Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 20 октомври 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Първо гласуване
 5.Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти (разискване)
 6.Промяна в дневния ред
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Второ гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Работна програма на Комисията за 2021 г. (разискване)
 13.Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус (разискване)
 14.Препоръка до върховния представител и до Съвета при подготовката на процеса на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване (разискване)
 15.Полицейско насилие в ЕС (разискване)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Трето гласуване
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 22.Обяснения на вот: вж. протокола
 23.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (514 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (514 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2849 kb)
Последно осъвременяване: 14 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност