Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 19 oktober 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 10.Vergaderrooster: zie notulen
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren - Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn - Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten - Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën - Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie - Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie (debat)
 16.Stemronde
 17.Samenstelling Parlement: zie notulen
 18.Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren - Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn - Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten - Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën - Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie - Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie (voortzetting van het debat)
 19.De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19 (debat)
 20.Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806 (debat)
 21.Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco) (korte presentatie)
 22.Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië (korte presentatie)
 23.Stemverklaringen: zie notulen
 24.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (392 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (392 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2388 kb)
Laatst bijgewerkt op: 22 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid