Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 21. oktoober 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (võetavad meetmed) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2) (vt protokoll)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 112) (vt protokoll)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. oktoobri 2020. aasta kohtumise järeldused, eelkõige läbirääkimised tulevaste suhete üle Ühendkuningriigiga (arutelu)
 7.Euroala majanduspoliitika 2020 - Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020 (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Teine hääletusvoor
 12.Istungi jätkamine
 13.ELi meetmed COVID-19 põhjustatud sotsiaalse ja majandusliku mõju leevendamiseks (arutelu)
 14.Presidentuuri teadaanded
 15.Raadamine (arutelu)
 16.Istungi jätkamine
 17.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 18.Istungi jätkamine
 19.Kolmas hääletusvoor
 20.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 21.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 22.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 23.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (496 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (496 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2831 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika