Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 21 października 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (działania następcze): patrz protokół
 3.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu): patrz protokół
 4.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu): patrz protokół
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 15–16 października 2020 r., zwłaszcza negocjacje w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (debata)
 7.Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r. - Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r. (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Druga część głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Unijne środki mające łagodzić społeczne i gospodarcze skutki kryzysu wywołanego COVID-19 (debata)
 14.Komunikat Przewodniczącego
 15.Wylesianie (debata)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Trzecia część głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 21.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 22.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: patrz protokół
 23.Składanie dokumentów: patrz protokół
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (496 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (496 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2831 kb)
Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności