Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 19 октомври 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Декларация на председателството
 4.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 10.График на месечните сесии: вж. протокола
 11.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Ред на работа
 15.Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн - Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии - Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект - Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (разискване)
 16.Гласуване
 17.Състав на Парламента: вж. протокола
 18.Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар - Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн - Законодателният акт за цифровите услуги и въпросите, които възникват във връзка с основните права - Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии - Режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения интелект - Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект (продължение на разискването)
 19.Бъдещето на европейското образование в контекста на Covid-19 (разискване)
 20.Задължения на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/1806 (разискване)
 21.Препоръка до Съвета и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно прилагането и управлението на постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) (кратко представяне)
 22.Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Република Молдова (кратко представяне)
 23.Обяснения на вот: вж. протокола
 24.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (392 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (392 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2388 kb)
Последно осъвременяване: 22 декември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност