Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English (Selected)
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Monday, 19 October 2020 - Brussels Provisional edition

Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market - Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online - Digital Services Act and fundamental rights issues posed - Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies - Civil liability regime for artificial intelligence - Intellectual property rights for the development of artificial intelligence technologies (debate)
MPphoto
 

  Marina Kaljurand, rapporteur for the opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. – Madam President, as the S&D shadow, first of all, I’d like to thank our rapporteur Kris Peeters and all the other shadows for the constructive work and I’d like to congratulate us all on a balanced and forward—looking report.

This topic is very close to my heart. I come from Estonia, a country where we have had the privilege of enjoying the benefits of online services for almost 30 years and I will continue in Estonian.

COVID-19 kriis tõestas kogu maailmale seda, mida meie Eestis oleme teadnud digiühiskonnast juba ligi kolmkümmend aastat. Me oleme harjunud võimalustega, mida digiteenused pakuvad, ja me teame väljakutseid ning ohte, mida digiteenuste kasutamine kaasa toob.

Olen veendunud, et toimiv digitaalne ühisturg toob majanduslikku ja ühiskondlikku kasu igale inimesele, igale liikmesriigile – Euroopa Liidule tervikuna. Ja mul on hea meel, et oleme jõudnud digiteenuseid reguleeriva korra ülevaatamiseni ja kaasajastamiseni Euroopa Liidu tasemel. E-kaubanduse direktiiv võeti vastu kakskümmend aastat tagasi. See vajab kaasajastamist. Ootan huviga komisjoni digiteenuste õigusakti ettepanekut ja loodan, et see arvestab meie raportis tehtud ettepanekutega, mis keskenduvad eelkõige põhiõigustele ja andmekaitsele. Nimetan neist olulisemaid. Digiteenused peavad tuginema kehtivatele Euroopa Liidu õigusaktidele, kaasa arvatud isikuandmete kaitse üldmäärusele ja e-privaatsuse direktiivile. Peab olema tagatud õiglane digitaalne ökosüsteem, kus järgitakse põhiõigusi, eelkõige väljendus- ja teabevabadust, ning igasugune diskrimineerimine on välistatud. See, mis on ebaseaduslik väljaspool internetti, peab olema ebaseaduslik ka veebis ning kõrvaldatud. Digiteenuste osutajatele, sh veebiplatvormidele peavad olema kehtestatud selged ja konkreetsed kohustused ebaseadusliku sisu kõrvaldamiseks. Paranema peab koostöö teenustepakkujate ja liikmesriikide ametiasutuste vahel. Jätkuvalt peab olema keelatud üldine järelevalvekohustus, mis on täna sätestatud e-kaubanduse direktiivis. Seejuures tuleb rõhutada, et tänaste automaatsete vahenditega ei ole võimalik piisavalt analüüsida ja mõista veebisisu ning lõpliku otsuse tegemine peab jääma inimesele.

Olen veendunud, et digiteenuste turg ei saa olla täielik ja täiuslik ilma üleeuroopalise kehtiva digitaalse ID-ta. Loodan, et komisjon kiirendab tegevusi elektroonilise identifitseerimise määruse jõustamiseks üle kogu Euroopa Liidu territooriumi, sest praeguse tempoga ei saa rahul olla. Ning tunnustan Euroopa Liidu Nõukogu käesoleva aasta oktoobri järeldusi, milles rõhutatakse isikute turvalise identifitseerimise vajadust läbi Euroopa Liidu ülese raamistiku. Tahan rõhutada ka küberjulgeoleku aspekte, nii tavainimese – tarbija aspektist kui ka teenuste pakkumise aspektist. Me kõik vajame koolitust, me kõik vajame pädevat tarbijat.

Head kolleegid, kutsun teid kõiki üles hääletama kõigi kolme raporti poolt.

 
Last updated: 3 November 2020Legal notice - Privacy policy