Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (selección)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Este documento no está disponible en su lengua y se le ofrece en una de las lenguas que están disponibles en la barra de lenguas.

 Índice 
 Texto íntegro 
Разисквания
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел Неокончателна версия

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти (разискване)
MPphoto
 

  Асим Адемов (PPE). – Г-н Председател, настоящата реформа на ОСП е най-амбициозната от всички проведени до момента, тъй като въвежда едновременно нов модел за прилагане, основан на резултатите, и по-високи цели, свързани с борбата с климатичните промени. За първи път се въвеждат и екосхеми, а директните плащания се обвързват с изпълнението на определени екологични изисквания.

Наред с екологичната устойчивост обаче, не трябва да забравяме икономическата и социалната устойчивост. За съжаление и през новия програмен период няма да достигнем пълна външна конвергенция на директните плащания. А без сближаване на плащанията, фермерите от новите държави членки ще продължат да бъдат в по-неравностойно положение спрямо колегите си от други страни.

Инструменти като преходната национална помощ и обвързаната подкрепа частично компенсират по-ниските нива на подпомагане в държавите и имат важен социален ефект в селските райони. Ето защо ви призовавам в предстоящото гласуване да подкрепите преходната национална помощ като инструмент, който осигурява финансова помощ с национални средства за уязвими сектори и земеделски стопани.

По отношение на обвързаната подкрепа, съжалявам, че в компромисното изменение по чл. 86 не се постигна по-голяма финансова гъвкавост, която да даде възможност на държавите членки да заделят по-голям процент от средствата по първи стълб за обвързаната подкрепа. В тази връзка и предвид огромното значение, което тази помощ оказва на чувствителните сектори в някои държави членки, апелирам да се подкрепи обвързаната подкрепа в размер на 13%+2%.

 
Última actualización: 19 de noviembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad