Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 4k
Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

13. Δεύτερη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Presidente. – Passiamo ora al secondo turno di votazioni di oggi. Voteremo sui fascicoli indicati nell'ordine del giorno. Il turno di votazioni sarà aperto dalle 17.45 alle 19.00. Le votazioni si svolgeranno con le stesse modalità dei precedenti turni di votazione.

Tutte le votazioni si svolgeranno per appello nominale e i deputati potranno verificare i propri voti e i risultati delle votazioni consultando il documento che sarà pubblicato sul sito della plenaria.

Dichiaro aperto il secondo turno di votazioni. Avete tempo fino alle 19.00 per votare. I risultati del secondo turno di votazioni saranno comunicati domani alle 9.00.

La seduta sarà sospesa alle 19.00 al termine del secondo turno di votazioni e sarà ripresa domani alle 9.00. L'ordine del giorno è stato pubblicato ed è disponibile sul sito Internet del Parlamento europeo.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου