Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 19 oktober 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 10.Vergaderrooster: zie notulen
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren - Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn - Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten - Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën - Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie - Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie (debat)
 16.Stemronde
 17.Samenstelling Parlement: zie notulen
 18.Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren - Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn - Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten - Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën - Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie - Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie (voortzetting van het debat)
 19.De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19 (debat)
 20.Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806 (debat)
 21.Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco) (korte presentatie)
 22.Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië (korte presentatie)
 23.Stemverklaringen: zie notulen
 24.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (392 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (392 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2388 kb)
Laatst bijgewerkt op: 22 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid