Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 19. oktober 2020 - BruxellesForeløbig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 10.Kalender over mødeperioder: se protokollen
 11.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Arbejdsplan
 15.Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde - Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online - Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder - Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier - Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens - Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (forhandling)
 16.Afstemning
 17.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 18.Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde - Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online - Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder - Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier - Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens - Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens (fortsat forhandling)
 19.Fremtiden for uddannelse i Europa i forbindelse med covid-19 (forhandling)
 20.Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806 (forhandling)
 21.Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) (kortfattet forelæggelse)
 22.Rapport om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova (kortfattet forelæggelse)
 23.Stemmeforklaringer: se protokollen
 24.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Foreløbig udgave (392 kb)
03/11/2020 15:52
 
Forhandlinger
Foreløbig udgave (2389 kb)
03/11/2020 15:52
Seneste opdatering: 3. november 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik