Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 8 oktober 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Bekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna (fortsättning på debatten)
 7.Konsekvenserna av covid-19-utbrottet på inrättningar för långtidsvård (debatt)
 8.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Eritrea, fallet Dawit Isaak
  8.2.Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
  8.3.Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Andra omröstningsomgången
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 15.Röstförklaringar: se protokollet
 16.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 17.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 18.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 20.Inkomna dokument: se protokollet
 21.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
 24.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (364 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (364 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2264 kb)
Senaste uppdatering: 8 december 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy