Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 5 oktober 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 11.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (debatt)
 16.Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU (debatt)
 17.Omröstning
 18.Rättsstatsvillkoret inom ramen för den fleråriga budgetramen 2021-2027 och Next Generation EU (fortsättning på debatten)
 19.Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien (debatt)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Rättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien (fortsättning på debatten)
 22.Presentation av rådets ståndpunkt om förslaget till den allmänna budgeten – budgetåret 2021 (debatt)
 23.Kvinnor i beslutsfattande ställning i bolagsstyrelser och en lägesrapport om direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (debatt)
 24.En förstärkt ungdomsgaranti (debatt)
 25.Röstförklaringar: se protokollet
 26.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (486 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (486 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2757 kb)
Senaste uppdatering: 23 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy