Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79) (vt protokoll)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus: vt protokolli
 11.Otsus algatusraportite koostamiseks (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Tööplaan
 15.ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi loomine (arutelu)
 16.Õigusriigi tingimus mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu „NextGenerationEU“ raames (arutelu)
 17.Hääletusvoor
 18.Õigusriigi tingimus mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) ja taasterahastu „NextGenerationEU“ raames (arutelu jätkamine)
 19.Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias (arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.Õigusriik ja põhiõigused Bulgaarias (arutelu jätkamine)
 22.2021. aasta üldeelarve projekti käsitleva nõukogu seisukoha tutvustamine (arutelu)
 23.Naised äriühingute juhtorganite otsustusprotsessis, sealhulgas soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid käsitleva direktiivi hetkeseis (arutelu)
 24.Noortegarantii tugevdamine (arutelu)
 25.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 26.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (486 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (486 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2757 kb)
Viimane päevakajastamine: 23. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika