Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 21 oktober 2020 - Bryssel Preliminär utgåva

EU-åtgärder för att motverka de sociala och ekonomiska konsekvenserna av covid-19 (debatt)
MPphoto
 

  Heléne Fritzon, för S&D-gruppen. – Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommissionär Gentiloni för inledningen. Covid-19 har inneburit både ekonomiska och sociala påfrestningar. Olika åtgärder har vidtagits, både inom EU och framför allt i våra medlemsstater. Men mycket arbete återstår. Framför allt nu när pandemin dessvärre tagit ny fart på många ställen i Europa.

För mig som socialdemokrat är det viktigt att återhämtningen bygger på åtgärder som inkluderar alla, oavsett bakgrund, och lösningarna, ja lösningarna måste vara framtidsinriktade. Vi ska bygga en ny grön ekonomi, inte gå tillbaka till den gamla. Det handlar om att stärka det sociala Europa. Vi har i dag en obalans mellan människors möjligheter till ett gott liv, både inom EU och mellan medlemsstaterna. Vi vet att jämlikhet ger höga vinster för social utveckling, hälsa och ekonomi. Så vi har allt att vinna på att vi har gemensamma ambitioner.

Vi måste därför, precis som kommissionären ger uttryck för, höja ambitionerna i arbetet med den sociala pelaren. Det handlar om ett mera socialt och jämlikt Europa, och för att nå dit så måste vi ta tillvara möjligheterna på EU:s inre marknad, främja jobbskapandet, öka investeringarna, klara övergången till det digitala samhället och framför allt klara klimatomställningen. Vi behöver en ny långsiktig strategisk agenda inom EU, med konkreta mål och åtaganden. Och på det sättet kan vi öka ambitionerna och staka ut vägen för en mer jämlik union för ökad rättvisa. Det tjänar vi alla på och inte minst våra medborgare i EU.

 
Senaste uppdatering: 3 november 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy