Zum Portal des Europäischen Parlaments zurückkehren

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (ausgewählt)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Dieses Dokument liegt nicht in Ihrer Sprache vor. Bitte wählen Sie eine Sprache aus der Liste der verfügbaren Sprachen aus.

 Index 
 Vollständiger Text 
Debaty
Wtorek, 20 października 2020 r. - Bruksela Wersja tymczasowa

Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW - Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej - Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń (debata)
MPphoto
 

  Krzysztof Jurgiel (ECR). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Kończymy dzisiaj prace nad wspólną polityką rolną na lata 2021–2027. Wsparcie w ramach wspólnej polityki rolnej zgodnie z traktatem obejmuje wsparcie dochodów, wsparcie rynku, a także wsparcie obszarów wiejskich. Niestety proponowany od lat podział środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych państwach członkowskich i jest krzywdzący dla rolników w części państw członkowskich, zwłaszcza tych nowych, także w Polsce.

W ocenie polskiego Sejmu narusza to zasadę niedyskryminacji obywateli ze względu na przynależność państwową (artykuł 18 Traktatu). Zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (artykuł 40 ustęp 2 Traktatu). Przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (artykuł 39 ustęp 2 Traktatu). Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w niektórych państwach członkowskich, w tym szczególnie w Polsce. Dlatego namawiam do refleksji. Praworządność – tak. Niedyskryminacja nie powinna też mieć miejsca.

 
Letzte Aktualisierung: 19. November 2020Rechtlicher Hinweis - Datenschutzbestimmungen