Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 5 października 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: patrz protokół
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Skład grup politycznych: patrz protokół
 7.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu): patrz protokół
 9.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): patrz protokół
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: patrz protokól
 11.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Porządek obrad
 15.Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 16.Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (debata)
 17.Głosowanie
 18.Warunek dotyczący praworządności w WRF na lata 2021-2027 i Next Generation EU (ciąg dalszy debat)
 19.Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Praworządność i prawa podstawowe w Bułgarii (ciąg dalszy debat)
 22.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2021 (debata)
 23.Kobiety w procesie decyzyjnym w zarządach spółek, w tym stan prac nad dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (debata)
 24.Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży (debata)
 25.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 26.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 28.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (486 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (486 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2757 kb)
Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności