Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 19 oktober 2020 - BrysselPreliminär utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Datum för sammanträdesperioderna: se protokollet
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt - Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet - Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna - Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik - Skadeståndsordning för artificiell intelligens - Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens (debatt)
 16.Omröstning
 17.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 18.Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt - Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet - Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna - Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik - Skadeståndsordning för artificiell intelligens - Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens (fortsättning på debatten)
 19.Framtiden för utbildningen i Europa mot bakgrund av covid-19 (debatt)
 20.Kommissionens skyldigheter på området för ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2018/1806 (debatt)
 21.Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) (kortfattad redogörelse)
 22.Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (kortfattad redogörelse)
 23.Röstförklaringar: se protokollet
 24.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Preliminär utgåva (392 kb)
03/11/2020 15:52
 
Debatter
Preliminär utgåva (2389 kb)
03/11/2020 15:52
Senaste uppdatering: 3 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy