Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 5. lokakuuta 2020 - BrysselVäliaikainen painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustaminen (keskustelu)
 16.Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (keskustelu)
 17.Äänestykset
 18.Oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehto monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Next Generation EU -välineen yhteydessä (jatkoa keskustelulle)
 19.Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Bulgariassa (jatkoa keskustelulle)
 22.Neuvosto esittelee kantansa esitykseen yleiseksi talousarvioksi – varainhoitovuosi 2021 (keskustelu)
 23.Naiset yhtiöiden hallintoelinten päätöksenteossa, mukaan lukien julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä koskevan direktiivin tilanne (keskustelu)
 24.Nuorisotakuun vahvistaminen (keskustelu)
 25.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 26.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Väliaikainen painos (485 kb)
12/11/2020 17:32
 
Puheenvuorot
Väliaikainen painos (2755 kb)
12/11/2020 17:32
Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö