Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 5. oktober 2020 - BruseljPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnik sej: gl. zapisnik
 5.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 6.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 7.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 71 Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 11.Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila: gl. zapisnik
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 13.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 14.Razpored dela
 15.Uvedba mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (razprava)
 16.Pogojevanje pravne države v večletnem finančnem okviru 2021-2027 in evropskem instrumentu za okrevanje (razprava)
 17.Čas glasovanja
 18.Pogojevanje pravne države v večletnem finančnem okviru 2021-2027 in evropskem instrumentu za okrevanje (nadaljevanje razprave)
 19.Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji (razprava)
 20.Nadaljevanje seje
 21.Pravna država in temeljne pravice v Bolgariji (nadaljevanje razprave)
 22.Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna za proračunsko leto 2021 (razprava)
 23.Ženske pri odločanju v upravnih odborih družb ter stanje na področju direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (razprava)
 24.Okrepitev jamstva za mlade (razprava)
 25.Obrazložitev glasovanja: gl. zapisnik
 26.Popravki in namere glasovanj: glej zapisnik
 27.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 28.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (486 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (486 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2757 kb)
Zadnja posodobitev: 23. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov