Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Разисквания
Вторник, 6 октомври 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия

Европейската стратегия за горите - перспективи (разискване)
MPphoto
 

  Асим Адемов (PPE). – Господин Председател, европейските гори усвояват 10 процента от въглеродните емисии на Европейския съюз. Горите и секторът на горското стопанство имат потенциал да окажат все по-голям принос към борбата с климатичните промени и за постигане на целите на Европейския зелен пакт за неутрална по отношение на климата икономика.

Здравите гори и устойчивите екосистеми имат естествени защитни функции да се адаптират към климатичните промени. Ето защо на първо място трябва да се погрижим за екологичното състояние на горите, да се борим с незаконната и голата сеч, да насърчаваме практиките по залесяване и да съхраняваме естествените, старите и вековните гори, които са незаменим източник на биологично разнообразие.

Горите изпълняват важна социалноикономическа роля в селските и в най-обезлюдените райони в Европейския съюз, създавайки работа и поминък за местното население (в т.ч. екотуризъм, събиране на гъби и горски плодове, пчеларство).

За постигане на по-високи екологични цели на новата ОСП е важно да продължи подкрепата за сектора на горското стопанство и развитието на биоикономиката, да се прилагат агролесовъдни практики, както и стимули за лесовъдите да опазват, отглеждат и управляват горите по устойчив начин.

 
Последно осъвременяване: 19 октомври 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност