Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 8 października 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Walka z praniem pieniędzy w związku z ujawnieniem informacji przez FinCEN (ciąg dalszy debat)
 7.Wpływ pandemii Covid-19 na placówki opieki długoterminowej (debata)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Erytrea, sprawa Dawita Isaaka
  8.2.Nikaraguańska ustawa o obcych agentach
  8.3.Sytuacja migrantów z Etiopii w ośrodkach detencyjnych w Arabii Saudyjskiej
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Druga część głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 15.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania: Patrz protokól
 16.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 17.Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu): Patrz protokól
 18.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu): Patrz protokól
 19.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 20.Składanie dokumentów: patrz protokół
 21.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: Patrz protokól
 22.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
 24.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (364 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2264 kb)
Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności