Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 21 октомври 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 3.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 4.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 5.Първо гласуване
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 и 16 октомври 2020 г., по-специално преговорите във връзка с бъдещите отношения с Обединеното кралство (разискване)
 7.Икономически политики на еврозоната за 2020 г. - Политики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г. (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Второ гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Мерки на ЕС за смекчаване на социалните и икономическите последици от COVID-19 (разискване)
 14.Съобщения на председателството
 15.Обезлесяване (разискване)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Трето гласуване
 20.Обяснения на вот: вж. протокола
 21.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 22.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 23.Внасяне на документи: вж. протокола
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (496 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (496 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2831 kb)
Последно осъвременяване: 7 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност