Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 5 oktober 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Samenstelling fracties: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 11.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (debat)
 16.Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (debat)
 17.Stemronde
 18.Conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het kader van het MFK 2021-2027 en Next Generation EU (voortzetting van het debat)
 19.De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (debat)
 20.Hervatting van de vergadering
 21.De rechtsstaat en de grondrechten in Bulgarije (voortzetting van het debat)
 22.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2021 (debat)
 23.Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen (debat)
 24.Versterking van de jongerengarantie (debat)
 25.Stemverklaringen: zie notulen
 26.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (486 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (486 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2757 kb)
Laatst bijgewerkt op: 23 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid