Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Pełny tekst 
Debaty
Wtorek, 6 października 2020 r. - Bruksela Wersja tymczasowa

Europejska strategia leśna – dalsze działania (debata)
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), na piśmie. – Pone Pirmininke, tvarios miškotvarkos skatinimas ES įgyvendinant ES miškų strategiją ir kaimo plėtros priemones pagal bendrą žemės ūkio politiką teigiamai paveikė miškus ir jų būklę bei pragyvenimo šaltinius kaimo vietovėse, ES miškų biologinę įvairovę ir padidino naudą miškų sektoriui. Bet vis tiek vis dar reikia subalansuotai stiprinti tvarią miškotvarką norint užtikrinti, kad būtų gerinama miškų ekologinė būklė, ekosistemų sveikata ir atsparumas ir užtikrinama, kad miškai sugebėtų geriau prisitaikyti prie kintančio klimato. Tai ypač svarbu labai miškingoms šalims, tokioms kaip Lietuva. ES miškų strategija turėtų skatinti ir remti dalijimąsi naudingiausia praktika, susijusia su tvarios miškotvarkos įgyvendinimu, miškų sektoriaus darbuotojų ir valdytojų profesiniu mokymu, miškininkystės sektoriaus rezultatais ir geresniu valstybių narių bendradarbiavimu vykdant tarpvalstybinius veiksmus ir dalijantis informacija, siekiant užtikrinti sveikų Europos miškų augimą. Reikia užtikrinti geresnį informavimą apie tvarios miškotvarkos svarbą, taip pat sudaryti galimybes plėsti, įgyvendinti ir koordinuoti informuotumo didinimo kampanijas apie miško daugiafunkciškumą ir daugeriopą naudą, kurią tvari miškotvarka teikia ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu. Visi Europos piliečiai turėtų įsisąmoninti šio paveldo turtingumą ir būtinybę valdyti, prižiūrėti ir tausiai naudoti mūsų išteklius.

 
Ostatnia aktualizacja: 19 października 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności