϋπόθεση του κράτους δικαίου στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στη Βουλγαρία (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Παρουσίαση από το Συμβούλιο της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 (συζήτηση)
 23.Γυναίκες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εταιρικά συμβούλια, και μεταξύ άλλων πορεία των εργασιών όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (συζήτηση)
 24.Ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (συζήτηση)
 25.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (486 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (486 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2757 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου