Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: patrz protokół
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Harmonogram okresów sesyjnych: Patrz protokól
 11.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Składanie dokumentów: patrz protokół
 14.Porządek obrad
 15.Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku - Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową - Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych - Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii - System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję - Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (debata)
 16.Głosowanie
 17.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 18.Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku - Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową - Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych - Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii - System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję - Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji (ciąg dalszy debat)
 19.Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19 (debata)
 20.Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806 (debata)
 21.Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią (krótka prezentacja)
 22.Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (krótka prezentacja)
 23.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 24.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (392 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (392 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2388 kb)
Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności