Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (izbrano)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Ta dokument ni na voljo v vašem jeziku, zato v vrstici z jeziki izberite drugega.

 Kazalo 
 Celotno besedilo 
Debatten
Dinsdag 20 oktober 2020 - Brussel Voorlopige uitgave

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen (debat)
MPphoto
 

  Jan Huitema, namens de Renew-Fractie. – Voorzitter, boeren zouden veel minder afhankelijk moeten zijn van directe inkomenssteun. Directe inkomenssteun is geen maatregel waardoor boeren structureel een betere concurrentiepositie krijgen. In plaats daarvan zouden boeren veel meer de mogelijkheid moeten krijgen om hun inkomen uit de markt te verdienen.

Ik ben daarom ook blij dat een voorstel van mij in de uiteindelijke compromistekst van het Europees Parlement is opgenomen. Ik pleit er namelijk voor dat de Europese mededingingsregels meer ruimte laten voor duurzaamheidsinitiatieven vanuit de landbouw. Natuurlijk is het zo dat afspraken in de keten er niet toe moeten leiden dat prijzen hoog worden. Dit is niet in het belang van de consument, maar het is wel in het belang van de consument dat de producten duurzamer geproduceerd worden.

Dus ik vind dat ook de Europese mededingingsautoriteit hiernaar moet kijken en meer ruimte moet laten in de keten om afspraken te maken op het gebied van duurzaamheid, en dat de extra kosten die gemaakt worden voor een beter milieu, beter dierenwelzijn en een beter klimaat zo ook daadwerkelijk doorberekend kunnen worden in de prijs.

Een tweede aspect is het vergroeningsbeleid binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De Europese Rekenkamer is er nogal kritisch op geweest dat dit niet gewerkt heeft. Ik ben het daarmee eens en ik zie dat verschillende zaken aangepast moeten worden. Op dit moment is het zo dat generieke maatregelen vanuit Brussel boeren sturen om duurzamer te werken. Alleen, de verschillen in Europa zijn groot: in Finland sneeuwt het op dit moment en in Athene is het prachtig weer. Er wordt onvoldoende gekeken naar de lokale omstandigheden.

En misschien nog wel een groter probleem is dat alleen gekeken wordt of de maatregelen vanuit Brussel daadwerkelijk door de boer zijn geïmplementeerd en dat helemaal niet gekeken wordt naar wat nu de effecten zijn geweest van die maatregelen op het bedrijf.

Dus we moeten het andersom doen. We moeten gaan sturen op de prestaties. We moeten sturen op de resultaten die de individuele bedrijven halen. En gebruik dan alsjeblieft daarbij ook de kennis van de boer. Want die weet precies wat er op zijn bedrijf in de lokale omstandigheden gebeurt.

 
Zadnja posodobitev: 19. november 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov