Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. októbra 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 5.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Kalendár schôdzí: pozri zápisnicu
 11.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu - Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online - Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv - Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií - Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu - Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (rozprava)
 16.Hlasovanie
 17.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 18.Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu - Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online - Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv - Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií - Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu - Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie (pokračovanie rozpravy)
 19.Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (rozprava)
 20.Povinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806 (rozprava)
 21.Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) (stručná prezentácia)
 22.Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou (stručná prezentácia)
 23.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (392 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (392 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2388 kb)
Posledná úprava: 22. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia