Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 5. októbra 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 16.Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (rozprava)
 17.Hlasovanie
 18.Podmienenosť dodržiavaním zásad právneho štátu v rámci rokovaní o VFR 2021 – 2027 a Next Generation EU (pokračovanie rozpravy)
 19.Právny štát a základné práva v Bulharsku (rozprava)
 20.Pokračovanie prerušeného rokovania
 21.Právny štát a základné práva v Bulharsku (pokračovanie rozpravy)
 22.Výklad Rady o jej pozícii k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2021 (rozprava)
 23.Účasť žien na rozhodovaní vo vrcholových orgánoch spoločností vrátane súčasného stavu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (rozprava)
 24.Posilnenie záruky pre mladých ľudí (rozprava)
 25.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 26.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (486 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (486 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2757 kb)
Posledná úprava: 23. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia