Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 19. lokakuuta 2020 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Istuntokalenteri: ks. pöytäkirja
 11.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten - Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset - Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys - Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä - Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet (keskustelu)
 16.Äänestykset
 17.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 18.Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen - Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten - Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset - Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys - Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä - Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet (jatkoa keskustelulle)
 19.Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa (keskustelu)
 20.Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet (keskustelu)
 21.Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta (lyhyt esittely)
 22.EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 23.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 24.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (392 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (392 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2388 kb)
Päivitetty viimeksi: 22. joulukuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö