Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 19. oktoober 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 5.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 79) (vt protokoll)
 10.Osaistungjärkude ajakava (vt protokoll)
 11.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Tööplaan
 15.Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine - Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele - Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid - Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik - Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord - Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel (arutelu)
 16.Hääletusvoor
 17.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 18.Digiteenuste õigusakt ja siseturu toimimise täiustamine - Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele - Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid - Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik - Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord - Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel (arutelu jätkamine)
 19.Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis (arutelu)
 20.Komisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7 (arutelu)
 21.Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta (lühiettekanne)
 22.Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta (lühiettekanne)
 23.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (392 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (392 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2388 kb)
Viimane päevakajastamine: 22. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika