Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 496kPDF 2831k
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5. Πρώτη ψηφοφορία
 6. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2020, και ιδίως οι διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις με το ΗΒ (συζήτηση)
 7. Οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020 - Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020 (συζήτηση)
 8. Επανάληψη της συνεδρίασης
 9. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Επανάληψη της συνεδρίασης
 11. Δεύτερη ψηφοφορία
 12. Επανάληψη της συνεδρίασης
 13. Μέτρα της ΕΕ για την άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της κρίσης COVID-19 (συζήτηση)
 14. Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 15. Αποψίλωση των δασών (συζήτηση)
 16. Επανάληψη της συνεδρίασης
 17. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Επανάληψη της συνεδρίασης
 19. Tρίτη ψηφοφορία
 20. Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25. Λήξη της συνεδρίασης


  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARIA SASSOLI
Presidente

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è aperta alle 9.22)

 

2. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

3. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

5. Πρώτη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – Aprirò il primo turno di votazioni di oggi.

Colleghe e colleghi, voteremo sui fascicoli indicati nell'ordine del giorno.

Il turno di votazioni sarà aperto dalle 9.15 alle 10.30.

Le votazioni si svolgeranno con lo stesso metodo utilizzato nel turno di votazioni precedente.

Tutte le votazioni si svolgeranno per appello nominale.

Dichiaro aperto il primo turno di votazioni. Potete votare fino alle 10.30.

I risultati del primo turno di votazioni saranno comunicati alle 13.00.

 

6. Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2020, και ιδίως οι διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις με το ΗΒ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2020, in particolare i negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito (2020/2773(RSP)).

Ricordo agli onorevoli deputati che per tutte le discussioni di questa tornata non è prevista la procedura "catch-the-eye", né saranno accettate domande di "cartellino blu" o richiami al regolamento, per le evidenti condizioni organizzative in cui si svolge questa plenaria.

Sono inoltre previsti eventuali interventi a distanza dagli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, una procedura inedita che sta procedendo con grande efficienza.

 
  
MPphoto
 

  Charles Michel, President of the European Council. – Mr President, Brexit means Brexit like Theresa May said. But Brexit also means making choices about our future relationship. We want a deal but not at any cost. The European Council was extremely clear, we are 100% united and we expressed our unwavering support to our chief negotiator Michel Barnier and we re-confirmed all the principles of his mandate. In fact, we face three extremely difficult issues: the level playing field; governance; and fisheries, and we need to find solutions in line with our principles. On the level playing field it’s a matter of the integrity of the single market, a question of fair competition. Our UK friends say they want to maintain the highest standards. If that’s the case, why don’t they commit to them? We don’t need words, we need guarantees. The same goes for governance; the internal market bill, which clearly violates the withdrawal agreements, reminds us just how important this is. What’s the point of negotiating, signing and ratifying an international agreement if it is not implemented in full? In case of violation of the agreement we need to be able to bring the dispute to binding independent arbitration and get a swift resolution.

Lastly on fisheries. Brexit was not our decision and it was not our fishermen’s decision. Stopping access to UK water would cause extraordinary damage to our fishing fleets. Yes, we want to keep access to UK waters for fishermen, exactly like the UK wants to keep access to a huge and diversified markets for its companies.

Mr President, dear Members of Parliament, in June 2016 the United Kingdom took a democratic decision to leave the European Union. We respected this sovereign decision in 2016, and we respect sovereignty now, UK sovereignty now. Our UK friends say they want an ambitious and close relationship. We welcome this because we want the same, but the UK wants access to a single market while at the same time being able to digress from our standards and regulations when it suits them.

On ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière.

You can’t have your cake and eat it too. In fact, the United Kingdom now has an important choice to make about its own future. It’s not about choosing a negotiation tactic, it’s about choosing the model of society, the model of economy for their own future. Do our British friends want to regulate state aid? And do they want to maintain high standards in health, food security or climate, in close relationship with Europe? If so, why not commit to them in our future agreement?

Ladies and gentlemen, we are determined to ensure that all businesses – British, Chinese, European or from anywhere – follow the same principles when operating in our market. It’s only fair.

Time is very short and we stand ready to negotiate 24/7 on all subjects, based on legal texts. The UK has a big decision to make. It’s their free and sovereign choice and we will always respect them whatever choice they make but that sovereign answer will determine the level of access to our internal market, this is just common sense. We want a deal which is fair and balanced but we are also ready in case of no-deal.

Ladies and gentlemen, our strategy ‘with Africa and not for Africa’ was another important topic of our meeting. We need more than a partnership with Africa. We need a new alliance with this continent. Africa is more than just a neighbour. Africa is a natural partner because of our geography, our history and our cultures. Today, our two continents are more interdependent than ever and there is enormous potential for even greater cooperation. We need to harness the vast opportunities for the benefit of people on both continents and the economic dimension of a partnership will be key. Investments and financing would be crucial in the digital and knowledge economy, in renewable energy and in transport, health, agri-food systems.

One word on debt relief – we fully support international efforts on debt relief, especially in the context of G20, and we are ready to intensify talks in order to deliver on that, but all global players should do their part. We also stand ready to further support efforts on rule of law, peace and security, good governance and, of course, human rights. We want to work with our African partners on mobility and addressing all aspects of migration. We want a mutually beneficial partnership that’s balanced and comprehensive, guided by the principles of solidarity and shared responsibility and we stand ready to step up cooperation in the multilateral organisations and fora. We will complete it together with our African partners at our next meeting with the African Union later this year.

We also had an orientation debate on climate. We want climate neutrality by 2050, as we decided last year, and to get there we need to update our 2030 target. We discussed the Commission’s 2030 climate proposal, including the emissions reduction target of at least 55% by 2030 and we’ll come back to this topic in December.

Nous reviendrons sur ce sujet au mois de décembre, notre objectif étant de conclure un accord sur ce sujet au niveau du Conseil européen avant la fin de l’année. Ce sera un débat difficile, nous le mesurons bien. Nous devrons prendre en considération les différents points de départ et les circonstances dans différents pays, mais garder à l’esprit cette ambition de faire du pacte vert pour l’Europe le moteur pour le développement, le moteur pour la prospérité et pour le bien-être en Europe et, plus largement, dans le monde. C’est aussi le sens de la diplomatie climatique que nous tentons d’activer avec beaucoup de force et beaucoup d’ambition.

Chers collègues, vous le savez, non seulement la COVID-19 n’a pas disparu, mais nous faisons même face à la deuxième vague et elle est brutale. Elle est douloureuse, une fois encore, pour les victimes, pour leurs familles, pour les soignants, partout en Europe, pour toutes celles et ceux qui sont directement mobilisés pour faire face à cette crise dure qui frappe le monde et qui frappe l’Europe également. Vous l’avez vu, dans plusieurs pays européens, des mesures restrictives sévères ont de nouveau dû être prises pour contenir la propagation du virus.

Nous avons eu un débat intense sur le sujet, nous avons considéré que nous devions continuer à renforcer considérablement les efforts pour plus de coopération et plus de coordination sur le plan européen. Que nous devions tenter de progresser pour améliorer les capacités de régler ensemble la question des voyages à l’intérieur de l’Union européenne; coopérer pour tenter d’harmoniser – ce qui n’est pas simple – les questions de quarantaine et avoir des règles qui soient davantage cohérentes entre pays européens sur le sujet et surtout – c’est à mon avis la question essentielle pour les prochaines semaines, probablement pour les prochains mois, dans l’attente d’un vaccin qui puisse véritablement faire durablement la différence –, sur la question du testing et la question du tracing, fondamentales et extrêmement importantes. Nous avons eu l’occasion d’avoir un échange alimenté par les travaux de la Commission et par les travaux de la présidence tournante allemande. Nous avons convenu que très régulièrement, y compris par des vidéoconférences au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, nous reviendrions sur ce sujet pour tenter de donner les impulsions utiles afin que des projets puissent être réalisés.

Cette question de la COVID-19 m’amène naturellement à la question aussi des conséquences. Il ne s’agit pas seulement des conséquences psychologiques dures pour nos concitoyens, pas seulement des conséquences dures sur le plan social, en lien avec les impacts économiques qui frappent et vont frapper durement des activités économiques, qui vont singulièrement toucher des secteurs plus sensibles que d’autres aux conséquences de cette situation difficile. Cela m’amène naturellement à la question du budget européen et du fonds de relance européen. Nous avons eu l’occasion, Monsieur le Président, d’avoir un échange avec vous sur cette question.

Je forme le vœu, une fois encore, que les prochains jours soient l’occasion de toutes et tous nous engager réellement afin de pouvoir être à la hauteur, de garantir la crédibilité européenne, de faire en sorte que les orientations fortes et historiques – je veux encore une fois le souligner –, prises au niveau du Conseil européen au mois de juillet – grâce aussi, c’est vrai, aux impulsions données par le Parlement européen avant le mois de juillet –,  puissent donner lieu à une décision implémentée. Il s’agit, en fait, de faire en sorte que, le plus rapidement possible, les citoyens européens et les entreprises européennes puissent bénéficier des effets positifs de cette ambition pour la relance, pour le soutien économique, pour le soutien à la prospérité et au bien-être, partout en Europe.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, President of the European Council, honourable Members of the European Parliament, I have pleasure in addressing you today on behalf of the President of the Commission, Ursula von der Leyen, who is, as I am sure you are aware, in preventive self-isolation.

There is a question that is on every European’s mind today: when will the pandemic finally pass? No one has the answer. The second wave has come. Infections are rising at a worrying speed again and our Member States again have to take action to contain the second wave and eventually to stop it. Since the first wave hit us, Europe has achieved a lot. Let me just name our main strands of work: vaccines, European coordination and our resilience to prevent future crises.

First, progress on vaccines. We now have three contracts in place with pharmaceutical companies and three more are being finalised. This means that, if they manage to develop a vaccine, there will be doses reserved for Europeans. It also means that all Member States will get a future vaccine on the same terms and at the same time.

Last week, the European Commission delivered a vaccination plan, a European framework on who should get the vaccine first. Our vaccination plan is based on science and on common sense. Health workers will take precedence. High on the list will also be people over 60, people at risk because of their health and of course essential workers, people who cannot socially distance and people who are disadvantaged because of their socioeconomic background. We want to protect these people because it’s not only a matter of social justice. We believe it’s the smartest way to ease the pressure on our health system and slow down contagion.

Second, progress on European coordination. Last week, the Council adopted the Commission’s proposal on colour codes and data exchange. This means that all Member States are now speaking the same language when it comes to their citizens’ health and it means clarity for people who need to travel across the border. It is now essential to implement these decisions in full and it is also essential to agree on common rules on testing and quarantine. From Spain to Sweden, we are all facing the same disease so our precautions against it should also be the same.

But we are also aware that we still have a long way to go. It will be months before a vaccine is found and distributed. We must be very disciplined and help everyone to contain the spread of the virus as much as possible in the coming weeks and months. If we fail to do so, we run the risk not only of losing the achievements in the area of health protection, but we are also risking Europe’s economic recovery, which we launched with great effort before the summer break. No one in Europe wants a second lockdown. People don’t want that and companies don’t want it either. That is why I call on European citizens to behave responsibly. Protect yourself and others.

But there is also a lot at stake economically in other areas. The President of the European Council, Charles Michel, has just touched upon them, namely our negotiations with the United Kingdom and our climate target for 2030.

Let me first update you on our negotiations with the UK. The deal we are trying to achieve would be absolutely unprecedented. This was the will of the EU and the UK when agreeing on the scope of the future partnership in our joint political declaration and it is still our will. No other economy is as closely aligned to ours as the British economy. It is only natural after almost 40 years as a part of the single market. UK companies produce the same products, within the same value chains, and with almost no transport costs to reach our market. We need to ensure that the European Union and the United Kingdom’s companies face fair competition on the EU market. This is why we have put so much emphasis on ensuring a level playing field and on governance and conflict resolution.

Together with fisheries, these are the main outstanding issues where we are still far apart. On each of these issues, we still have to test whether it is possible to find common ground with our British friends. This needs hard work. We have made it clear that we are ready to engage intensively to find solutions. There is no time to lose. Our objective is still to reach an agreement that will pave the way for a new fruitful relationship between the EU and the UK. We will continue to work for such an agreement, but not at any price. My good colleague and friend, Michel Barnier, will provide you with additional information on the subject.

If you allow me, I will now turn to the Withdrawal Agreement, which must be fully operational as of 1 January 2021. Deal or no deal, the Withdrawal Agreement must be respected.

(Applause)

It is not only a matter of trust, which is of course key, but also of political responsibility vis-à-vis our citizens and peace and stability on the island of Ireland. Therefore I welcome that, at the last Joint Committee meeting, we managed to strike a constructive approach. Now it will be vital that this translates into concrete workable operational solutions.

Finally, let me say a few words on our climate ambitions. Two weeks ago, this Parliament voted for a very ambitious recommendation. The European Council has not yet reached an agreement on targets and percentages but, rest assured, the Commission will continue to push for Europe’s Heads of State and Government to unite behind an ambitious climate objective of at least 55% by 2030 and this agreement must come before the end of the year.

Last week, we presented two more stepping stones to pave the way towards 55%, the renovation wave and the methane strategy. Our next steps will include revision of the Emissions Trading System, the strategy for offshore wind, the revised regulation for the trans-European energy networks, the mobility strategy and the new proposal for the circular economy. We have a plan that can lead us to 55% and, thanks to Next Generation EU, we have the resources to turn it into reality. We know how we can achieve this goal, but it is also important to remind ourselves why we are doing it. We are going for at least 55% because this is the only way to contain global warming. We made a commitment in Paris and we want to keep our word, but we are also doing this because it makes sense economically.

If we go for at least 55%, it will strengthen our first-mover advantage in clean technologies. Our companies will be the leaders in tomorrow’s markets. We will become less dependent on energy imports from the rest of the world. As we work here in Europe, they are also engaging on the global stage so that other countries match our ambition. Europe wants to lead the way and today many others are following our example but never forget that in the near future companies will compete on international markets based on who has the best green technologies. We have to increase the pace of green innovation to remain competitive. It is the right thing to do and the smartest choice as well. Fifty—five percent is an insurance on Europe’s future. I have to repeat and underline that it’s decision time. Europe must be ambitious for our planet, for our economy and for our next generation.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Chef de la task-force pour les relations avec le Royaume-Uni. – Monsieur le président, merci aussi à vous, Monsieur le président, et à Maroš Šefčovič, de me permettre de dire quelques mots maintenant de cette négociation dont j’ai la responsabilité sous votre autorité. Je voudrais aussi commencer par remercier personnellement Maroš Šefčovič pour le travail qu’il fait, je puis vous le dire, avec beaucoup de détermination et de rigueur pour animer le comité mixte sur la mise en œuvre – la bonne mise en œuvre – de l’accord de retrait. C’est un point fondamental dans son lien avec la négociation, puisque comme tous vos présidents de groupes l’ont rappelé ensemble il y a quelques semaines, c’est une question de confiance. Pour bâtir un nouvel accord sur la relation future, nous avons besoin de confiance sur la mise en œuvre de l’accord existant.

Le Conseil européen, comme l’a dit Charles Michel, a été un moment très important pour cette négociation : ce Conseil européen a réaffirmé à nos partenaires et amis britanniques que l’Union européenne veut un accord, un accord dans le bénéfice mutuel de chaque partie, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté de chaque partie, et qui reflète un compromis équilibré. Il n’y aura cependant pas d’accord à n’importe quel prix, comme l’a dit très clairement et à plusieurs reprises notre présidente Ursula von der Leyen. C’est la position qui est au cœur du mandat qui m’a été confié, confirmée par votre Parlement et confirmée par le Conseil européen, réaffirmant aussi notre attitude constructive pour continuer la discussion et la négociation. Je veux rappeler que l’attitude de l’Union européenne dans cette négociation n’a pas changé et ne changera pas jusqu’au dernier jour. Nous resterons calmes, nous resterons constructifs, nous resterons respectueux mais aussi, évidemment, fermes et déterminés dans la défense des principes et des intérêts de chacun des pays de l’Union européenne et de l’Union européenne elle-même. Nous chercherons des compromis nécessaires de chaque côté pour avoir un accord jusqu’au dernier jour utile et notre porte restera toujours ouverte.

Comme cela a été dit à l’instant par le président Charles Michel comme par Maroš Šefčovič, nous sommes prêts à intensifier nos discussions à tout moment et sur tous les sujets, et à le faire sur la base de textes juridiques, puisqu’il s’agit de s’agréer, de négocier un accord sous la forme d’un traité international, donc un document juridique. Nous étions d’ailleurs prêts, avec mon équipe, à venir à Londres dès lundi, au début de cette semaine. Ce qui ne changera pas, non plus, c’est le cadre que nous avons fixé au nom de l’Union européenne pour ce partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni, qui soit dans le respect de notre autonomie de décision ; qui soit respectueux de l’intégrité du marché intérieur ; et qui préserve les intérêts économiques, politiques, sociaux, de long terme de tous les pays, de tous les citoyens et de toutes les entreprises de l’Union européenne. Ces principes ont été indiqués et énoncés par l’Union depuis le moment même où le Royaume-Uni a choisi – comme c’est son choix souverain – de quitter l’Union européenne, il y a plus de 4 ans. Ces principes sont, évidemment, de mon point de vue, compatibles avec le respect de la souveraineté britannique, qui est une préoccupation légitime du gouvernement de Boris Johnson.

Ce qui est en jeu, Mesdames et Messieurs les députés, dans cette négociation, ce n’est pas la souveraineté de l’une ou de l’autre des parties en négociation. Nous l’avons dit dès la déclaration politique : tout futur accord se fera dans le respect de l’autonomie de décision de l’Union européenne et dans le respect de la souveraineté britannique. Ce qui est en jeu, c’est simplement – mais c’est déjà beaucoup – l’organisation, la bonne organisation, de nos relations futures après le divorce, qui est acquis. Nous souhaitons des relations aussi intenses que possible pour notre coopération économique, la sécurité, nos investissements communs, la recherche, l’éducation et un jour, plus tard, sans doute une coopération en matière de politique étrangère et de défense. Nous avons bien entendu les lignes rouges évoquées par Boris Johnson sur le rôle de la Cour de justice européenne, sur l’autonomie législative du Royaume-Uni, sur la pêche. Depuis plusieurs mois, nous nous sommes engagés de manière constructive à la table des négociations pour voir comment ces lignes rouges britanniques que nous connaissons pourraient être compatibles avec nos propres principes et nos propres intérêts, avec la volonté d’arriver à un accord entre nous. Car il va de soi, évidemment, que tout accord international implique des contraintes entre les deux parties, des contraintes mutuellement acceptées.

Voilà pour le cadre général de la négociation. Je pense, Mesdames et Messieurs les députés, malgré les difficultés, qu’un accord est à notre portée. Si nous sommes, des deux côtés, prêts à travailler constructivement et dans un esprit de compromis, si nous avançons dans les prochains jours sur la base de textes juridiques, comme c’est notre souhait, et, enfin et surtout, si nous sommes prêts, dans les jours qui viennent, à aborder et résoudre et les sujets les plus difficiles. Le temps est limité, très limité, il est même limité de plus en plus chaque jour, et voilà donc pourquoi nous devons trouver avec les Britanniques, s’ils le veulent, des solutions pour les problèmes les plus difficiles. J’ai indiqué hier encore au groupe de coordination présidé par David McAllister et à ses membres que je remercie – beaucoup sont ici – comme je l’ai indiqué à la conférence des présidents de Commission, que nous avons progressé ces dernières semaines avec les Britanniques sur la coopération policière et judiciaire (je connais la vigilance de votre Parlement) : nous avons progressé sur la question de la Convention européenne des droits de l’homme, la protection des données, Europol, Eurojust et sur l’extradition. Voilà : nous voyons clairement se dessiner le contour d’un accord. Nous avons progressé sur les transports : le gouvernement du Royaume-Uni s’engage sur un level playing field spécifique, notamment dans le domaine du transport routier, c’est important pour nous ; sur la participation du Royaume-Uni à certains programmes importants de l’Union Européenne : Horizon Europe, la recherche, Erasmus ; et enfin sur la coopération thématique, comme la santé publique, tellement urgente en ce moment, ou la cybersécurité. Voilà les sujets où nous avons bien et positivement progressé grâce à la négociation. Sur d’autres sujets, il existe encore des désaccords, même si nous voyons aussi des perspectives de trouver un agrément, notamment sur le commerce des biens, les services, l’énergie, la coordination en matière de sécurité sociale. Enfin, il reste trois sujets, comme l’a évoqué Charles Michel tout à l’heure, sur lesquels nous devons impérativement progresser parce qu’il y a de vraies divergences : le level playing field, la pêche et la gouvernance.

Le level playing field – disons de manière un peu moins techno qu’il s’agit du fair-play économique et commercial, au cœur de nos futures relations économiques. Les Britanniques évoquent souvent le modèle canadien dans leur discours, mais nous avons avec le Royaume-Uni, comme l’a dit Maroš Šefčovič tout à l’heure, une proximité unique : 0 kilomètre. Zéro kilomètre entre la République d’Irlande et le Royaume-Uni, donc entre nous et le Royaume-Uni, et une interconnexion économique construite avec les Britanniques pendant 47 ans, qui fait que cette situation n’est comparable à aucune autre. Voilà pourquoi cet accord que nous voulons sera sans précédent. C’est la première fois aussi dans notre histoire que nous négocions un traité commercial avec un pays tiers en posant dès le début le principe qu’il n’y aura pas, ou la proposition qu’il n’y aura pas, de tarifs douaniers entre nous et pas de quotas. Nous n’avons jamais fait ça avec aucun pays tiers, et notamment pas avec le Canada, ou avec le Japon plus récemment. Et puis nous négocions cet accord avec un pays tiers pour la première fois, je le redis, dans un contexte de divergence réglementaire : il ne s’agit pas là, comme dans tous les accords précédents, d’encourager la convergence, il s’agit de maîtriser la divergence que les Britanniques veulent regagner et vont regagner avec le Brexit. Voilà pourquoi le level playing field reste une exigence fondamentale, comme l’a rappelé le président du Conseil européen. Nous avons d’ailleurs noté avec intérêt, depuis quelques semaines, que les britanniques comprennent mieux cette exigence et ont évolué pour reconnaître qu’il faut des principes fondamentaux sur le contrôle des aides d’État, au-delà de ce qui existe dans les accords de libre-échange existants ou dans l’OMC, et aussi des standards de non-régression avec de vraies garanties de mise en œuvre nationale et un mécanisme de règlement des différends. Mais il faut que les intentions se traduisent maintenant dans la négociation. Il faut aussi que chaque partie puisse adopter des mesures unilatérales en réaction à des risques de distorsion de concurrence. Voilà pour le premier grand sujet de divergence, mais il est possible de trouver, je crois, un chemin.

De même, la gouvernance de notre futur accord, c’est la clé : il s’agit d’une structure globale pour un accord global, il s’agit de mécanismes contraignants de règlement des différends avec un système de sanctions efficace. Là aussi, Maroš Šefčovič a rappelé tout à l’heure le risque qui s’attache à l’accord de retrait et à son respect. Voilà pourquoi nous allons être évidemment exigeants, dans cette négociation pour la relation future, sur ce qui concerne le règlement des différends et la gouvernance, parce que nous avons cet avertissement des Britanniques qui nous inquiète.

Et puis la pêche, dernier point de blocage important : il n’y aura pas d’accord économique sans une solution durable, équitable, juste pour les pêcheurs des deux côtés. Nous insisterons donc jusqu’au bout pour garantir une perspective durable à nos pêcheurs européens. Ça passe par un accès aux eaux réciproque et stable, et ça passe par une répartition juste des quotas.

En conclusion, Mesdames et Messieurs, et en vous remerciant pour votre confiance, je veux rappeler que notre porte reste ouverte et le restera jusqu’au dernier jour utile, pour travailler ensemble avec notre équipe, qui est aussi votre équipe de négociation. Nous sommes prêts à travailler de manière très intense, jour et nuit s’il le faut, pour finaliser un projet d’accord dans un délai qui doit laisser le temps nécessaire à la démocratie, c’est-à-dire à votre Parlement et aussi aux parlements nationaux ainsi qu’au Conseil, pour s’exprimer. Évidemment, nous continuerons à vous informer en toute transparence, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés, de l’évolution de cette négociation. Pour trouver un accord, il faut être deux, et puis il faut se mettre d’accord à la fin. Nous ne sommes pas certains d’y parvenir, mais je pense que c’est possible. Voilà pourquoi aussi nous devons être prêts à assumer les conséquences d’un éventuel No Deal et poursuivre parallèlement nos préparations pour ce scénario-là, que nous ne souhaitons pas, d’ici la fin de l’année. Et nous conduisons ces travaux de préparation depuis de nombreux mois en bonne coopération avec toutes les parties concernées et avec les États membres.

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, notre attitude et votre unité, l’unité des 27, l’unité des groupes politiques ici, sont la clé de la réussite de cette négociation qui, nous le savons bien, ne concerne pas seulement la seule relation entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pour les générations qui viennent, mais qui concerne aussi, plus largement, l’avenir du projet européen.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Prima di dare la parola ai rappresentanti dei gruppi politici, voglio avvertire le colleghe e i colleghi, soprattutto quelli collegati in remoto, che c'è stato un problema con il sistema di voto, adesso però è stato risolto ed è possibile votare. Il termine per le votazioni è prolungato fino alle ore 11 e l'annuncio, come avevamo indicato, sarà fatto alle 13.30.

 
  
MPphoto
 

  Siegfried Mureşan, on behalf of the PPE Group. – Mr President, dear colleagues in times of crisis the citizens of the European Union expect that we provide solutions to the problems that they are facing.

Whenever there is a crisis, whenever people face difficulties, they expect that the European Union to help them.

This was the case ten years ago during the economic and financial crisis. This was the case five years ago during the migration and refugee crisis, and this is the case now during the Corona crisis. The fact that people expect us to deliver in times of crisis, shows that they believe we can deliver. It shows a genuine trust of the people in Europe, in the European institutions, and this is why we need to provide now what people expect of us – provide solutions.

These are times in which we have to trust science; trust the authorities; work together; stay united; keep in mind that facts matter; defend together a rules-based society; trust politicians who have solutions, and say loud and clear – the institutions of the European Union delivered in overcoming the crisis and, under Michel Barnier’s leadership, in keeping the EU together in the negotiations for finding the best possible relationship with the United Kingdom for the future.

The developments of recent days have shown to us that passing relatively well through a first wave of Corona crisis, is no guarantee of passing well through the second and through the third wave.

The developments of recent days have shown to us that the Corona crisis is not a short-term crisis, but it will be at least a medium-term crisis, with consequences, potentially, for the long term.

When people expect us to do more, when we have a crisis where it’s clear that united we can pass through it better, when people expect us to do more, we need to equip the European Union with the tools it needs to overcome the crisis. And one of our essential tools is the budget of the European Union.

In the EPP group, we are committed to a quick conclusion of the negotiations on the EU budget and on the Recovery and Resilience Facility, so that both instruments can enter into force on 1 January 2021.

We do respect the many good elements of the agreement of the July European Council. However, we want to find solutions to allocate further resources where they are needed. We saw in recent weeks that the EU health programmes need more money, and this is why Mr President Sassoli, I would like to support what you publicly said yesterday – the creation of the Recovery and Resilience Facility of Next Generation EU should not become a burden for the budget of the European Union.

I would like to support what President Sassoli said yesterday. We should not place the interest payments for Next Generation EU within the EU budget. We should not have less money for farmers, for researchers, for students, because we have created the Recovery and Resilience Facility.

As the rapporteur for the Recovery and Resilience Facility, I would like to tell our colleagues in the Council that we are working and respecting our schedule here in the European Parliament. We will be delivering. We have no delays here. We will adopt our position in November.

Be ready for the final negotiations with the Council, and the message to the people is, we will provide the facility that will help them overcome this crisis, and which will protect them for the next crisis.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, el fantasma del virus vuelve a golpear a Europa. Los toques de queda y las restricciones de movilidad sacuden la vida laboral y social de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. La segunda ola pone contra las cuerdas, de nuevo, al sistema sanitario. Si hace un mes se contabilizaban más de dos millones de contagios en Europa, hoy estamos con más de cuatro.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, publicadas la semana pasada, apuntan a un colapso de la zona del euro. Además, la crisis sanitaria y económica nos empuja al precipicio del drama social con un aumento de la pobreza y la desigualdad. Tal y como nos recuerda la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, es inaceptable que cerca del 22 % de la población de la Unión Europea se encuentre hoy en riesgo de pobreza o exclusión social.

Y por si todo esto no fuera suficiente, el horizonte se oscurece con la perspectiva del Brexit abrupto a finales de este año. No cabe la complacencia. La Unión Europea debe aprender de los errores del pasado y de ayer.

Señor Barnier, cuenta también con el respaldo de la familia socialdemócrata en su último esfuerzo para lograr la mejor relación con el Reino Unido. Pero no lo hagamos a costa de sacrificar uno de nuestros cimientos: el mercado interior. De ninguna manera debemos aceptar competencias desleales, ayudas de Estado distorsionadas o dumping sociales y medioambientales. Junto a los errores del pasado debemos evitar también los errores de ayer.

Y creo que es importante hacer hoy una referencia a algo que el Consejo no abordó, pero en lo que este Parlamento sigue insistiendo, y es en la necesidad, hoy más que nunca, de abordar esa Conferencia del Futuro de Europa para poder tener instrumentos que realmente sean acordes con los tiempos en los que vivimos.

Señor Michel, el Consejo Europeo no puede regresar a la austeridad que desde el año 2008 ha convulsionado nuestro Estado del bienestar. Si con frecuencia afirmamos que la educación es el mejor antídoto contra los extremismos, ¿por qué plantean reducir Erasmus? Si solemos afirmar que la ciencia es clave para la transición ecológica y digital, ¿por qué recortar Horizonte Europa? Si ahora debatimos sobre la necesidad de dotar a la Unión Europea de una autonomía estratégica que se construya desde nuestra sanidad, ¿por qué renunciar a fortalecer el programa de salud? Y no se olviden del apoyo que debemos prestar también a quienes más sufren en África y en América Latina. Porque tengamos claro que nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo.

Aprovechemos el plan de recuperación y el presupuesto para salvar vidas y empleos. Y para compensar el exceso de endeudamiento generado por la crisis. Escuchen al Fondo Monetario Internacional. Ahora piden la aplicación de impuestos más altos, que los individuos más acomodados y las empresas más rentables protejan a los más vulnerables. Y en la Unión Europea tenemos los instrumentos para hacerlo posible: los recursos propios.

Debemos terminar con el agujero fiscal digital. No es aceptable que las multinacionales de los Estados Unidos declaren la mitad de sus ganancias en Europa en un único Estado miembro con un impuesto de sociedades desleal. La presidenta Von der Leyen se comprometió a relanzar la tasa Google si la OCDE no lograba un acuerdo este año. Ahora debe cumplir.

Y no se adentren en un falso dilema sobre la asignación de fondos. El esfuerzo de los contribuyentes no puede servir para financiar a países con Gobiernos que violan el Estado de Derecho. Ayer conocíamos que casi ocho de cada diez ciudadanos y ciudadanas europeos están a favor de vincular los fondos al pleno respeto de los valores democráticos. Actuemos sobre ello. Un retraso en la llegada de las ayudas frustraría las esperanzas de millones de europeos y europeas y les empujaría al antieuropeísmo.

El mañana no está escrito. Con tesón y con generosidad por parte de todos, estamos a tiempo de garantizar el porvenir de las generaciones presentes y futuras.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, on behalf of the Renew Group. – Mr President, Colleagues, the European Union’s future relations with the United Kingdom has reached a critical point. The EU was always willing to negotiate, but Mr Johnson’s government preferred political games. From the beginning of the campaign of the referendum, until now, he played games.

The EU wants, and needs, a strong partnership with our UK neighbours, but, for that to happen, we need a serious partner, and serious partnerships should have a clear understanding.

Firstly, we will not ratify any trade deal as long as the Withdrawal Agreement is not fully respected, especially the Protocol on Northern Ireland. Secondly, my Group will only give its consent to an agreement that protects the interests of European citizens, and is fair and beneficial to our economy. Any possible deal should ensure a level playing field, as you said, Mr Michel, have an effective mechanism of governance, be fair when it comes to fisheries, and respect our strict data protection norms – and we insist on that.

If the United Kingdom wants a deal – which is in the best interests of UK citizens also – its government needs to sit at the negotiating table until one is reached, and stop playing delaying tactics. And Mr Michel, you have our full support in your work.

Let me say some words on the pandemic also. Europe is on the brink of a second wave of the COVID-19 pandemic. The coordination of free movement, requested by my political group and Parliament, is a step forward, but we must strengthen operational coordination at EU level. We have to urgently prepare in order to mitigate the serious social and economic hardship this second wave will cause our citizens.

The Commission and Member States cannot allow themselves to work in anything less than a coordinated manner and learn from the mistakes we witnessed last spring. The cost of national selfishness is too high, and it is simply unacceptable. Furthermore, I hope it is now crystal clear to everyone that we need a European health policy to complement national ones, and this coordination on health will not be enough. We need investment, common investment, and we need an element in the budget for a real European tool on health policy.

Let me end by saying, Mr Charles Michel, that this issue of health and COVID-19 coordination should be, in my opinion, on the agenda of every single European Council in the next months until we are out of this crisis because coordination and exchange of information is essential for this.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, le 31 décembre, conformément à la volonté exprimée démocratiquement par les urnes il y a maintenant plus de quatre ans, le Royaume-Uni sera, enfin, officiellement un pays tiers, avec ou sans accord.

La position de Bruxelles a toujours été, tout au long de ces années de négociations, de punir le peuple britannique pour son choix en rendant la rupture la plus douloureuse et la plus complexe possible pour Londres. Après avoir tenté d’arrimer le Royaume-Uni au marché commun avec le fameux backstop, la Commission cherche toujours aujourd’hui à tenir le Royaume-Uni en laisse courte en cherchant à lui imposer, par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ou en voulant garder un droit de regard sur sa politique d’aides d’État. Mais la vérité, c’est que votre inflexibilité n’a jamais été payante. Boris Johnson avait démontré la fragilité de cette prétendue intransigeance fin 2019, obtenant juste après son élection, la renégociation de l’accord qui avait été conclu avec Theresa May et dont vous prétendiez qu’il était immuable.

Comme parlementaire français élu en Normandie, je suis aujourd’hui très inquiet pour la pêche, un enjeu pourtant majeur pour nos pays et le mien en particulier. L’Allemagne a déjà fait savoir qu’elle était favorable à des concessions et vous-même, Monsieur Barnier, avait récemment laissé entendre qu’il fallait, je cite, «faire preuve de réalisme concernant l’accès aux eaux britanniques».

Ce sera donc soit la faiblesse, soit le no deal, l’absence d’accord. Et je ne me réjouis bien sûr pas de la perspective d’un échec, mais contrairement à ce qui a été affirmé depuis quatre ans, les conséquences d’un no deal seraient probablement bien pires pour l’Union européenne que pour le Royaume-Uni.

Vous avez pris le problème à l’envers, au lieu de négocier un accord global en imposant vos dogmes idéologiques, il aurait fallu conditionner l’accord général à la question spécifique de la pêche, mais vous n’osez pas le rapport de force car vous craignez par-dessus tout une future guerre commerciale.

L’Union européenne prétendait nous apporter la prospérité, la stabilité, une force et un rang sur la scène mondiale après les États-Unis, après la Chine, et récemment la Turquie, hé bien le Royaume-Uni aujourd’hui montre que les institutions européennes, à la fois par leur fonctionnement et par leurs orientations politiques, organisent l’impuissance collective de nos nations et donc de notre continent.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, with regard to climate, those were very poor Council conclusions indeed. Or can I even call them conclusions, because the only thing that leaders could agree on was that they had actually talked about climate. We are in the midst of a rapidly progressing climate crisis and postponement of action is a mistake. This year again looks set to break any sort of records with regard to climate crisis, be it heat waves, droughts, intensity, extreme weather events, Arctic shield loss, etc.

So, let me be very clear. Deciding to talk about climate later is failing to grasp the urgency of this task. We have to act now and we have to act decisively at all levels and also in all policy areas, and the compromise reached by the European Parliament on reducing greenhouse gases by 60% by 2030 is a good step forward. Some of you have said it’s an ambitious target, but it’s not so ambitious: it’s a more realistic target if we really want to save our planet. Member States should sign up to it quickly – to the 60% goal – so we can finally start acting. The climate doesn’t wait and neither should we.

And yes, the economic transformation needed for that is no walk in the park, especially for regions with a long-standing tradition of carbon-intensive economies. That’s why the Parliament is insisting on having a proper-sized Just Transition Fund, among others, as part of a new EU budget, because you need to put the money where your policy targets is. You need to put the money where you want to have the EU fit for the tasks ahead and that requires adequate funding. Any government should know that. We need to have a climate spending target of 30% and a biodiversity target of 10% in order to be up to the tasks ahead. And EU funds also need to advance our Union values. That’s why compliance with rule of law must be an essential criteria for allocating the funds and these are critical elements in the Parliament’s position on the EU budget and recovery fund. It is just inadmissible that the Council disregards such fundamental concerns.

As for Brexit, it’s very sad to see that so much time has passed without any agreement being reached on our future relations. We’re approaching the end of the time limit and I just want to remind us that of course the UK Government could have asked for an extension and they decided not to, but it’s also clear that we cannot accept a deal that would endanger the single market, social rights or environmental standards. So further work is needed on that and we are still extremely sad that Brexit was decided, but now we need to see that we also ensure the Union’s togetherness.

We are again holding this meeting under very exceptional circumstances. We’re in the midst of a big, big medical crisis. Let us learn from the EU response in the spring, let us now be more coordinated, more cohesive and make sure that border restrictions are avoided. It’s an exceptional year in many different ways and the Council needs to step up if it is ready to face these challenges.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, de Europese Raad is eigenlijk geëindigd met één conclusie: Groot-Brittannië, buigen of barsten! Als u weet dat premier Johnson een grote biografie over Winston Churchill heeft geschreven, dan kunt u zich ongeveer voorstellen wat hij gaat doen. We moeten ons dus voorbereiden op een no deal.

Als we kijken naar visserij – want daar wil ik het eigenlijk over hebben – dan liggen de twee posities ver uit elkaar. Het Verenigd Koninkrijk claimt de soevereiniteit van de eigen viswateren. De EU wil de huidige situatie eigenlijk zo laten. Maar er is een Brexit. Dus de Britten mogen hun viswateren opeisen.

Nu heb ik een belangrijk punt. Nederland mag zijn vissers niet overboord gooien omdat de Europese Unie achter het net vist. We weten nog niet wat er uit de bus komt. Ik hoop dat u succes hebt met een deal. Maar als dat niet zo is, dan is er een andere wereld, mijnheer Barnier. Ik ben erg blij dat u zo goed Nederlands verstaat. Als er geen akkoord wordt bereikt, wil ik niet met een beschuldigende vinger wijzen. Maar dan is er een andere situatie en dan moeten de lidstaten, de vislanden, het recht hebben om bilateraal te onderhandelen met Groot-Brittannië.

Noorwegen biedt een goed model. De Noren hebben vorig jaar visquota afgesproken met Groot-Brittannië. Vlaanderen en Denemarken, ook landen die daar vissen, hebben daar wat aan. We hebben dus een model, want u moet goed weten, mijnheer Barnier, dat Franse vissers heel veel kunnen vissen in de Atlantische Oceaan, maar wij zitten in een fuik. En die fuik wordt steeds kleiner. Wij kunnen dat dus niet opgeven!

Nederland zal nooit zijn eeuwenoude traditie van visserij opgeven en offeren op het offerblok van Brussel. Dit is een nationale zaak die cultureel zeer diep gaat en onze vissersachterban zal ik met hand en tand verdedigen. Bilaterale onderhandelingen moeten daarom mogelijk zijn als u faalt. Want wij kennen de Britten al zo’n 400 jaar. We hebben oorlogen met hen gehad en van alles en nog wat. Maar we kunnen best onze boontjes zelf doppen met de Britten.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, θα σταθώ σε δύο σημεία, απευθυνόμενος κυρίως στο Συμβούλιο, κύριε Michel.

Πρώτο σημείο: σταματήστε να «χαϊδεύετε» τον Ερντογάν, γιατί στέλνετε λάθος μήνυμα και γι’ αυτό κλιμακώνει τις μονομερείς προκλήσεις του, όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου άλλα και εναντίον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι απέγινε, κύριε Michel και κύριε Šefčovič, η λίστα των κυρώσεων την οποία ο κύριος Borrell παρουσίασε προφορικά, πριν από περίπου δύο μήνες, στους υπουργούς Εξωτερικών; Πότε θα τη δούμε επιτέλους γραπτή στη σύνοδο κορυφής, να την εγκρίνετε δίπλα στη θετική ατζέντα διαλόγου που προτείνετε προς την Τουρκία; Γιατί η σύνοδος κορυφής —και ιδίως η γερμανική προεδρία, και με τη δική σας ανοχή— αναβάλλει διαρκώς και παραπέμπει το θέμα στο μέλλον; Από τον Ιούνιο το πήγατε στον Σεπτέμβριο και τώρα μας λέτε «ραντεβού τον Δεκέμβριο». Χρειάζεται επιτέλους να δείξετε μεγαλύτερη αυστηρότητα προς τον Ερντογάν και συνέπεια λόγων και έργων.

Δεύτερο σημείο: η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος της πανδημίας επιβάλλει ισχυρότερα μέτρα προστασίας της κοινωνίας, της οικονομίας και της δημόσιας υγείας. Γι’ αυτό, εκτός από το θετικό βήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία και με συμφωνία πέντε πολιτικών ομάδων —Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλιστές Πράσινοι και Αριστερά, ζητεί έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό.

Γι’ αυτό ζητώ από εσάς, από το Συμβούλιο, να ακούσετε τη δήλωση που έκανε χθες ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κύριος Sassoli, και να σταματήσετε το bullying εναντίον του Κοινοβουλίου και να μην το κατηγορείτε με fake news ότι —δήθεν— δεν θέλει συμφωνία. Για να υπάρξει μια συμφωνία πρέπει να μετακινηθεί, κύριε Michel, και το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει μετακινηθεί από τις αρχικές του προτάσεις, αλλά για να συναντηθούμε στη μέση της γέφυρας και να έχουμε γρήγορα θετικές αποφάσεις, όπως αυτές που ζητούν οι πολίτες (δείτε το χθεσινό Ευρωβαρόμετρο), θα πρέπει και η σύνοδος κορυφής και το Συμβούλιο να κάνουν κάποια βήματα συμβιβασμού αντί να κατηγορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Παπαδάκης (NI). – Κύριε Πρόεδρε, οι επικίνδυνες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά επιβεβαιώνουν και στα ανακοινωθέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα αδιέξοδα της πολιτικής —όλων των κυβερνήσεων της Ελλάδας διαχρονικά— εμπλοκής στα αμερικανο-νατοϊκά σχέδια και τους ανταγωνισμούς. Από ένα άλλοτε δήθεν «απάνεμο λιμάνι», η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει σήμερα για τους απολογητές της ένα τάχα «αργοκίνητο καράβι». Ξεπλένουν έτσι τα ισχυρά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα που συνδέουν Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και άλλους με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν μπορούν να αναχαιτίσουν την επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας, αλλά την αποθρασύνουν κιόλας· γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη. Γι’ αυτό συμβαίνουν και οι τούρκικες προκλήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, η NAVTEX, οι χάρτες για τη δικαιοδοσία της διάσωσης, οι γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, το άνοιγμα της παραλίας στα Βαρούσια· γι’ αυτό και οι επεμβάσεις επίσης σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ και αλλού. Τα εμπάργκο όπλων, οι αναθεωρήσεις εμπορικών συμφωνιών, οι κυρώσεις και η φιλολογία τους είναι όλα μέσα στο παιχνίδι των διαπιστωμένα μεγάλων ανταγωνισμών των αστικών τάξεων που το πληρώνουν στο τέλος οι λαοί. Καμία προσδοκία από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελούν —μαζί με τους ανταγωνισμούς τους— πηγή του προβλήματος και όχι της λύσης. Με τον αγώνα τους, λοιπόν, οι λαοί μπορούν να απορρίψουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για επικίνδυνες διευθετήσεις στις πλάτες τους.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). – Señor presidente, señorías, ninguno de nosotros pasará a la historia, pero el coronavirus sí. ¿Por qué entonces lo tratamos como si fuera un problema que no tenemos todos o que, en breve, dejaremos de tener? ¿Cómo somos tan irresponsables?

El virus es más rápido, más eficaz, más constante que nuestras medidas para prevenirlo y controlarlo, y la llegada del invierno no hará más que aumentar la ventaja que lleva sobre nosotros. Pero los políticos seguimos confundiendo la realidad con el deseo: por mucho que queramos que la pesadilla acabe, no se va a terminar si no la tratamos como la emergencia sanitaria, económica y social que es.

Nos equivocamos cuando fingimos que se acabaría con el verano y nos hemos vuelto a equivocar contando la mentira de que la vacuna llegará antes de Navidad. Estamos presentando planes de vacunación y no tenemos ninguna vacuna.

Tenemos que prepararnos para una lucha que va a durar años. En España, por ejemplo, el virus en solo ocho meses ha matado a cincuenta mil personas. Hay un millón de contagiados; se contagian trescientas mil personas cada mes. ¿Qué hacemos discutiendo de otras cosas?

Señores del Consejo, ¿no les parece que ya es hora de tener una estrategia común de lucha contra la pandemia? ¿Cuántas personas más tienen que morir en Europa?

En nuestro continente están en juego la vida y la salud de millones de personas, el colapso de los sistemas sanitarios, la supervivencia de nuestro tejido de pequeñas y medianas empresas, el que millones de familias puedan pagar la comida, la ropa o la calefacción.

Por eso se entiende todavía menos que, en estas circunstancias, Boris Johnson queme los puentes que le unen con el continente, condenando hasta lo imposible el futuro de la economía británica. Si Donald Trump pierde las elecciones, a Boris Johnson no le va a quedar ningún amigo en el mundo.

Seamos responsables, respaldemos unidos a nuestro negociador y pidámosle a nuestro negociador que negocie en nombre de todos, por el bien de los británicos también. En estos tiempos, colaborar es sobrevivir.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). – Mr President, when we last discussed the negotiations in the context of Mr Hansen’s and my report on the EU—UK partnership in June, we had only 204 days left before the end of the transition period. Today that number is down to 73. Prime Minister Johnson then gave assurances that all it would take to come to an agreement was a little oomph and self imposed a deadline: first, in July, and then on 15 October. But instead of a real engagement in the negotiations, the UK decided to put forward an internal market bill which breaches international law, jeopardises the Good Friday Agreement and ruined the good faith between the negotiators.

And here we are in the midst of a second wave of the corona crisis with all its economic consequences, and the UK Government, for reasons no one can really grasp, decided to walk away from the negotiation table one minute before midnight, because we do not need a deal in 73 days: we need it within two weeks. Only then will this Parliament be able to ensure the agreement’s full democratic scrutiny.

Because, President, let this be very clear to the UK Government: since the beginning of the transition period, the European Parliament has diligently and consistently taken its responsibility in reaching an agreement because we believe that finding one would be in the interests of both the EU and UK citizens. But under no circumstances will we now be bullied by Mr Johnson into rubber stamping just any last—minute deal after the UK Government chose to run down the clock on the negotiations since February. And our position has not changed.

We have always been very clear regarding our red lines. Top social, labour and environmental standards, fair competition, effective governance, a sustainable agreement on fisheries and full compliance with the Withdrawal Agreement. Parliament remains fully committed to a comprehensive agreement with the United Kingdom. But let me draw a clear line in the sand. If the UK Government does not remove those provisions in the internal market bill that are in clear breach of international law, this Parliament cannot and will not consent to any agreement.

And finally, let me underline once again that we, the European Parliament, just like the Council, are absolutely united in our support for our negotiator, Michel Barnier. Mr Barnier, we wish you the very best for the coming few weeks of hopefully intensified negotiations with a good outcome. Now it’s up to the UK Government to deliver on its promises for a comprehensive agreement in line with the Political Declaration and the Withdrawal Agreement to which Mr Johnson himself signed up to. We, on our side, are ready.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Loiseau (Renew). – Monsieur le Président, Boris Johnson a un jour déclaré «plutôt mourir dans un fossé que demander un report du Brexit». Aujourd’hui, les négociations sont sur une route de crête entre un fossé et un précipice.

Lorsqu’on négocie, il faut se méfier des erreurs de calcul. Boris Johnson en a commis trois. Le projet de loi sur le marché intérieur était censé faire peur aux Européens et souder sa majorité politique. En menaçant de violer le droit international, il a soudé les Européens et fait peur à sa majorité. Quand on roule à vive allure sur une voie étroite, on évite d’enfreindre le code de la route. Le gouvernement britannique pensait mettre la pression sur les Européens en fixant une date limite aux négociations le 15 octobre. Le 15 octobre est passé et les Européens sont restés calmes. Les négociations peuvent reprendre à tout moment. Quand on veut arriver à bon port, on évite de faire des arrêts inutiles. Le gouvernement britannique a cherché à diviser pour régner, en mettant le sujet de la pêche au centre des conversations mais personne n’a été dupe. Le gros sujet, celui qui préoccupe chacun des 27, c’est le risque d’une concurrence déloyale aux portes du marché unique. Or, ce sujet n’est pas réglé, pas plus que la pêche, pas plus que la façon de régler nos différends à l’avenir, alors même que du fait du recul britannique sur l’accord de retrait, la confiance que nous voudrions avoir n’est plus la même. Pour nous, le fossé, ce serait un no deal et le précipice un mauvais accord. Parce que nous ne voulons pas faire mourir nos entreprises, si elles étaient confrontées à une concurrence déloyale en matière sanitaire, sociale ou environnementale. Parce que nous ne voulons pas faire mourir notre secteur de la pêche, qui n’a pas à subir les conséquences d’une décision, le Brexit, qu’il n’a pas prise. Alors il reste une voie étroite, celle d’un accord respectueux de la souveraineté de chacun mais capable de servir les intérêts de tous. Ce chemin étroit, il faut le parcourir en très peu de temps. Pour éviter le fossé comme le précipice, M. Johnson, arrêtez les écrans de fumée, ouvrez les yeux sur la réalité des besoins des entreprises, respectez l’accord de retrait et sortez les négociations de l’impasse où vous les avez mises. Vous êtes au volant M. Johnson, c’est vous qui pouvez éviter l’accident.

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Beck (ID). – Mr President, the EU commenced trade negotiations with maximum demands for a level playing field on EU terms, pre-Brexit fishing rights and continued ECJ jurisdiction. Britain wanted a Canada-style trade deal and signalled some flexibility; the EU in contrast barely moved. Negotiation is a discussion between parties with divergent views but a shared interest in finding a compromise. The EU, notably Germany, has a vast trade surplus with the UK, yet the German Presidency and the Commission remain committed to an unequal treaty on EU terms and enforceable before the EU’s imperial court. Merkel and von der Leyen know not to negotiate because they know not when to compromise. That way they will not have their way.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke (Verts/ALE). – Mr President, I might not like to say it, but I think it has to be said also here in this House. Boris Johnson has been lying to the people in the UK: the GBP 350 million for the NHS after Brexit; no customs checks between Northern Ireland and the rest of the UK; and then this oven-ready deal that basically just needed signing on the future relations between the EU and the UK. Come on, these lies have to stop. If we want to turn this around, truth has to be spoken.

First, Brexit is a mess. Second, finding a solution to this mess is not going to be easy for either side, but thirdly, and I think this is important, there might not be a good outcome to this, but there are many different levels of how difficult this can become. So, Prime Minister, stop blaming others for your own actions, take responsibility and come back to the negotiation table and avoid the worst outcome for the people in the UK. You owe it to them.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Geert Bourgeois (ECR). – Voorzitter, voor de brexit nadert nu het uur van de waarheid. Ik ben blij dat beide partijen zeggen dat ze tot een hecht partnerschap willen komen, dat inderdaad, mijnheer Barnier, veel meer moet zijn dan een CETA-akkoord. De gevolgen van een no deal zijn verschrikkelijk, zeker bovenop de recessie die we nu hebben ten gevolge van de pandemie. De universiteit van Leuven heeft berekend dat de hele Unie één procent van haar bruto nationaal product verliest en dat we structureel 1,2 miljoen arbeidsplaatsen verliezen die we niet over één, twee of drie jaar terugwinnen.

Voor de landen rond de Noordzee is het nog erger. In Vlaanderen verliezen wij 2,5 % van ons bnp en staan 28 000 jobs op de tocht. We moeten dus tot een compromis komen en daartoe al het mogelijke doen.

Ik ben gecharmeerd, mijnheer Barnier, door uw aanpak en de grote lijnen daarvan, namelijk respect voor elkaars soevereiniteit en grote rode lijnen inzake een gelijk speelveld, inzake een goede governance en inzake visserij. Maar het legendarische Britse pragmatisme moeten wij delen om tot een goed akkoord te komen. Vanzelfsprekend, mijnheer Šefčovič, moeten de onaanvaardbare bepalingen weg uit de Internal Market Bill. Gelukkig zijn er in het Britse Hogerhuis nog goede conservatieven voor wie een woord een woord is.

Ik wens u in het kader van die lijnen veel succes. De tijd dringt!

 
  
MPphoto
 

  Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL). – Señor presidente, hace 52 meses —52— del referéndum de salida del Reino Unido y seguimos sin un acuerdo sobre las condiciones futuras. Referéndum, quiero recordar, que fue apoyado solo por el 51,9 % del Reino Unido, y en el que Escocia e Irlanda del Norte, por ejemplo, apoyaron quedarse. Una sociedad totalmente dividida. Desgraciadamente hemos vivido cómo Boris Johnson se sumaba rápido a la corriente trumpista de hombres blancos imponiendo, amenazando y despreciando la negociación o la cooperación.

Apoyamos al señor Barnier en sus negociaciones y, en este momento y situación, Europa no debe unirse a ese modo de hacer ni en forma ni en fondo. Siempre debemos tener tendida la mano en beneficio de todas las poblaciones. Eso sí, desde la firmeza, defendiendo nuestros sectores estratégicos, frente a las consecuencias en el sector primario y asegurando planes de contingencia, pero sobre todo debemos poner como prioridad la parte más vulnerable: los derechos de la ciudadanía, asegurando recursos para garantizar estos derechos.

Y, por último, debemos aprender también de este proceso, cambiar las políticas que ante la crisis dejaron fuera a mucha parte de la ciudadanía. Y, ante esta nueva crisis, debemos asegurar un proyecto de derechos, un pilar social fuerte y un proyecto que invite a quedarse.

 
  
MPphoto
 

  Carles Puigdemont i Casamajó (NI). – Mr President, another European Council goes on without concrete advances on Brexit. In addition, even when the deadline is ever closer, I hope for a good deal that ensures that citizens and enterprises can continue to live and operate normally both in the UK and in the EU.

We are in the middle of one of the worst economic crises of our history. We are obliged not to worsen it with political games. On the other hand, Brexit is a reminder that borders change, as we all know. Today, support for Scottish independence is sky high in the latest polls with about 58% of the vote. The future of Scotland is in Scottish hands and we all hope that Westminster will again give an example to the world of how to tackle this kind of situation. London needs to show again how a mature democracy behaves. The UK needs to remind the EU that a referendum is something to agree on, not an excuse to put political rivals in prison as Spain has done. Very soon, Scotland will vote again to decide its future and the House of European democracy must be wide open for their immediate return.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, the discussion between EU leaders at this month’s summit covered some pivotal topics for our Union. I fully support further EU coordination in terms of the pandemic and ambition in our fight against climate change. However, it is the ongoing negotiations with the United Kingdom that will have the most immediate and severe effects for my home country of Ireland.

I’ve always been optimistic that when it came down to it, a deal would be reached. This I drew from the competency and fairness with which I have seen Michel Barnier do his great work. But recently our confidence lessened in this regard because of the shifting sands of Boris Johnson’s desires and his collection of supporters in parliament who seem more than willing to not only contradict themselves, but also contradict the foundation of the United Kingdom’s reputation by voting to willingly breach international law.

On paper, with our years of close cooperation, the remaining issues on Brexit seem achievable. The sharing of fishing rights and policing state subsidies to industry should not be deal breakers to close allies of 47 years. The real problem is the lack of trust in the seriousness of any commitments that the United Kingdom might give, which was most distinctly displayed by the abrasive introduction of the Internal Market Bill and the legal justification for same. Sometimes we get the sense that the United Kingdom is more concerned with short-term optics than long-term substance. Nobody in the EU, Ireland – and indeed the United Kingdom if they are truly honest – wants an extremely disruptive no-deal. There is a danger that a last-minute agreement could break down into a multitude of legal disputes within a year or so. This must be avoided.

To my friends in the United Kingdom, I say: there is room for a deal in line with your previous agreements that will finally provide certainty to businesses and citizens and avoid economic catastrophe. I plead with you to meet the EU halfway and ensure that ordinary people do not become casualties of ideology. Mr Johnson, bin the bluster and get the deal done.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Mr President, first of all as rapporteur of this Parliament for the implementation of the withdrawal agreement, I would like to express my support to the European Commission and Vice-President Šefčovič for their efforts to ensure full compliance by the UK of the withdrawal agreement, and their commitments under international law.

We’ve always said that trust is a prerequisite for a sound and future economic relationship, and we mean it. And now that the UK Internal Market Bill is under discussion between the House of Lords and the House of Commons, this Parliament recalls that we expect nothing less than full compliance with the withdrawal agreement.

As to the negotiations of the future relationship, I would also like to express full support to Michel Barnier and his team, and thank him for his remarkable patience and the responsible and firm manner in which he is pursuing the goal of reaching an unprecedented, but also fair and balanced agreement.

I can imagine that Mr Boris Johnson is having great fun playing with Brexit, playing with the no—deal scenario and the blame game. But I believe that citizens and businesses expect a much more responsible attitude.

But let me say that I don’t see how Mr Boris Johnson can win the blame game in this case. We are running out of time - yes - but he was the one to refuse any extension of the transition period. He was the one to announce the breach by the UK of the withdrawal agreement and international law commitments. He was the one to refuse to apply the commitments on the level playing field on state aid, that were already agreed as objectives in the political declaration, and he is now the one who is refusing to receive Michel Barnier and took the decision to suspend the negotiations.

So I believe that we need a responsible attitude. The EU has shown the political will to reach an agreement. We are waiting to see the same attitude from the part of the UK government.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Morten Petersen (Renew). – Hr. formand! Jeg vil tale på dansk, og bringer hilsner fra København.

Brexit er på alle måder tragisk, og det kan synes helt uforståeligt, hvorfor Brexit skulle være en god idé. Siden 2. verdenskrig har alle europæiske lande jo arbejdet på at fjerne barrierer for samhandel. Og nu sidder vi så og forhandler om, hvordan vi kan gøre det mere bøvlet og besværligt at handle med hinanden. Det giver simpelthen ikke nogen mening, men det er englændernes eget valg, og det må vi respektere, men vi hverken kan eller skal respektere, at engelske virksomheder skulle kunne konkurrere med danske virksomheder på vilkår, der ikke er lige og fair.

Jeg har besøgt danske fiskere i Thyborøn, rederier i Esbjerg, landmænd i Sønderjylland, jeg har talt med industrien over hele Europa og servicesektoren, overalt lyder den samme grundlæggende besked: Brexit er bøvlet, Brexit kommer til at koste penge, Brexit kommer til at koste velfærd.

Fra EU’s side skal vi stå sammen – det er lykkedes hidtil, ikke mindst takket være en stor flot indsats fra EU’s chefforhandler Michel Barnier. Og vi må gøre et sidste forsøg på at finde hinanden i en aftale. Det bliver ikke nemt: Som anført af kollegaerne i salen, er der kæmpe knaster hvad angår fiskeri. Der er kæmpe problemer, i forhold til hvad for nogle spilleregler der skal gælde fremadrettet for samhandel. Og englænderne må forstå, at når man fra engelsk side rejser tvivl om, hvorvidt man overhovedet vil overholde de aftaler, man selv har skrevet under på, jamen så bliver vi andre temmelig skeptiske. Det skal simpelthen på plads, for at vi kan stole på hinanden fremadrettet. EU skal være fair, men vi skal ikke være tossegode.

Tak for ordet. Og alt muligt held til Michel Barnier i forhandlingerne fremover.

 
  
MPphoto
 

  Laura Huhtasaari (ID). – Mr President, I have a dream. I want all Member States to do Brexit. As the EPP President, Manfred Weber, has put it, if Brexit felt like a success, it would be the beginning of the end of the EU. That reveals that if the UK leaves the EU without a deal, it means that the EU has not even tried to be fair.

I have a message for Boris Johnson. Defend your fishing waters, etc. You now have an opportunity to take your sovereignty back. Use it.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señor presidente, en primer lugar, quisiera transmitir todo mi apoyo a Michel Barnier y a su equipo en la negociación del Brexit y desearle mucha suerte en los meses que vienen.

Hoy quería, sin embargo, hablar de que lamentablemente el Consejo no afrontó la cuestión del cambio climático como nos hubiera gustado en la última reunión. Es urgente que, por lo que respecta a la Ley del Clima, el 60 % que les hemos propuesto lo adopten las instituciones europeas y la mayoría de los Estados miembros.

Además de eso, necesitamos alinear todas nuestras políticas con ese objetivo y ayer el Parlamento falló con la votación de la PAC. Como Verdes, no estamos satisfechos con una reforma que no va a defender nuestra biodiversidad, que no va a garantizar una transición hacia otro modo de producir y, por lo tanto, vamos a fallar con la PAC y vamos a tener un gran agujero negro en la lucha contra el cambio climático.

Pero hay otro lugar donde no podemos fallar: en el Fondo de Recuperación. No podemos abocar 750 000 millones de euros sin un claro objetivo de transformación ecológica. Y está bien dedicar el 37 % al objetivo climático, pero no podemos, a la vez, verter dinero en autopistas, en combustibles fósiles. Eso, en los reglamentos que vamos a negociar, debe evitarse y espero, para ello, la colaboración de todo el mundo.

 
  
MPphoto
 

  Mazaly Aguilar (ECR). – Señor presidente, señor Barnier, la falta de acuerdo comercial con el Reino Unido es una malísima noticia para las dos partes, pero especialmente muy negativa para los agricultores y los pescadores europeos. El Brexit aumenta la incertidumbre de un sector agrícola, agroalimentario y pesquero golpeado por la pandemia y por una crisis de precios en muchos países de la Unión. Los agricultores tienen un ojo puesto en la PAC y otro en las negociaciones del Brexit.

España, mi nación, exporta anualmente por valor de 4 000 millones de euros al Reino Unido, de los cuales 2 000 millones son en frutas y hortalizas, 400 millones en vino y 200 millones en aceite de oliva. El 10 % de los productos agroalimentarios los importa el Reino Unido de España.

Yo pido a la Comisión Europea que nos comunique con urgencia qué medidas de apoyo va a prestar al sector agroalimentario, y es hora de exigir una respuesta sobre cómo y cuándo pretende la Comisión activar los 5 000 millones de euros de la reserva agrícola para el Brexit.

Y ahora permítanme, simplemente, que le diga al señor Puigdemont —que creo que se ha marchado— que aprenda a diferenciar entre referéndum ilegal y legal. El del Brexit fue legal. El suyo fue ilegal y, además, una pantomima.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). – Herr Präsident! Danke, Herr Barnier, auch für die klaren Worte, die Sie heute geäußert haben. Aber wo stehen wir eigentlich? Alle Bürgerinnen und Bürger, die Gesellschaften, die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals brauchen endlich Klartext. Für Johnson ging es um zentrale Slogans seiner Kampagne für den Brexit nach dem Motto „Was zu beweisen war“.

Britische Souveränität erreicht? Oder werden die Briten auch künftig von uns in der EU beschlossene Standards beachten müssen? Wird der Europäische Gerichtshof über die Einhaltung wachen? Zugang zum Binnenmarkt erhalten? Werden britische Produkte ungehindert exportiert, werden Unternehmerinnen und Unternehmer und Dienstleistungsanbieter frei durch die EU reisen dürfen? Deregulierung erlaubt? Darf die Londoner Finanzwelt bei uns agieren und trotzdem von Downing Street 10 bald dereguliert werden? Fischfang nur für Briten? Oder dürfen die Fischkutter von anderen Nord- und Ostseeanrainerstaaten den Fisch weiter dort fangen, wo er nun mal schwimmt? Und kümmern wir uns gemeinsam über die Fischbestände? Es geht hier auch um unsere eigenen Haltelinien.

Kommen Sie bitte nicht auf den Gedanken, die Uhr herunterticken zu lassen und dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten erst in letzter Sekunde einen Vertrag über eine Minimaleinigung auf den Tisch zu legen. Die Demokratie würde weiteren Schaden erleiden, denn es könnte schiefgehen, bei uns im Europäischen Parlament und in einigen Mitgliedstaaten.

Wir brauchen einen Vertrag mit unseren Nachbarn, aber einen von Qualität. Das EP ist ganz klar dabei: Governance, level playing field, Sozial- und Umweltstandards, Bürgerinteresse und der Fischereivertrag – und die vollständige Umsetzung des Karfreitagsabkommens.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señor presidente, siempre he mantenido que el Brexit era una mala noticia tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido, y el tiempo nos ha dado la razón (palabras inaudibles) que las negociaciones para las relaciones futuras son cada vez más complicadas. Se mueven en un mar de incógnitas en todos los ámbitos, desde el futuro de las producciones hortofrutícolas de mis islas Canarias hasta la pesca.

Y hablando de pesca, hoy creo más necesario que nunca reiterar nuestra posición: no debe alcanzarse ningún acuerdo general con el Reino Unido si previamente no hay un acuerdo estable, duradero y equilibrado sobre pesca que mantenga el acceso a las aguas y la asignación de cuotas y capturas. El Consejo ha mandado un mensaje muy contundente en este sentido y nuestro negociador jefe, Michel Barnier, también. Hoy nos toca a nosotros desde aquí.

La organización de la pesca es mucho más que el establecimiento de un porcentaje de TAC y cuotas. La actual política pesquera común responde a un delicado equilibrio entre el beneficio económico, el bienestar social y la preservación de las poblaciones de peces, y ese equilibrio no puede perderse. Los pescadores de la Unión Europea y del Reino Unido han compartido las aguas de nuestros mares durante siglos, y el nuevo acuerdo no puedo obviarlo.

La política pesquera común es ya un compromiso entre los Estados miembros, incluido el Reino Unido, que hasta el año pasado ha participado en todas las negociaciones sobre sus aspectos más importantes que, además, tienen en cuenta sus prioridades e intereses y de los que se podría seguir beneficiando durante años.

En ese sentido, la posición de la Unión Europea no es maximalista, como algunos podrían pensar. Nosotros en este Parlamento construimos este sistema junto con el Reino Unido y ahora no podemos rebajar ni renegar de ese compromiso, ni ellos ni nosotros. Nuestra responsabilidad va más allá de las flotas pesqueras: es también un compromiso con las personas. No perdamos de vista que cualquier alteración del equilibrio actual va a tener consecuencias en el empleo, desde España hasta Suecia, y es nuestro deber como diputados de este Parlamento luchar por cada uno de esos puestos de trabajo.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge sul mercato interno, approvata dalla Camera dei Comuni, è un atto molto grave da parte del governo britannico, un atto che viola l'accordo di recesso e gli obblighi del Regno Unito nei nostri confronti. Il premier Boris Johnson non sta facendo nessun vero passo in avanti sui punti ancora in discussione, mentre ormai mancano solo dieci giorni al 31 ottobre, data limite per poter proseguire efficacemente e concludere la procedura.

Come Unione europea vogliamo giungere a un accordo nell'interesse comune per continuare la collaborazione su settori chiave – penso alla ricerca, alla cooperazione internazionale, alla sicurezza, all'università, penso ai diritti dei cittadini europei nel Regno Unito e viceversa – sono più di 600 000, per esempio, gli italiani nel Regno Unito e queste persone, come tutti i cittadini europei, non possono essere lasciate nell'incertezza.

Oggi, per ripristinare un rapporto di fiducia fra noi è necessario ritirare la legge sul mercato interno e convergere su un meccanismo di governance comune, che garantisca un quadro chiaro rispetto agli aiuti di Stato, alla concorrenza, alla pesca.

Dopo il Consiglio della scorsa settimana, il rischio di un no deal è concreto. Come Unione europea faremo il possibile per evitarlo e per giungere a un accordo, ma Johnson sbaglia se pensa che ci arriveremo a qualsiasi costo. L'Unione europea, oggi, sta facendo la sua parte, credo sia necessario che oggi anche il governo britannico faccia la sua.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (Renew). – Monsieur le Président, M. Bay du groupe ID n’est plus là parce que sa position frôle le ridicule. On doit s’arrêter de punir les Britanniques, on doit mieux reconnaître la souveraineté britannique mais quand il s’agit des poissons, ce n’est plus le cas, donc c’est vraiment ridicule, c’est n’importe quoi!

It’s the same with Mr Eppink. Mr Eppink is explaining to us that we do not have to do it in a European way, but we have to do a bilateral deal. Every country with the UK. The last time that you did this, you lost New York, I presume, when you got your negotiations with the British.

So, if I have a suggestion to make, Michel, it’s the following. If we make a deal with the British - and I hope that there is a deal in the coming weeks - then we put in this final agreement, in this treaty - it’s an international treaty - a disposition that automatically that treaty ceases to exist if the British don’t follow all the commitments that they have taken, including in the Withdrawal Agreement. In my opinion that is absolutely necessary because otherwise, if there is a deal, if there is an agreement, and the 27 will have ratified it, and they don’t follow their commitments, it will be a huge mess and it again be necessary for 27 decisions by the 27 Member States to stop that agreement.

So I think that, after what has happened with the Internal Market Bill, it’s in the interest of the European Union to foresee such a disposition in that final agreement as fast as possible. I hope that there is a deal because it’s the only way to secure the Good Friday Agreement, to secure peace in Northern Ireland and to secure our internal market.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Kollege Verhofstadt. Wenn Sie mir den Kommentar erlauben, es macht große Freude, Ihnen zuzuhören. Ihre Beiträge sind parlamentarisch und nicht abgelesen, und wenn Sie dann auch noch à point kochen, dann ist das alles wunderbar.

 
  
MPphoto
 

  Jaak Madison (ID). – Mr President, it’s always very funny to hear the speeches of Mr Verhofstadt, because he’s very active and funny and full of power and has been talking about the damage of Brexit since 2016, saying that they’re going to lose everything and that we’re going to have to put huge pressure on the UK. Well, since 2016, they have been doing pretty fine, actually.

Unfortunately, the EU is trying to mix together a green deal and climate history, while at the same time take huge loans with some kind of economic reforms, and they are declining more and more. At the same time, the UK and Mr Johnson are just playing with the EU. The EU is trying to play the tough guy, but at the same time it couldn’t manage any normal deal. Here I am just talking about fisheries.

So that’s why I wouldn’t take Mr Verhofstadt very seriously, because he was pretty wrong from 2016 to 2017 and it’s pretty clear and understandable that, if there is no deal before the end of the year, the EU stands to lose much more than the UK. In some ways I’m pretty happy about that. Congratulations to Mr Johnson.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Mr President, I read with great interest the Council conclusions on Africa and the intention to strengthen our partnership with it. I would like to highlight a very particular kind of partnership that has now been initiated between the European Union, between the Commission and African cocoa-producing countries – Cote d’Ivoire and Ghana – because we really need to do something to eradicate child labour and deforestation from our supply chains. The brand new multi-stakeholder platform on cocoa is exactly what is going to do that, with broad cooperation between partner countries, the EU, civil society and local producers. The aim is to bring about sustainable livelihoods for poor people, poor growers in Africa, and avoid damage to our environment. I would encourage you to vote in favour of the Burkhardt report this week, which is exactly about this partnership to eradicate deforestation from supply chains.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR). – Panie Przewodniczący! Ostatni szczyt Rady Europejskiej poprzez chociażby absencję niektórych przywódców państw członkowskich pokazuje jak na dłoni, z jakimi problemami przychodzi dziś Wspólnocie Europejskiej się zmierzyć wskutek trwającej pandemii koronawirusa. I o ile nie sposób nie zgodzić się z konkluzjami szczytu dotyczącymi chociażby koordynacji środków przyjmowanych przez państwa członkowskie w odpowiedzi na pandemię COVID-19, to już przy konkluzjach dotyczących zmian klimatu wydaje się, że trwanie Komisji Europejskiej przy aberracyjnych, moim zdaniem, dążeniach do podniesienia celu redukcyjnego na 2030 r. do co najmniej 55%, jest zupełnym oderwaniem się urzędników Komisji od rzeczywistości, jaka dzisiaj dotyka światową gospodarkę.

Nikt w Chinach, w USA, w Argentynie, w Brazylii, w Indiach nie zaprząta sobie głowy zmianami klimatu w kontekście walki ich przemysłu i gospodarek ze skutkami COVID-19. Dlatego, moim zdaniem, nie będzie możliwe podjęcie ewentualnej decyzji o podniesieniu celu redukcyjnego do 2030 r., jeżeli decyzji tej nie będzie towarzyszyć równoczesne określenie przez Radę Europejską kluczowych wytycznych dla ram prawnych i mechanizmów, które pozwolą tak...

(Przewodniczący odebrał mówcy głos.)

 
  
MPphoto
 

  Chris MacManus (GUE/NGL). – Mr President, thank you and the many Members for reiterating their support for the Irish protocol, which is extremely important.

But there are other key issues. The all-Ireland economy is not just about goods, it’s also about the free movement of people and services. The Common Travel Area, however, does not allow for the free movement of EU nationals. An all-Ireland labour market and cross-border access to services are essential to the lives of thousands of EU nationals living in Ireland north and south, as well as to the all-Ireland economy.

Parliament called for this in a resolution earlier this year and now we should make it a reality.

Because the Good Friday Agreement is based on rights; the right to access EU programmes and healthcare across the EU, and the right to be represented in this Parliament.

We should find a way to give effect to these rights. Rights that are being taken away by the spectre of Brexit, and the right to self—determination, which would allow the majority who opposed Brexit in the north of Ireland to remain within the EU through the vehicle of Irish unity - a central provision of the Good Friday Agreement and which is likely to happen within the next few years.

We all know the real problem is the partition of Ireland and it would be wise for all of us to start preparing for Irish unity.

 
  
MPphoto
 

  Christophe Hansen (PPE). – Mr President, last week’s European Council did not bring a Brexit-breakthrough, and frankly nobody expected it. It is the UK side that has to move now. Yet London is sulking because their third artificial deadline was not respected, and Lord Frost even dared to be ‘disappointed’.

Well, in my honest view, the UK Government has lost the right to be disappointed – the moment it introduced a bill to unilaterally override an international agreement that was the fruit of more than three years of negotiations; a bill that puts the UK’s international credibility at stake; a bill that was met with strong rebukes from the European Parliament and the American Congress; a bill that was rejected by the Scottish and Northern Irish Assemblies, and yesterday by the House of Lords; a bill that undermines trust and hangs over the negotiations like a sword of Damocles.

We have stated it again and again: this House will not ratify an agreement if the Withdrawal Agreement is breached, or threatened to be breached.

A no-deal Brexit after four years of negotiations would be a drama for our fisheries, for our hauliers, for our people and, last but not least, for politics. Now is not the time for brinkmanship, now is not the time for blame-games, now is the to time to wrap it up and finally land a deal. The EU will never walk away from these negotiations, no matter the amount of spin that comes out of Number 10. For this Parliament, there is still time until the beginning of November, so keep calm and negotiate on. Michel Barnier, Maroš Šefčovič, we trust in you.

 
  
MPphoto
 

  Javier Moreno Sánchez (S&D). – Señor presidente, sean mis primeras palabras para trasladar el pésame de la Delegación Socialista Española a los familiares del profesor Samuel Paty, víctima de la barbarie, y para condenar asimismo cualquier tipo de terrorismo. Toda nuestra solidaridad con el pueblo y las autoridades francesas en la lucha contra esta lacra.

Porque el fanatismo y la violencia atacan directamente al corazón del proyecto europeo, un proyecto que se sustenta en valores como la tolerancia, la convivencia, la libertad, la diversidad o la paz. Tenemos que actuar con firmeza ante las derivas, tanto de los fanatismos religiosos como de los extremismos políticos que recorren Europa, sembrando odio, división e involución. Ponen en riesgo nuestro futuro común. Las fuerzas políticas moderadas deben estar unidas y ser responsables. No pueden dar alas a la ultraderecha. Aviso a navegantes, especialmente a los de mi país, especialmente hoy.

Quant au Brexit, je désire une fois de plus saluer le travail acharné de notre négociateur, Michel Barnier, et lui transmettre notre ferme appui pour que les négociations soient accélérées et achevées en temps voulu.

M. Johnson doit respecter ses engagements, faute de quoi il serait très difficile de conclure un accord avec un partenaire aussi peu fiable.

Johnson tiene que respetar el acuerdo de retirada, así como las normas comunitarias en materia social, laboral, medioambiental y fiscal. Se deben garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido.

Sean cuales sean las condiciones del divorcio, nuestra Europa debe seguir avanzando a 27 y reflexionar sobre su futuro. El Consejo debe mover ficha para iniciar cuanto antes la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Necesitamos ese nuevo impulso.

 
  
MPphoto
 

  Liesje Schreinemacher (Renew). – Mr President, today I’m not here for a ‘he said, she said’ discussion and how far which door was open and who shut it. No, our citizens and businesses, on both sides of the Channel, are looking at us to be responsible, are looking at us not to play political games, and are looking at us to reach an agreement because they know that a no deal is not in anyone’s interests.

We are in the middle of an economic crisis, of which we cannot see the end. The corona crisis hit our businesses hard, not only the European but the British as well. The British economy has hit its largest recession on record. So why make things worse with a hard Brexit? How could that serve the interests of your - and our - citizens and businesses? How could that be in anyone’s interests? It is not.

I want to thank Michel Barnier for his tireless efforts to try and reach an agreement. It is the responsible thing to do. But we also have to remain clear that the EU will not accept a deal at any cost. We want a fair deal. But what’s fair? That’s the million dollar question! Let me tell you what is not fair. A country that wants to leave the European Union, but still wants to enjoy the same rights as a Member State. It was the UK that decided to leave the EU, it was the UK that decided to be a third country, and now it’s the UK Government demanding that an entire economic bloc of 27 countries change its way of doing business.

So, when we talk about fair, the UK Government cannot expect us to sacrifice our businesses and our fishermen in order to get Brexit done. This is not their choice and they cannot become collateral damage in this story. What seems fair to me is that the UK can only get access to our market of 450 million consumers if fair competition for our companies is guaranteed and our fishermen can continue to fish in British waters. Time is ticking, so let’s get Brexit done, but let’s get it done right because a hard Brexit is not in anyone’s interest.

 
  
MPphoto
 

  Tom Vandendriessche (ID). – Voorzitter, vijf jaar nadat de Britten hun vrijheid terugnamen is er nog steeds geen handelsakkoord. Dat is het gevolg van jarenlange doelbewuste sabotage. De brexit moet blijkbaar zo pijnlijk mogelijk gemaakt worden omdat een positieve nieuwe samenwerking en relatie met het Verenigd Koninkrijk het bewijs zijn dat er een alternatief is voor de EU-superstaat en de steeds hechtere Unie. Mocht de brexit een succes worden, zouden immers nog meer landen de Europese Unie willen verlaten. En dat wil men tegen elke prijs voorkomen.

Ondanks eeuwenlange handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk zijn daardoor nu 40 000 arbeidsplaatsen in Vlaanderen bedreigd. Wij betalen de prijs voor de krampachtige houding van de eurofanatieke elite. Deze Europese Unie is iets aan het worden waar wij nooit voor getekend hebben. Als hiermee wordt doorgegaan, zullen de Vlamingen, net als de Britten, vroeg of laat hun conclusies trekken.

 
  
MPphoto
 

  Michael Bloss (Verts/ALE). – Mr President, I’m a full-hearted European. For me it’s all in for the Union and for the climate, and I think that the youth want that from us, they want to see passion and commitment for the planet. But what do they see if they look at the meeting of the heads of state? The opposite. They see delay tactics at the expense of our climate and of their future. The heads of state of Europe cannot come to an agreement on climate politics. Your inaction is blocking the progress.

Therefore, I ask you, the German Presidency, don’t shy away any more from your responsibility on the climate and the postponement of climate action. And if you can’t deliver, just give climate policy back to the normal democratic legislative procedure because we are ready and why aren’t you?

 
  
MPphoto
 

  Joanna Kopcińska (ECR). – Panie Przewodniczący! Obecna sytuacja epidemiologiczna jest bezprecedensowa i budzi bardzo poważne zaniepokojenie. Nasze zabiegi w walce przeciw wirusowi jednak nie ustają, a my musimy działać odpowiedzialnie i solidarnie. W czasie obecnego wysokiego wzrostu liczby zachorowań należy wypracować wciąż nowe zestawy zaktualizowanych zaleceń i procedur bezpieczeństwa dotyczące skoordynowanych działań dla państw członkowskich Unii Europejskiej. W tym przypadku myślę szczególnie o tym, na ile w konkluzjach Rady uwzględniono stanowisko wrześniowego Komitetu do spraw bezpieczeństwa zdrowia Komisji Europejskiej i jego rekomendacje na temat strategii określającej nowe podejście do testowania, aby osiągnąć konkretne cele walki z wirusem.

W kontekście szerzącej się dezinformacji chciałam zapytać, czy widzi się obecnie potrzebę uwzględnienia konkretnych planów przeciwdziałania szerzącej się dezinformacji na temat koronawirusa i narosłych fałszywych teorii, które utrudniają wdrażanie środków bezpieczeństwa i walki z wirusem. Czy Komisja Europejska wspólnie z Radą widzi podstawy stworzenia odpowiedniej platformy, która podjęłaby skuteczną formę przeciwdziałania...

(Przewodniczący odebrał mówczyni głos)

 
  
MPphoto
 

  Kris Peeters (PPE). – Voorzitter, de dagen van de overgangsperiode lopen af en telkens opnieuw horen we dat de onderhandelingen worden geïntensiveerd. Maar een echte vooruitgang hebben we nog niet waargenomen.

Het is tijd om onze bedrijven, onze kmo’s en onze vissers een klare boodschap te geven. Hope for the best, prepair for the worst. Maar ondanks alles mogen we nog niet opgeven. Een doelpunt in de laatste minuut kan de overwinning opleveren. De laatste centimeters in een wielerwedstrijd kunnen de belangrijkste zijn. De inzet is eenvoudig té belangrijk.

We moeten denken aan de mogelijke ontslagen die zullen volgen als gevolg van een harde brexit. We moeten denken aan het aantal faillissementen dat zal toenemen bij onze kmo’s en onze vissers. Daarom, beste collega's, moeten we alles op alles zetten om de Britten tot redelijkheid aan te zetten. Stilaan zien ook de Britten in dat ze de verkeerde weg zijn ingeslagen. De recente stemming in het Hogerhuis over de Internal Market Bill moet de Britse regering wakker schudden. De boodschap was duidelijk: pacta sunt servanda, internationaal recht breken schaadt de reputatie van een land. Een goed akkoord is immers voor beide zijden van het Kanaal beter dan geen akkoord.

Ik wil afsluiten met Michel Barnier en de vicevoorzitter alle succes toe te wensen. De affectio societatis, wanneer men een akkoord wil, moeten beide partijen ervan overtuigd zijn dat een akkoord de beste oplossing is. Aan onze kant is dat zeker duidelijk. Ik hoop dat het de volgende uren en dagen ook duidelijk wordt aan Britse kant.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, vorige week kwam de Raad bijeen met een heel druk programma: corona, de brexit en het klimaat, ze stonden allemaal op de agenda.

Deze week presenteerde de Commissie haar plannen voor 2021. Mooie plannen voor de Green Deal en de digitale transitie. Maar hoe zit het eigenlijk met de sociale plannen? De klappen die de economie moet verwerken door de coronacrisis, waarvan we weten dat die nog lang niet voorbij is, en de klappen van een mogelijke harde brexit, die nog gaat komen over een paar maanden, moeten door iemand betaald worden.

De druk blijft toenemen. De werkloosheid stijgt in heel Europa. Maar de rekening mag niet door de werknemers betaald worden. We moeten nu fundamenteel andere keuzes maken. Juist waar de pijn het grootst is, moet er nu geïnvesteerd worden: in het Europees Sociaal Fonds, om mensen te helpen van baan naar baan te stappen, en in een garantie tegen kinderarmoede. We hebben ook een permanente wet inzake deeltijdwerkloosheid nodig, want alleen samen kunnen we de crisis aan.

 
  
MPphoto
 

  François-Xavier Bellamy (PPE). – Monsieur le Président, tout sera mieux qu’un no deal, qu’une sortie du Royaume-Uni sans accord. Nous le savons et c’est la raison pour laquelle je voudrais redire notre soutien à notre négociateur en chef – à vous, cher Michel, pour le travail exceptionnel que vous faites. Nous avons besoin de faire prévaloir les intérêts des activités européennes et je m’étonne que certains ici jouent la politique du pire. J’espère qu’ils viendront s’en expliquer, demain, devant nos entreprises, devant nos pêcheurs en particulier, devant tous ceux qui sont menacés par une sortie sans accord.

La situation m’oblige aussi, Monsieur le Président, à revenir sur un autre sujet, car les Conseils européens se suivent et malheureusement se ressemblent. Le 6 octobre dernier, Varosha a été de nouveau occupée par la Turquie, au mépris de toutes les conventions de l’ONU à Chypre. Quelques jours plus tard, c’était la victoire de M. Tatar, vassal autoproclamé de M. Erdoğan, dans cette enclave occupée par la Turquie depuis 1974 sur le sol européen. Les bateaux turcs sont rentrés de nouveau dans la zone économique exclusive de la Grèce. Qui pouvait croire sérieusement à la désescalade qu’on nous avait annoncée? Erdoğan fait trois pas en avant, un pas en arrière, mais c’est pour mieux reprendre ensuite et lorsqu’il avance, c’est sur l’Europe qu’il marche.

Nous ne pouvons pas oublier, en particulier, le sort de l’Arménie, aujourd’hui frappée par les actions de la Turquie. L’Azerbaïdjan a fait en Arménie, dans le Haut-Karabakh, de si nombreuses victimes civiles: face à cela, que fait l’Europe? Eh bien, elle déplore, elle exhorte, elle appelle à l’apaisement. Autant de manières de cacher ses reniements, autant de manières de ne pas dire le mot «sanction», le seul efficace, le seul qu’il faut prononcer.

Monsieur le Président du Conseil, la Turquie, c’est une crise par semaine, ce sont des morts d’innocents chaque jour, et ici, c’est Munich à chaque instant. Je crois qu’il est temps de sauver l’honneur, il est temps d’agir enfin. Nous n’avons pas le droit de rester impuissants plus longtemps, nous n’avons pas le droit de reprendre à notre compte la propagande de la Turquie, en particulier quand elle soutient – M. Erdoğan le redisait récemment – le terrorisme face aux mesures annoncées dernièrement. Je pense en particulier à l’attentat dont a été victime Samuel Paty, tout récemment en France, et qui nous a valu de nouvelles déclarations du président turc aujourd’hui.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhor Presidente, mais do que nunca os cidadãos europeus estão atentos às respostas políticas daqueles que elegeram para os representar. Querem mais medidas concretas e menos proclamações.

Saúdo, por isso, os progressos feitos na coordenação da resposta europeia à pandemia, a partilha dos dados científicos, a interligação de aplicações de rastreio e estratégias de despistagem, a consolidação de comportamentos comuns no que diz respeito à quarentena, a redução ao essencial das restrições à liberdade de circulação.

São decisões que salvam vidas e são úteis para a comunidade. Devem inspirar outros dossiês que o Conselho tem que resolver, continuando a manter uma atitude firme e defensora dos direitos dos cidadãos europeus nas relações com o Reino Unido. Preparando, em articulação com o Parlamento e a Comissão Europeia, uma rápida disponibilização dos recursos para a recuperação e a resiliência e a transformação económica e social da União. Aprovando um mecanismo de Estado de direito robusto e viável, e fazendo das relações com África um exemplo de parceria entre iguais, de partilha de conhecimento, de recursos, de prioridades, com o forte envolvimento da sociedade civil.

E, Senhor Presidente do Conselho, com respeito pela dimensão institucional, da qual os parlamentos e as Assembleias Parlamentares Paritárias são parte inalienável.

Os cidadãos escutam, querem soluções. Sejamos capazes de as concretizar.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D). – Herr Präsident, Präsident Michel! Es war gut, dass Sie Afrika auf die Tagesordnung des jüngsten Gipfels gesetzt haben, und es war gut, dass alle Seiten betont haben, dass es uns hier um eine Partnerschaft auf Augenhöhe geht – ja was denn sonst in diesen Zeiten? Aber das wird uns nur dann gelingen, wenn wir mit aller Entschiedenheit die Probleme aufnehmen, die jetzt unserem Nachbarkontinent drohen.

Herr Präsident Michel, Sie wissen, Sie sehen und die Kommission weiß es, dass die Pandemie auch zunehmend den afrikanischen Kontinent in den Griff nimmt. Die afrikanischen Gesellschaften sind nicht vorbereitet, Sie haben ein schwächeres Gesundheitssystem als wir und viele andere.

Sind wir darauf vorbereitet? Leisten wir die entsprechende Hilfe? Ich habe Zweifel. Sie wissen, dass Millionen Kinder nicht in die Schule gehen können in Afrika aufgrund der COVID-19-Maßnahmen. Wir drohen eine ganze Generation zu verlieren. Was wir brauchen, auch als Adresse an die Kommission, ist eine Task Force, ein Aktionsplan, um diese Generation eben nicht verloren zu geben.

Hunger wird ein Thema werden, massenhaft werden Menschen sterben, wenn wir nicht die entsprechenden Ressourcen mobilisieren, die entsprechende Hilfen zur Verfügung stellen. Und im globalen Süden insgesamt wird sich entscheiden, ob wir Partner haben für unsere Werte, Partner für eine multilaterale Welt. Entschuldung, Sie haben es gesagt, Herr Präsident, ist das entscheidende Thema.

Geben Sie keine Ruhe, geben Sie sich nicht zufrieden mit dem, was erreicht ist, treiben Sie uns voran! Und die Kommission sollte weiter gehen als in ihrem Arbeitsprogramm. Das war eine Enttäuschung diesbezüglich, ich bitte Sie um mehr Aktivität, um klare Sprache.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, the debate was very much focused on four major topics, the first one being how to mitigate the economic and social consequences of the corona crisis.

Ms García Pérez and Ms Jongerius have reminded us how important it is to bear in mind that this health crisis, this pandemic, also has very dire social consequences, like possible social exclusion and poverty, and how important it is that we put in place policies where no one is left behind.

Yesterday, in this Chamber, I presented the Commission Work Programme for the next year. I would like to reassure the House that we are going to put enormous emphasis and focus on the Action Plan on the European Pillar of Social Rights, where it would focus on the new European Child Guarantee and other important steps, which I believe would be very important for the future.

We are already working on putting the first foundation stones on a new, stronger health union for Europe. We are proposing operational steps on how improve the work of our European Medicines Agency (EMA) and our European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), but also on founding the new advanced research biomedical BARDA agency, which I believe will help us not only to be at the cutting edge of research, but – if at any time in the future we are faced with the same challenges – will also mean that we have much faster and much better answers.

I agree with all of you who have been stressing the importance of citizen—to—citizen solidarity – support, but also responsibility – which we have to show to each of us. We can do much more in the European Union. We see how the SURE scheme was important for preserving jobs in Europe, and we can be encouraged by this first interest in European bonds, which I hope is a good indication of how this instrument can work well in the future, and not only of how we can finance the Next Generation EU, but also of how we can combine it well with the next multiannual financial perspective.

The calls, from many of you, to make sure that we negotiate in an honest and speedy way in order to make sure that we have these two powerful instruments at our disposal as of 1 January 2021 was absolutely crucial. I would like to reassure you that the Commission will do its utmost to get the co-legislators closer and to play the role of honest broker. We will be ready to assist in any way possible so that, as of the beginning of next year, we will have all financial instruments at our disposal and we can fund all the operations and all the programmes that we were discussing today. That would, as Mr Mureşan and Ms García Pérez have been calling for, also comprise new own resources.

We are working on a roadmap which would cover a digital levy, a carbon border adjustment system, revision of the Emissions Trading System (ETS) and some other measures which we know are very important, not only from the political and economic point of view, but also from the point of view of making sure that these new own resources will help us to fund the right and correct policies for the future.

I would say that almost every Member of the European Parliament who intervened today addressed the very important issue of our future partnership with our friends in the United Kingdom. I think that this debate clearly demonstrated strong trust and support for our chief negotiator, Michel Barnier. It’s well deserved, and, as they say in his country, bien mérité. I can assure you that President von der Leyen, myself and all our services are ready to work for a fair deal up to the last minute.

We know – and we listened to your very loud and clear position – that we are interested in this unprecedented partnership – the deepest that was ever negotiated – but not at any cost. Therefore, regarding the concerns of Mr Bourgeois, Mr Scholz and others on fisheries, I would just like to tell you that, without a fair deal on fisheries, there will be no fair deal on a trade agreement. It’s part of the deal. We know that, and this is how we are going to negotiate.

At the same time, I totally subscribe to the calls for urgency. Time is really flying by, and every day of lost negotiations is a day of lost opportunities to find the necessary compromises. Our chief negotiator and the President – and I was listening very carefully to the President of the European Council – have been very, very clear on that as well. Therefore. I would again underline that now it’s time for responsibility towards our citizens and towards peace and economic prosperity on the island of Ireland. This is what is at stake. This is what we have to bear in mind when negotiating.

I would also like to thank you for your support on the proper and timely implementation of the Withdrawal Agreement. Mr Cioloş and others made it very clear that there cannot be a new deal unless the last one is properly respected. It is very clear and very simple, and we all should understand it very well.

At the same time, I have to say that this Monday I was encouraged because we had a good, constructive discussion with the Chancellor of the Duchy of Lancaster, Mr Gove. We are advancing very well on guaranteeing citizens’ rights, as we promised to UK and EU citizens in the Withdrawal Agreement. We agreed to maximise and intensify the frequency of our meetings at the level of the negotiators. We have also been providing clear political steer on what needs to be done to ensure that the Withdrawal Agreement is properly respected, implemented and operationalised. We will be very vigilant at every single step.

I know that our British friends say that the proof of the pudding is in the eating. Therefore, let’s see how far we progress and what we can achieve between now and mid—November, when we agreed with Chancellor Gove to see each other again in the form of the next Joint Committee. I hope that this will assuage the concerns that were presented by Mr Kelly, Mr MacManus and Mr Hansen.

I would like to thank Ms Keller, Mr Urtasun and others for your support for our ambitious goal for our climate agenda. Yesterday, when I was presenting the Commission Work Programme for the next year, I made very clear reference to the very ambitious Fit for 55 chapter in our Commission Work Programme. I think, without any exaggeration, that this is the most ambitious host of measures we have ever presented in the area of climate goals, and I hope that – with your support – we will be able to achieve them.

Concerning the right focus in the interventions of honourable Members, Ms Hautala, Mr Bullmann and Mr Zorrinho on Africa. As you know, one of our priorities when we started to work as a Commission was to develop our relationship with our African partners, based on the Strategy with Africa, and I would underline the word ‘with’ because we really want to have a deep partnership. That was behind the first trip of our President, which she took to Africa and behind our efforts in development of a deeper and stronger partnership with our African partners.

The clear example of this is that, if we are talking about vaccines, we are talking about vaccines for all – including for our partners in Africa. I know that Africa is something that is very close to the heart of the President of the European Council, who very wisely put it up for discussion among the European leaders, and he got a lot of support for that.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARIA SASSOLI
Presidente

 
  
MPphoto
 

  Charles Michel, Président du Conseil européen. – Monsieur le Président, chers collègues, merci pour les messages qui ont été adressés.

D’abord, en premier point, un mot bref sur le Brexit parce qu’il me semble qu’il y a là la démonstration de la pleine capacité des institutions européennes à coopérer et à exprimer ensemble, comme nous le faisons, la force tranquille de l’Union européenne. Nous avons des principes, des principes de bon sens, des principes auxquels nous sommes attachés, et c’est dans ce cadre-là que le Parlement, le Conseil et la Commission, avec l’implication très forte de Michel Barnier, nous nous situons. Nous allons donc soutenir, du côté du Conseil européen, tous les efforts, parce que nous pensons effectivement qu’un accord est souhaitable, mais nous allons effectivement défendre les points de préoccupation qui ont été soulevés par beaucoup d’entre vous et que j’ai moi-même mis en exergue avec Michel Barnier et M. Šefčovič en introduction à ce débat.

Deuxième point, auquel beaucoup ont réagi à juste titre: la bataille contre la COVID-19. Nous sommes au cœur de cette bataille, nous devons rester totalement mobilisés. Lorsque la bataille s’est déclenchée, à partir des mois de février/mars de cette année, des initiatives ont été prises, des décisions ont été engagées. La mobilisation de la Commission européenne sur la question des vaccins est essentielle, mais nous voyons bien que, même si des vaccins sont développés dans le courant de l’année prochaine, il faudra du temps pour qu’ils puissent atteindre leur pleine efficacité. Et nous sommes maintenant confrontés, il n’y a pas de doute, à la deuxième vague, ce qui impose des mesures dures, à nouveau, des restrictions, avec des impacts durs tant psychologiques ou économiques que sociaux. C’est la raison pour laquelle nous devons effectivement travailler d’arrache-pied, être encore plus mobilisés sur la question de la coopération et particulièrement, de mon point de vue, sur la question du tracing, du testing, de la quarantaine, de la circulation intra-européenne. Nul doute, en effet, que dans les prochains mois, même si des vaccins sont disponibles à partir de l’année prochaine, on devra continuer à utiliser ce levier pour faire reculer cette menace, qui est une menace dure pour l’Europe, dure pour nos citoyens, dure pour nos entreprises. C’est la raison pour laquelle, comme Dacian Cioloş l’a mis en évidence, nous avons effectivement considéré que, lors de chacun des Conseils européens, au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, le point devra être débattu, évoqué, discuté afin de tenter de donner les impulsions judicieuses nécessaires sur ce sujet. Du reste, depuis que la pandémie s’est déclenchée, que ce soit par vidéoconférence ou par réunion physique, ce point a systématiquement fait l’objet de débats et de discussions au début de chaque réunion du Conseil européen.

Troisième point que je veux mentionner à la suite des interpellations sur le sujet, ce que je comprends, c’est la situation en Méditerranée orientale. Cela fait maintenant pratiquement six ans que je suis membre du Conseil européen, dont je suis, depuis moins d’un an, le président. Pour la première fois, il y a quelques semaines, nous avons eu un débat stratégique approfondi – pratiquement huit heures de débats! – qui s’est concentré sur cette question de la Méditerranée orientale, pour avoir effectivement l’ensemble de la nuance nécessaire sur le sujet. Oui, il faut faire preuve de fermeté pour défendre et faire respecter nos États membres, les souverainetés et les droits souverains! C’est le message ferme et univoque qui est adressé. Par ailleurs, nous souhaitons en effet rendre possible cette double approche avec un agenda positif, le plus positif possible, à la condition effectivement que cessent des provocations unilatérales qui ne sont pas acceptables. Nous maintenons aussi un contact permanent dans le cadre des Nations unies, parce que nous savons bien qu’il y a aussi un rôle à jouer au regard, notamment, de la question de Chypre et du règlement nécessaire de cette question. Soyez assurés qu’en tant que président du Conseil européen, je vais en permanence me mobiliser pour construire un consensus européen pour une stratégie géopolitique plus forte, plus ambitieuse et plus ferme afin de défendre nos valeurs et de faire gagner les intérêts pour lesquels nous sommes toutes et tous ensemble mobilisés.

Je me réjouis que plusieurs d’entre vous aient évoqué la question de l’Afrique – M. Bullmann, d’autres également. Je m’en réjouis parce que je crois effectivement que ce continent voisin est, pour des raisons tellement naturelles, tellement évidentes, un continent pour lequel nous devons nous mobiliser. Nous devons nous engager dans le cadre d’une alliance ambitieuse. Cela veut dire, effectivement, que les questions d’investissements, les questions d’infrastructures, les questions du pacte vert pour l’Europe, probablement aussi d’agenda numérique, les questions d’éducation ou des système de santé, mis à rude épreuve dans le cadre de la COVID-19, doivent faire l’objet de notre mobilisation dans un partenariat d’égal à égal, empreint de respect mutuel, en défendant bien sûr les valeurs auxquelles nous sommes attachés: l’état de droit, la protection des droits de l’homme devront être abordés dans ces dossiers-là, pour faire progresser cet agenda au bénéfice de l’Europe, au bénéfice de l’Afrique. C’est aussi, pour moi, un enjeu de bon sens. Nous devons toutes et tous nous retrousser les manches pour tenter de répondre à cette ambition.

Plusieurs ont évoqué, à juste titre, la question climatique. Je voudrais éviter les malentendus entre nous – permettez que ma présence dans cet hémicycle soit l’occasion de corriger peut-être quelques malentendus. Il n’était pas dans notre intention de prendre une décision sur la question de 2030 lors de ce sommet-ci. J’assume totalement que je considérais et je considère que nous avions besoin d’une discussion stratégique, pas d’une discussion aujourd’hui sur la question du drafting et de l’ambition exacte pays par pays. Nous devrons prendre cette décision-là le plus tôt possible, j’espère à la fin de l’année, mais cette discussion stratégique était l’étape indispensable, l’étape nécessaire avec l’implication de la Commission européenne, dont nous allons avoir besoin. J’ai constaté – c’est un point important à mettre en évidence – qu’une tendance se dégageait en faveur du soutien à la proposition de 55 % mise sur la table par la Commission, mais avec des préoccupations en termes d’impacts nationaux. D’où les conclusions qui mettent en évidence cette mobilisation de la Commission avec les États membres, spécialement certains d’entre eux, plus directement concernés par la préoccupation du point de départ. Le but, vous le mesurez bien, c’est que chacun des États membres, quand il s’engage, puisse réellement être mobilisé pour mettre en œuvre l’engagement, pour produire des résultats. Soyez assurés que je vais être très mobilisé personnellement, parce que je crois que ce point est central pour qu’avant la fin de l’année, au prochain Conseil de décembre, nous puissions prendre une décision sur ce sujet. J’ai déjà eu l’occasion de dire à quel point je suis totalement convaincu que cette ambition verte pour l’Union européenne est une ambition clé. Nous sommes cohérents, c’est aussi pour cela nous avons activé davantage ce que j’appelle «la diplomatie climatique». Je me réjouis que, moins d’un an après cette décision – historique, selon moi – du Conseil européen concernant la neutralité climatique à l’horizon 2050, moins d’un an après, donc, on observe des premiers pas: la Chine en vue de 2060 et l’Afrique du Sud se sont exprimées. Nous ne sommes pas naïfs, ce n’est pas suffisant, mais cela montre que la force et la puissance de régulation de l’Union européenne doivent être mises au service de nos valeurs et d’intérêts auxquels nous croyons. C’est le sens de l’action que nous voulons également entreprendre.

Enfin, un mot sur une question essentielle, que plusieurs ont évoquée: celle du prochain budget européen et du Fonds de relance. Je crois effectivement que l’on doit puiser dans la force de créativité qui fait la magie de l’Union européenne pour trouver le plus vite possible un accord afin de le mettre en œuvre. Je voudrais simplement vous demander, avec une extrême délicatesse, une extrême courtoisie et un profond respect, de tout dire quand on débat des chiffres, d’expliquer l’ensemble des éléments. Je respecte bien entendu la position du Parlement européen selon laquelle, à ses yeux, le montant proposé par le Conseil en termes de CFP n’est pas suffisant. C’est très légitime de la part du Parlement européen d’avoir ce point de vue et je le respecte, mais on lit que des coupes massives ont été faites dans Erasmus, dans les fonds d’innovation, dans les fonds de défense: or, précisez bien, quand vous parlez de coupes, à quoi vous vous rapportez pour évoquer ces coupes. Si c’est par rapport à des propositions de la Commission – propositions très légitimes et très respectables –, c’est une chose, mais si je compare aux moyens mobilisés aujourd’hui, jamais, je dis bien jamais, dans l’histoire de l’Union européenne, autant de moyens n’ont été dégagés! 1,8 milliard pour les prochaines années pour Erasmus, pour l’innovation, pour le numérique, pour la question climatique. En termes de fonds de relance, c’est bien plus, proportionnellement, que ce que font la Chine et les États-Unis. Je demande donc respectueusement et avec courtoisie au Parlement européen de présenter, quand on débat de ces questions-là, l’ensemble de l’image telle qu’elle lui a été proposée par le Conseil européen.

Je me réjouis de continuer à engager des débats avec vous, au service de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

Dichiarazioni scritte (articolo 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Aguilera (S&D), por escrito. – Los temas de debate fueron: negociaciones entre la UE y el Reino Unido, debate de orientación sobre el clima y el ámbito de las relaciones exteriores con especial atención a África, y se volvieron a abordar los temas del envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexéi Navalny y del manejo de la pandemia de coronavirus.

La delegación española celebra la recomendación del Consejo para coordinar de forma clara y precisa las medidas que afectan a la libre circulación entre los Estados miembros.

No obstante, ante las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, la DSE reclama al Consejo Europeo activar los recursos propios de la Unión Europea y terminar con el agujero fiscal digital.

La DSE ofrece todo su apoyo al negociador del Brexit, Michel Barnier, para unos últimos meses de negociación con el Reino Unido que se prevén complicados en gran medida debido a la actitud irresponsable del primer ministro británico, Boris Johnson. Una futura relación amistosa entre la UE y el RU será, sin duda, beneficiosa para ambas partes, pero para ello, el señor Johnson debe respetar el acuerdo de retirada y las normas comunitarias en materia social, laboral, medioambiental y fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. – Kaip jau buvo ne kartą šiandien pabrėžta, visas pasaulis yra susidūręs su beprecedentinio masto sveikatos krize. Jau netrukus bus metai nuo šios krizės pradžios, tačiau pabaigos dar nematyti. Todėl yra būtina dar labiau koordinuoti veiksmus ir atsaką į šią krizę ES mastu. Visų pirma, tai būtina gerinti koordinavimą tarp valstybių narių dėl įvedamų apribojimų, kurie tiesiogiai daro įtaką mūsų žmonių gyvenimui. Būtina stiprinti visus veiksmus dėl suderintų priemonių karantino laikotarpiu, tarpvalstybinį bendradarbiavimą užtikrinant apsikrėtusių asmenų atsekamumą, testavimo strategijas, abipusį testų pripažinimą ir dar daug kitų veiksmų. Iš tikrųjų, Komisija jau atlieka didelį darbą užtikrinant reikiamo kiekio vakcinų pirkimą, todėl dabar labai svarbu priimti sprendimus, kurie užtikrintų, jog mūsų piliečiai turėtų prieigą prie prieinamos kainos vakcinų, kai jos atsiras rinkoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. – Az Európai Tanács múlt heti ülésén az állam- és kormányfők a mindent felülíró Covid19-világjárványügyi helyzet mellett, ami láthatóan egyre súlyosabb egész Európában, kiemelten foglalkoztak az EU és Afrika közötti kapcsolatokkal. Döntő fontosságú a szolidaritás és a Covid19-világjárvány elleni küzdelemben folytatott szoros együttműködés. Afrika stabilitása közös cél, egy élhető jövőkép alapfeltétele. Együttműködést igényel mind rövid, mind hosszú távon. Együtt kell működnünk afrikai partnerországainkkal az illegális migráció elleni küzdelemben, az embercsempészek elleni harcban és az illegális migránsok visszatérésében és visszafogadásában.

Afrika jövőképének szempontjából kulcsfontosságú a tömeges elvándorlás megállítása, hiszen generációk tűnnek így el. Jövőképet kell adnunk ezeknek a fiataloknak, nem ürülhetnek ki ezek az országok. Javítani kell a fiatal munkavállalók körülményeit és bérét hazájukban, megfelelő szakmai oktatást kell biztosítani számukra és támogatni kell vállalkozói készségüket, csak így lehet megakadályozni a további elvándorlást és elérni, hogy a fiatalok hazatérjenek. Sajnos Afrika bizonyos részein még ma is komoly megkülönböztetésnek vannak kitéve a keresztények, ezért sajnálatos, hogy a tanácsi következtetések nem térnek ki a vallási alapon történő megkülönböztetés problémájára, kifejezetten az üldözött keresztények védelmére.

 
  
MPphoto
 
 

  César Luena (S&D), por escrito. – Los temas de debate fueron: negociaciones entre la UE y el Reino Unido, debate de orientación sobre el clima y el ámbito de las relaciones exteriores con especial atención a África, y se volvieron a abordar los temas del envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexéi Navalny y del manejo de la pandemia de coronavirus.

La delegación española celebra la recomendación del Consejo para coordinar de forma clara y precisa las medidas que afectan a la libre circulación entre los Estados miembros.

No obstante, ante las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, la DSE reclama al Consejo Europeo activar los recursos propios de la Unión Europea y terminar con el agujero fiscal digital.

La DSE ofrece todo su apoyo al negociador del Brexit, Michel Barnier, para unos últimos meses de negociación con el Reino Unido que se prevén complicados en gran medida debido a la actitud irresponsable del primer ministro británico, Boris Johnson. Una futura relación amistosa entre la UE y el RU será, sin duda, beneficiosa para ambas partes, pero para ello, el señor Johnson debe respetar el acuerdo de retirada y las normas comunitarias en materia social, laboral, medioambiental y fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), por escrito. – Los temas de debate fueron: negociaciones entre la UE y el Reino Unido, debate de orientación sobre el clima y el ámbito de las relaciones exteriores con especial atención a África, y se volvieron a abordar los temas del envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexéi Navalny y del manejo de la pandemia de coronavirus.

La delegación española celebra la recomendación del Consejo para coordinar de forma clara y precisa las medidas que afectan a la libre circulación entre los Estados miembros.

No obstante, ante las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, la DSE reclama al Consejo Europeo activar los recursos propios de la Unión Europea y terminar con el agujero fiscal digital.

La DSE ofrece todo su apoyo al negociador del Brexit, Michel Barnier, para unos últimos meses de negociación con el Reino Unido que se prevén complicados en gran medida debido a la actitud irresponsable del primer ministro británico, Boris Johnson. Una futura relación amistosa entre la UE y el RU será, sin duda, beneficiosa para ambas partes, pero para ello, el señor Johnson debe respetar el acuerdo de retirada y las normas comunitarias en materia social, laboral, medioambiental y fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Marcos Ros Sempere (S&D), por escrito. – Los temas de debate fueron: negociaciones entre la UE y el Reino Unido, debate de orientación sobre el clima y el ámbito de las relaciones exteriores con especial atención a África, y se volvieron a abordar los temas del envenenamiento del líder de la oposición rusa Alexéi Navalny y del manejo de la pandemia de coronavirus.

La delegación española celebra la recomendación del Consejo para coordinar de forma clara y precisa las medidas que afectan a la libre circulación entre los Estados miembros.

No obstante, ante las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, la DSE reclama al Consejo Europeo activar los recursos propios de la Unión Europea y terminar con el agujero fiscal digital.

La DSE ofrece todo su apoyo al negociador del Brexit, Michel Barnier, para unos últimos meses de negociación con el Reino Unido que se prevén complicados en gran medida debido a la actitud irresponsable del primer ministro británico, Boris Johnson. Una futura relación amistosa entre la UE y el RU será, sin duda, beneficiosa para ambas partes, pero para ello, el señor Johnson debe respetar el acuerdo de retirada y las normas comunitarias en materia social, laboral, medioambiental y fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Loránt Vincze (PPE), in writing. – It is in the interest of both the European Union and the United Kingdom to agree on an as close as possible partnership for the future. However, any agreement is worth being negotiated and concluded if there is trust that it will be implemented in full. The UK government just dealt a severe blow to this trust when it introduced a bill unilaterally overriding the Withdrawal Agreement, a binding international contract painstakingly negotiated for over three years and concluded less than a year ago. Arriving to an agreement and avoiding a disastrous no-deal outcome would be in the benefit of our industries, services and people. The EU should be ready to negotiate day and night to find the compromises needed for both sides, but only if we have the assurance that the Withdrawal Agreement and the provisions of the new partnership will be fully respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (ID), per iscritto. – Mentre viviamo una delle peggiori crisi della nostra storia, Bruxelles continua a ripetere gli stessi errori. L'approccio al tema del cambiamento climatico resta ideologico e del tutto inadeguato a offrire ai cittadini europei le risposte di cui hanno bisogno. Tra obiettivi poco realistici e previsioni irrealizzabili, l'unico effetto di queste politiche sarà rendere meno competitivi i nostri settori industriali già in sofferenza, senza arrivare a una piena tutela dell'ambiente.

Si continua, inoltre, a mostrare grande fragilità sul fronte geopolitico: negli ultimi mesi la Turchia è stata al centro della scena diplomatica, a partire dalle costanti aggressioni nei confronti di Stati membri come Grecia e Cipro. Ciononostante, l'UE continua a elargire finanziamenti al Paese e a condannare Erdogan solo a parole, dimostrando come sempre poca coerenza.

La credibilità delle istituzioni europee si attenua anche nell'ambito della gestione della crisi economica e sanitaria. Le trattative tra Consiglio e Parlamento per trovare un accordo sul Recovery Fund sono in stallo e, come ampiamente previsto, all'Italia non arriverà alcun aiuto concreto prima del 2021. Per la ripresa servono azioni immediate: i cittadini italiani non possono permettersi di attendere le tempistiche a rilento dell'Unione europea.

 

7. Οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020 - Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta,

- la relazione di Joachim Schuster, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, sulle politiche economiche della zona dell'euro per il 2020 (2020/2078(INI)) (A9-0193/2020), e

- la relazione di Klára Dobrev, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulle politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020 (2020/2079(INI)) (A9-0183/2020).

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Joachim Schuster, Berichterstatter. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst möchte ich allen Berichterstatterinnen und Berichterstattern sehr herzlich danken. Es waren nicht immer einfache Beratungen, zumal unsere ursprünglichen Positionen doch sehr weit auseinanderlagen, aber wir haben versucht, einen Kompromiss zu finden, weil es wichtig ist, dass das Parlament zur Frage des Europäischen Semesters eine Stellungnahme abgibt. Wir sind uns einig, dass wir in Zukunft eine Wirtschaftspolitik brauchen, die sowohl den Herausforderungen der Coronapandemie als auch den Herausforderungen des Klimaschutzes, der wachsenden sozialen und regionalen Ungleichheit sowie der Digitalisierung Rechnung trägt.

Die Welt hat sich in den letzten zwanzig Jahren verändert, und die Politik muss sich diesen neuen Realitäten stellen. Welche neuen Realitäten meine ich? Die Coronakrise hat schlimmere ökonomische Auswirkungen als die Krise 2008/2009. Es ist uns bisher gelungen, eine solidarische europäische Antwort auf die Krise zu geben. Ein Bestandteil dieser Antwort ist, dass wir bereit sind, auch gemeinsam europäische Schulden aufzunehmen, um aus der Krise möglichst rasch wieder hinauszukommen, und dass wir tolerieren, dass die Verschuldung jedes einzelnen Mitgliedstaates erheblich steigen wird.

Die Coronakrise ist ein symmetrischer Schock, der sich aber in den verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedlich auswirkt. Das wird aber auch Konsequenzen für die festgelegten Verschuldungsziele haben. Ein Teil dieser zu Beginn der neunziger Jahre festgelegten Ziele wird nicht unverändert bestehen bleiben können. Meine Meinung dazu ist klar: Wir brauchen auch künftig Regeln zur Begrenzung öffentlicher Verschuldung, aber unrealistische und nicht erreichbare Ziele schaden mehr, als sie nutzen.

Eine weitere Realität ist: Auch schon vor der Krise war das Niveau öffentlicher wie privater Investitionen zu niedrig. Das hat die Wachstumsmöglichkeiten der europäischen Volkswirtschaften massiv eingeschränkt. Inzwischen sind auch die Anforderungen des Klimawandels dazugekommen – eine konsequente Klimaschutzpolitik erfordert jährlich zusätzliche öffentliche Investitionen in dreistelliger Milliardenhöhe.

Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass diese Zukunftsinvestitionen auch getätigt werden können und nicht an Schuldenbremsen oder einer restriktiven Finanzpolitik scheitern – darin sind wir uns einig. Das ist übrigens auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit, denn heute unterlassene Investitionen, gerade im Klimaschutz, werden verheerende Schäden zur Folge haben und zukünftige Generationen doppelt belasten.

In dem Bericht haben wir deshalb festgestellt: Wir brauchen eine Überprüfung der wirtschafts- und finanzpolitischen Regelwerke und natürlich, in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Überprüfung, eine Veränderung der Regeln. Es müssen die Fehler der Vergangenheit vermieden werden, Wachstumsprozesse schon kurz nach Beendigung einer tiefen Wirtschaftskrise abzuwürgen, weil Verschuldungsziele verabsolutiert werden – das darf nie wieder vorkommen.

Wir brauchen eine maßgeschneiderte antizyklische Politik nachhaltigen Wachstums, die die Anforderung der Sustainable Development Goals, der europäischen Säule sozialer Rechte wie auch des Green Deal berücksichtigt. Das heißt, Verteilungsgerechtigkeit, die Verminderung von Arbeitslosigkeit und die Reduzierung des Ausstoßes von CO2 müssen zentraler Bestandteil der europäischen Wirtschaftspolitik sein, und diese Wirtschaftspolitik muss zudem demokratischer werden. Das alles muss mit einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik in Einklang gebracht werden.

Das ist aber nicht nur eine Frage der Ausgaben, sondern auch der Einnahmen. Deswegen betont der Bericht, dass wir Steuerhinterziehung und Steuerdumping nicht länger hinnehmen dürfen. Und wir brauchen neue Steuereinnahmen insbesondere da, wo nur die europäische Ebene eine gerechte Besteuerung garantieren kann, etwa durch die Einführung einer Digitalsteuer, einer Finanztransaktionssteuer oder eine Harmonisierung der Körperschaftsteuer. Das hilft im Übrigen dann auch, um die europäischen Schulden, die wir jetzt aufnehmen, wirklich zu bedienen.

Wie gesagt, es waren schwierige Diskussionen im Ausschuss. Trotz mancher Unterschiede in den Ausgangspunkten ist es aber gelungen, vernünftige Kompromisse zu finden. Dafür nochmals vielen Dank an die Berichterstatterinnen und Berichterstatter.

 
  
MPphoto
 

  Klára Dobrev, Rapporteur. – Elnök Úr! Aki nem tanul a múltból, azzal bűnhődik, hogy megismétli régi tévedéseit. Sokszor hallottuk már ezt a mondatot az elmúlt években. Kedves Kollégák, mi nem akarjuk megismételni a múlt régi tévedéseit. Ezért tanulnunk kell abból a hibából, amit Európa elkövetett a 2008–2009-es gazdasági válság kezelése során. Emlékeznek, az ingatlanbuborék kipukkanása után a második világháború óta nem látott gazdasági összeomlás fenyegette Európát, és mi európaiak sikeresen megvédtük a bankokat és sikeresen megvédtük a gazdaság működőképességét.

Csak éppen elfeledkeztünk a legkiszolgáltatottabbakról, elfeledkeztünk a hóna alá nyúlni azoknak, akik elveszítették a munkájukat, lakásukat, házukat, akik kilátástalan helyzetbe kerültek. Európa soha többé nem követheti el ezt a hibát. És most a történelem újra próbára tesz minket. A koronavírus-válság gazdasági, szociális hatásait még nem is pontosan látjuk. Egyvalami biztos, hogy ha tíz évvel az előző válság után azt mondhatjuk, hogy Európa sikeresen talpra állította a gazdaságot, ám cserbenhagyta az európai polgárokat, akkor soha többé nem engedhetjük meg, hogy tíz évvel a mostani koronavírus-válság után ugyanezt vessék a szemünkre.

Éppen ezért a jelentésemben, minden tekintetben azt szeretném elérni, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak, a legelesettebbeknek is nyújtsunk segítséget. Ezért szorgalmazom például az európai minimálbér bevezetését és európai szintű szabályozását. Azt szeretném, hogy ha minden eddiginél sokkal több pénzt fektetnénk oktatásba, szociális beruházásokba, egészségügybe. Ez utóbbi kapcsán a jelentés támogatja az európai egészségügyi unió létrehozását. Megtanultuk a leckét. Továbbá azt javasoljuk, hogy a szegénységi küszöb alatt élő időseknek is járjon a méltányos és elégséges nyugdíj.

Javasoljuk, hogy a tagállamok az adózási rendszereiket úgy alakítsák át, hogy az ne növelje a különbséget a leggazdagabbak és a szegények között, hanem inkább csökkentse, hiszen ez a feladatunk. És ezért támogatjuk a jogállamiság feltételét is, mert a jogállam az, ami a legelesettebbeket, a szegényeket, a kiszolgáltatottakat tudja megvédeni az erősekkel, a hatalmasokkal szemben.

Pontosan tudom, hogy itt mi az Európai Parlamentben túlnyomó többségben ugyanazt akarjuk, egy erős és sikeres Európát. De értsük meg végre, hogy nincs erős és sikeres Európa, erős és sikeres európai polgárok nélkül. Ha nem tudjuk azt mondani, hogy minden európai polgár erős és sikeres, akkor Európa sem lesz az. Kérem ezért, támogassák a jelentésemet. Köszönöm szépen!

 
  
MPphoto
 

  Paolo Gentiloni, Member of the Commission. – Mr President, today we discuss I think two extremely timely and important reports. First of all I would like, also on behalf of Commissioner Schmit, to congratulate Joachim Schuster and Klára Dobrev, as well as the shadow rapporteurs, on their outstanding work on economic and social policies.

We know that we are facing unprecedented challenges. The human costs and the economic consequences of this crisis are huge. Recovery, from the economic point of view, began indeed last May, but uncertainty is still surrounding us and the speed of recovery is slowing. On 5 November I will present our autumn forecast and I have today a few clear messages coherent with the report Joachim Schuster presented.

First, we need a supportive fiscal stance. It should continue. We should avoid premature withdrawal of supportive measures. We can’t risk a double—dip recession. Second, the general escape clause will remain in place for 2021, as Valdis Dombrovskis and I made clear to Member States recently. Next spring we will assess the situation. Third, we should use NextGenerationEU to transform our economies, not to go back to normal but to build more sustainable, resilient and competitive economies.

We increasingly see the social consequences of this crisis. Employment has been falling and unemployment is on the rise, even though so far it has been contained by the massive use of short—term work schemes. We are strongly supporting this effort with the SURE instrument. You saw the success of our first emission of social bonds yesterday.

Population groups that were already vulnerable before the pandemic are particularly hit, for example young people, women, and generally all those in precarious jobs, or disadvantaged children held back from benefiting from digital education. Mitigating the social impacts of the crisis will be one of the overarching objectives of the Recovery and Resilience Facility (RRF).

We would like to highlight three elements which we see as key for success. First, we need a skilling revolution to tap the job opportunities offered in the recovery, and particularly to face green and digital transitions. This is the objective of the recent Skills Agenda proposed by the Commission. Second, we have to enhance the quality of jobs – fair minimum wages are an essential element. We want to reduce wage inequality and poverty for the most vulnerable workers. This is why the Commission will put forward a European framework for a minimum wage later this month to make sure work pays off. This proposal will fully respect national traditions and the role of social partners in collective bargaining.

The third point is addressing poverty and inequalities. One essential element is to eradicate poverty from the start of life. Too many children across the EU grow up in poverty, creating barriers for their career and social integration. The European Child Guarantee, which we will present next year, will make sure that all children, whatever their background, have access to the same services and the same opportunities.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: EWA KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Zunächst einmal ist es erfreulich, dass wir aus dem Wirtschafts- und Währungsausschuss es wieder einmal geschafft haben, einen Bericht bis zum Plenum zu bringen. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer selbstverständlich, und dafür ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die die Verantwortung getragen haben, dass wir auch von der wirtschaftlichen Seite unsere Kommentare abgeben können. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, bei den Verhandlungen schon etwas deutlich geworden, dass wir nicht mehr ganz so dieses gemeinsame Grundverständnis haben, warum es das Europäische Semester eigentlich gibt.

Das Europäische Semester ist geschaffen worden als der präventive Arm des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können natürlich Green Deal und Sustainable Development Goals und alles machen, nur wenn wir der nächsten Generation einen wunderschönen Globus, aber wegen hoher Überschuldung keine wirtschaftlichen Ressourcen mehr zur Verfügung stellen, haben wir der nächsten Generation auch keinen Gefallen getan.

Wenn jetzt sogar Anträge im Plenum eingebracht werden, die EZB soll halt einfach die Schulden auf null stellen, die sie aufgekauft hat, dann zeigen sie doch das wahre Gesicht, worum es eigentlich geht, nämlich eine Staatswirtschaft, die ohne Rücksicht auf die nächsten Generationen Geld in die Hand nehmen darf, weil man das einfach auf null stellen kann, wenn man es bei der EZB parkt.

Ich sage Ihnen ganz offen, ich komme aus einem Land, wo man das in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg so betrieben hat. Das hat 1923 zu einer Hyperinflation und zu Armut, wirklicher Armut, Arbeitslosigkeit und dann zu einer dunklen Zeit auf diesem Kontinent geführt.

Ich warne davor, nur zu sagen, wir müssen die Welt retten, koste es, was es wolle. Wir müssen Ökonomie und Ökologie immer im Gleichklang halten, und das ist leider unser Problem, das wir mit diesem Bericht haben. Ich bin froh, dass es im Ausschuss gelungen ist, diese Balance zu finden. Ich hoffe, dass das im Plenum jetzt auch noch der Fall bleibt.

Der Berichterstatter sagt zu Recht, wir müssen eine Überprüfung vornehmen, wir müssen uns auf die 20er Jahre des zweiten Jahrtausends vorbereiten und dafür die Antworten geben. Es ist nicht mehr mit den Fragestellungen der 90er Jahre des ersten Jahrtausends zu beantworten. Aber Sie tun so, als wenn Sie schon die Antwort wissen, bevor sich die zuständigen Institutionen hier überhaupt damit beschäftigt haben. Was müssen wir uns also einer Überprüfung stellen, wenn Teile dieses Hauses jetzt schon wissen, was rauskommen muss? Sorry, dann brauche ich keine Überprüfung.

Deswegen ist schon meine Bitte: Konzentrieren wir uns wieder auf das, was zu tun ist – den präventiven Arm des Stabilitäts- und Wachstumspaktes so auszugestalten, dass die Mitgliedsstaaten nicht in eine dauerhafte Schuldenfalle tappen, dann sind wir nachhaltig im wirklichen Sinne.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, als zelfs premier Rutte en minister Hoekstra van hun bezuinigingsgeloof vallen, is er echt iets aan de hand! Als grote bedrijven wankelen, dan trekken ze de beurs. Maar helaas moeten we het niet alleen over noodmaatregelen, maar ook over structurele maatregelen gaan hebben.

Het wordt tijd, vinden wij, dat het weer om mensen gaat en niet om de belangen van de multinationals. Europa is méér dan een markt en méér dan een markt met een munt. Het zijn de uitdagingen waar we in Nederland en in Europa voor staan om ons eerlijk uit de crisis te slaan, waarbij we niemand vergeten. Die kant wil de PvdA op.

We willen hogere minimumlonen, zodat niemand aan het eind van de maand hoeft te kiezen tussen warm water of warm eten. We willen een verbod op nulurencontracten zodat je ook eens plannen kunt maken en zeker bent van je inkomen. En we willen meer betaalbare sociale huurwoningen, want dan kunnen starters pas écht met een toekomst beginnen. Met steun vanuit Europa als er banen op de tocht staan door de crisis.

Digitalisering en klimaatverandering kunnen we alleen in goede banen leiden als iedereen mee kan komen. Steun daarom ook amendement nummer 12 van collega Joachim Schuster. We moeten investeren in de kansen van allen en niet alleen van de happy few. We moeten ons eerlijk uit de crisis slaan met bindende sociale doelen, zodat iedereen zeker kan zijn van een hoger minimumloon, zekere contracten en een betaalbare woning.

 
  
MPphoto
 

  Ivars Ijabs, on behalf of the Renew Group. – Madam President, recovery from the COVID crisis demands rethinking the European economic governance, and the European Semester framework can be a good starting point for this.

What we in the Renew Europe have done in this year’s report, is try to combine the existing macroeconomic core of the Semester fiscal discipline and healthy debt levels, with the urgent demands of today, like the need for public and private investment, social protection, as well as the need to tackle climate change.

Let me mention a few issues of great importance for us.

First of all, the promotion of reform is still the most important task of the Semester. The country-specific recommendations were often extremely weakly implemented. Member States should have tailor-made solutions for reform in order to promote competitiveness and growth in all European countries, also using Next Generation EU money.

Second, the report urges the review of the existing conditions of the Stability and Growth pact, since the crisis has shown that there are changes to be made. However, it must be done in a careful way, which would effectively motivate the Member States to comply with the requirements of the Stability and Growth pact.

Third, the need to tackle climate change, which is already an overarching, horizontal priority. We need to find its proper place in the framework of the European Semester. Therefore, we urge the Commission to develop a Climate Indicator, which would be supplementary to the existing Semester framework.

When critically adapted to current circumstances, the European Semester can have a real, transformational impact on the European economy, and the current report is a significant attempt to strengthen the Semester framework by making it more sustainable, effective and resilient to future challenges.

 
  
MPphoto
 

  France Jamet, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, mes chers collègues, ce rapport promeut le principe du salaire minimum européen, que nous n'accepterons jamais. Cette idée fumeuse entraînerait forcément un nivellement par le bas, une dégradation des pays les plus avancés en matière de politique sociale, salariale, et un recul des droits sociaux des travailleurs. Et comme le diable se cache dans les détails, j'ajouterai que je vois dans le vocabulaire employé, «racisme systémique», «discrimination structurelle» l’imprégnation pernicieuse d’une gauche extrême. Ce même procédé sémantique sert de masque aux islamistes pour dissoudre notre civilisation et imposer la leur de manière insidieuse. Bref un rapport typique dont seule l’Union européenne a le secret : notre ruine économique d’un côté et la soumission civilisationnelle à l’islamo-gauchisme, de l’autre. Vous parliez, Madame, d’une Europe forte ; nous avons besoin d’une Europe qui se défend.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, quand j’entends notre collègue M. Ferber, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Il nous dit essentiellement «OK pour sauver la planète, mais à condition que ça ne ruine pas nos finances publiques et que ça ne ruine pas nos économies». Moi, ce que je lui dis, Monsieur Ferber, c’est que si la planète devient inhabitable pour l’être humain, il n’y aura plus d’économie, il y aura plus de finances publiques, c’est aussi simple que ça. Et il voudrait nous faire croire qu’évidemment, les seuls qui savent bien gérer, ce sont les conservateurs. Or nous sommes aussi convaincus que lorsque l’on fait partie d’une union économique et monétaire, il faut des règles communes qui doivent favoriser la stabilité et la convergence de nos économies. Un élément en ce sens c’est bien sûr la stabilité de nos finances publiques. Mais qui peut encore affirmer que laisser la pandémie s’installer, la fracture sociale s’approfondir, la crise climatique s’emballer, les ressources naturelles s’épuiser ou la biodiversité s’effondrer sera sans impact sur nos finances publiques ?

Je ne suis d’accord avec vos collègues du PPE que sur un point : la réduction des inégalités ou de notre empreinte écologique est en tension avec la poursuite aveugle d’une croissance à tout prix. Mais mener une politique économique et budgétaire qui assure la stabilité et même la compétitivité économique de nos sociétés exige un semestre européen à même de prendre en compte l’entièreté du tableau, et c’est ce que la Commission évidemment propose. À ce compte, les déclarations de M. Ferber ou de sa collègue Enikő Győri me font penser à ceux qui, après le procès de Galilée, se réjouissaient, en dépit du bon sens et de la science, de voir triompher la thèse que la Terre est le centre de l’univers : pitoyable et indigne d’un grand parti européen.

 
  
MPphoto
 

  Eugen Jurzyca, za skupinu ECR. – Vážená pani predsedajúca, členské štáty potrebujú čo najrýchlejší návrat k rozpočtovej zodpovednosti a plán znižovania verejného dlhu, ktorý má tento rok presiahnuť astronomických 100 % HDP eurozóny. Práve tomu im majú napomáhať odporúčania Komisie v rámci cyklu európskeho semestra.

Predložená správa však hľadá skôr cesty k ďalšiemu dlhodobému zadlžovaniu členských štátov. Nerešpektovanie fiškálnych pravidiel považujem za dosť veľkú nezodpovednosť a ohrozenie menovej zóny. Členské štáty potrebujú dlhodobo viac štrukturálnych reforiem, nie viac dlhov. Dlhodobo nové dlhy zvyšujú dane a brzdia rast. Ak členské štáty nepristúpia k potrebným reformám svojich ekonomík, nebudú mať nakoniec z čoho financovať ani domáce, ani nákladné európske priority ako „Green Deal“. Na úkor budúcnosti sa totiž nedá žiť večne.

 
  
MPphoto
 

  José Gusmão, em nome do Grupo GUE/NGL. – Senhora Presidente, enquanto membro em simultâneo da Comissão dos Assuntos Económicos e da Comissão do Emprego deste Parlamento, fico bastante triste por verificar que o relatório que sai da ECON continua a ver austeridade e as políticas pró-cíclicas como a única política económica possível dentro da União Europeia, e continua a relegar as questões sociais e as questões climáticas para um segundo plano, como se vê bem no n.º 25.

É por isso que apoiarei a alteração n.º 12. E é por isso que me parece que as lições da última crise económica não foram bem aprendidas por uma parte desta Casa e também pelas instituições europeias. Porque não vale a pena dizer aos Estados que precisam de manter o apoio às economias quando o programa de ação da Comissão Europeia lá volta com o fanatismo, com o discurso irresponsável da prudência orçamental. Prudência orçamental é termos crescimento económico agora, é respondermos perante os desempregados e perante a pobreza.

Não vale a pena lamentar a desigualdade salarial quando se continua a pressionar os Estados-Membros para manterem políticas de desregulação dos mercados de trabalho, que, aliás, foram impostas pelas instituições europeias ao longo de décadas. Não vale a pena dizer que precisamos de uma União Europeia da Saúde quando, durante décadas, andámos a pressionar os Estados-Membros para subfinanciar e privatizar os seus serviços públicos de saúde, os serviços públicos de saúde que hoje estão a salvar a vida a milhões de cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 

  Piernicola Pedicini (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che questa crisi, come è evidente a tutti, ha causato tanti problemi, ha messo in evidenza tante criticità e fragilità dei nostri meccanismi unionali.

Pensate che in questo momento, nell'Unione europea, la massa monetaria tende a raddoppiare, ma la velocità di circolazione della moneta tende a dimezzarsi. Questo vuol dire soltanto una cosa: che, mentre la nostra economia, l'economia reale soffre sempre di più, le banche si stanno arricchendo sempre di più. Ormai si è rotta qualsiasi catena di politica monetaria, per cui ad ogni iniezione di nuova moneta non corrisponde più nessun effetto a livello inflazionistico e la politica purtroppo è completamente subordinata al potere delle banche, che rappresentano ormai un pozzo senza fondo che si arricchisce sempre di più a spese dei cittadini.

Allora se vogliamo uscire da questa situazione direi catastrofica, bisogna fare poche cose, semplici ma anche coraggiose: per prima cosa bisogna che la BCE sia liberata dal ricatto delle banche private, gli Stati debbono essere liberati dal ricatto dei mercati e bisogna evitare, abbandonare il concetto di insostenibilità del debito pubblico, abbandonare il concetto di fondi europei, il MES, lo SURE, la parte dei prestiti del recovery fund non hanno senso in regime di moneta fiat, e poi azzerare, eliminare tutte le differenze di costo del denaro, in regime di moneta unica.

Se non si fanno queste cose semplici, purtroppo, il destino del nostro continente è segnato e sarà inevitabilmente un destino da terzo mondo.

 
  
MPphoto
 

  Dennis Radtke (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Klára, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir mit dem heutigen Bericht ein wirklich gutes sozialpolitisches Werkstück hier vorlegen.

Mir ist klar, dass es auch Kolleginnen und Kollegen im Hause gibt, die das gänzlich anders bewerten, weil sie der Meinung sind, Soziales und Europa, das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, und deswegen sollten wir als Parlament am besten auch dazu schweigen. Ich sehe das völlig anders, aus zwei Gründen: Erstens, jedes Mitgliedsland verpflichtet sich durch seine Mitgliedschaft dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft, und zweitens, jeder einzelne Bürger der Europäischen Union hat durch seine Unionsbürgerschaft Grundrechte erworben, auch soziale Grundrechte.

Von daher, finde ich, ist es unsere Aufgabe, unsere vornehmste Pflicht als Parlament, auch genau hinzuschauen: Wie weit ist es eigentlich mit diesen Ordnungsprinzipien und wie ist es eigentlich auch um die Einhaltung dieser sozialen Grundrechte bestellt, auch und gerade in der schwersten Wirtschaftskrise der Europäischen Union?

Von daher, finde ich, haben wir mit dem heutigen Bericht wirklich einen wichtigen Beitrag dazu geleistet und wir haben auch eine Brücke geschlagen zu dem, was in den nächsten Wochen und Monaten auf der Agenda steht. Ich sage einfach nur Stichwort Mindestlohn, auch die Weiterentwicklung von Schule, das sind alles Themen, mit denen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen werden, genauso auch mit der Frage des Kampfes gegen Obdachlosigkeit.

Ich finde – und damit möchte ich auch zum Schluss kommen –, wer sich an einigen Stellen auf unserem Kontinent die Entwicklung anschaut, der kann einfach nur zu dem Ergebnis kommen, dass Menschen, die von ihrer Hände Arbeit nicht leben können, Kinderarmut und Obdachlosigkeit das Kainsmal auf jeder europapolitischen Grundsatzrede, auf jeder europapolitischen Sonntagsrede sind. Von daher freue ich mich, dass wir heute einen guten Beitrag geliefert haben, um die Dinge in die richtige Richtung zu entwickeln. Bitte daher um Zustimmung.

 
  
MPphoto
 

  Jonás Fernández (S&D). – Señora presidenta, en primer lugar me gustaría agradecer el trabajo de los ponentes y, como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, dar las gracias a Joachim Schuster por la preparación de este informe que merece el apoyo del Parlamento. Merece el apoyo del Pleno fundamentalmente por una cuestión —y lo voy a focalizar solo en una—: este informe exige que las políticas fiscales nacionales sigan siendo expansivas hasta que no encontremos una base sólida para la recuperación. Y, en la medida en que las incertidumbres sobre la evolución de la pandemia siguen presentes en nuestras sociedades, creemos que esto va a ser necesario durante bastante tiempo.

En cualquier caso, esto no debe evitar el debate sobre las reglas fiscales que el informe también defiende: una revisión de las reglas fiscales que permita una adecuación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a la gestión ordenada de la economía en el conjunto de la Unión.

Y, por lo tanto, más allá de los debates sobre la flexibilidad de ese Pacto, necesitamos debatir a la vez qué vamos a hacer con el Next Generation EU a medio plazo, porque el informe pide también un estabilizador automático. ¿Podemos discutir también sobre la viabilidad de un activo libre de riesgos en Europa —y hemos visto el éxito de la emisión de deuda del día de ayer—? Y, ¿por qué no hablar también del tratamiento prudencial de la deuda de los Estados?

Pero ese gran debate al que estamos condenados, que tenemos que realizar, no puede evitar que a corto y medio plazo sigamos con esta política expansiva.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Pierre Vedrenne (Renew). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je remercie tout d’abord Mme la rapporteure.

Ce rapport est notre réponse au défis sociaux engendrés par le choc de la COVID et notre message est clair: assurer une relance européenne à la hauteur des défis en ne laissant personne de côté. Le Semestre européen sera l’instrument de la relance, c’est très bien, et ce rapport permet de rappeler que le social et l’emploi doivent être tout autant la priorité que nos politiques économiques de relance. Il faut garantir que nous allons tous dans la même direction. Une relance est une transformation innovatrice économiquement, juste socialement et responsable écologiquement. Pour cela, trois priorités simultanées.

Premièrement, l’urgence de la relance. Le plan de relance historique, adopté en juillet dernier, devra soutenir les travailleurs, spécifiquement les plus précaires, afin de préserver leurs emplois, leurs salaires et leurs conditions de travail. Favoriser l’inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, accompagner les plus démunis, renforcer l’employabilité des jeunes doivent demeurer nos priorités.

Deuxièmement, le maintien de notre cap. Ce choc nécessite des réponses rapides. Toutefois, nous ne devons absolument pas renoncer à nos objectifs de plus long terme. Nos politiques économiques et sociales doivent contribuer aux objectifs du développement durable, à la mise en œuvre du pacte vert et à la concrétisation du socle européen des droits sociaux.

Troisièmement, l’accélération de la mise en œuvre de l’agenda social. De profondes inégalités et la faiblesse de notre modèle social européen ont été révélées. Nous devons avancer sur notre agenda en faveur de la convergence sociale et de la lutte contre la pauvreté. Vous l’avez évoqué, Monsieur le Commissaire, à titre d’exemple, un instrument pour un salaire minimum équitable dans chaque pays membre est plus que jamais nécessaire. Nous savons la Commission européenne engagée, nous attendons des annonces fortes et vous pourrez alors compter sur le Parlement européen pour bâtir l’Europe de la justice sociale.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Donato (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Covid-19 ha ripreso vigore in tutta Europa e nel mondo e pesanti danni economici già registrati si protrarranno per anni. Nonostante ciò, l'agenda europea continua a considerare obiettivo prioritario la lotta al cambiamento climatico, vincolando ogni misura e intervento a target irrealistici, invece di concentrare ogni sforzo per evitare il più probabile e imminente tracollo economico dell'intera Unione.

L'unico strumento mostratosi efficace e tempestivo sinora è il programma straordinario di acquisti di bond sovrani della BCE, senza il quale l'eurozona sarebbe saltata. Per reggere all'urto della crisi pandemica, il patto di stabilità ha dovuto essere sospeso. Ciò che serve oggi, dunque, non sono nuovi vincoli climatici all'economia europea, ma la più ampia flessibilità per gli investimenti e il massimo supporto alla spesa degli Stati membri, tramite un potenziamento del mandato della BCE e la rimozione del divieto dell'articolo 123 TFUE.

Vanno altresì riviste le normative bancarie sulla gestione dei rischi di credito e sulla classificazione dei crediti deteriorati, per evitare strette nelle politiche creditizie delle banche europee, deleterie per famiglie e imprese.

Prima di chiedere riforme ai paesi membri, l'Unione europea oggi deve riformare i propri trattati e i propri obiettivi. Solo così sarà credibile e resiliente.

 
  
MPphoto
 

  Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE). – Madam President, I hope that you can hear and see me down in the Parliament. I’m speaking from the Danish office.

Thank you very much to the rapporteur for the work on this file, as there is a strong need to make sure that the social aspects are a key element in the Semester.

This is the way that we will make social process progress in Europe, and especially now, when every country is experiencing downward-turning economies. We need to create incentives for the Member States not to let the burden of a recession fall on the people most in need, and here the European Semester is a golden opportunity for us to create these incentives.

Austerity and tight budgets are not the way to manage the crisis. Making sure that people have decent lives is the way. This means securing a roof over their heads and food on the table. We need to make sure that the social and economic aspects are on an equal footing in this Semester, and taking the Green Deal into account, and we need to push for a European framework for minimum income, binding pay-transparency measures as well as ensuring quality employment with decent fair pay for our young people in Europe through the youth guarantee.

These has been some of the key issues for the Greens Free Alliance group in the work on this file.

Thank you very much to you, Klára Dobrev, for doing a really great job on this report and making sure that the European Parliament has a strong social and sustainable voice on this issue. It’s been a pleasure working with all of you and I’m looking forward to keeping this fight up.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Geuking (ECR). – Frau Präsidentin! Also erst einmal schönen Dank, ich war bei der Beratung dabei, Frau Dobrev, Sie haben das hervorragend gemanagt. Schönen Dank an Herrn Radtke. Das, was Sie vorhin ausgeführt haben, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, genauso sehe ich es übrigens auch – das mal dazu.

Was allerdings vergessen worden ist, das sind natürlich die Eltern und die Altersarmut. Wenn Sie sich die Altersarmut in Deutschland und anderen europäischen Ländern anschauen, dann wissen Sie, dass die Eltern seit Jahrzehnten um ihre Lebensleistung betrogen werden. Punkt.

Wenn Sie sich anschauen, wie die Kinderarmut weiter voranschreitet, dann wissen Sie, dass Handlungsbedarf besteht und nicht nur mit Schaltgarantie, mit bloßen Worten, wir machen einen Zugang zur Bildung. Wir brauchen direkte finanzielle Unterstützung der Kinder, um die Kinder aus der Kinderarmut herauszuholen.

Deswegen sind wir als Familienpartei Deutschlands vorgedribbelt und haben Pass geschlagen für das Kinderkostengeld 2525. Es ist im Sozialbericht insofern verankert, dass Kinder finanziell bessergestellt werden müssen, und da bleibt nur das Kinderkostengeld über. Wir haben den Pass geschlagen, jetzt liegt es an Frau Merkel und der deutschen Ratspräsidentschaft, diesen Pass auch zu verwerten und entsprechend ins Tor zu bringen.

Ich appelliere dafür, diesem Sozialbericht im Wesentlichen zuzustimmen, vor allen Dingen, um die Finanzierung der Kinder zu stärken und die Kinderarmut direkt zu bekämpfen. Das sind wir der nachfolgenden Generationen schuldig.

 
  
MPphoto
 

  Mislav Kolakušić (NI). – Poštovana predsjedavajuća, gospodarska i socijalna budućnost i sadašnjost Europske unije ovisi ponajviše o našoj reakciji na pandemiju COVID-a19. Ove godine u proljeće počeli smo koristiti lockdown. Uslijed lockdowna i njegove politike izgubljeni su milijuni radnih mjesta u Europskoj uniji. Sada polako pojedine države ponovno uvode i provode politiku lockdowna. Izgubit ćemo daljnje milijune radnih mjesta. Ukoliko to nastavimo i do proljeća, moći ćemo govoriti o desetinama milijuna izgubljenih radnih mjesta. Za stvaranje tih radnih mjesta bila su potrebna desetljeća.

Države će se iznimno zadužiti. Sada u Republici Hrvatskoj, premijer je jučer izjavio da zbog posljedica saniranja štete lockdowna i financiranja poduzetnika mi nismo u stanju isplatiti jednu milijardu eura dugova veledrogerijama, što znači da nismo sposobni platiti lijekove. Jedna milijarda eura u Hrvatskoj znači šestinu cjelokupnog državnog proračuna. Mi moramo preispitati, u ovom domu, politiku lockdowna, postoji li drugi način za borbu protiv pandemije COVID-a 19.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri (PPE). – Elnök Asszony, tisztelt Képviselőtársaim! Az Unió jövője azon áll vagy bukik, hogy a jelenlegi válsághelyzetben újra tudjuk-e teremteni a gazdasági hátterét az európai modellnek, amelyre olyan büszkék vagyunk. Felelős döntéshozóként először biztosítani kell a gazdasági alapokat. Ehhez a munkához iránytű az európai szemeszter. Csak így tudjuk megvalósítani az olyan ambiciózus céljainkat, mint a digitális átállás vagy a klímavédelem, csak így fogunk tudni újra növekedni, megőrizni a munkahelyeket és újakat teremteni.

Ez a stratégia nem létezhet szabályok nélkül. A mostani járvány és válság esetén is elegendő rugalmasságot biztosítottak ezek a tagállamoknak a pénzügyi mozgástér növeléséhez. Az egyeztetések során azt láttam, a baloldal legfőbb célja az, hogy a gazdaságpolitikai koordináció és a fiskális szabályok lényegét egyenként lebontsa; ehhez a Néppárt nem partner. A baloldal el akarja érni, hogy a tagállamok közötti koordináció eszközét, a szemesztert, amelyet a válságok megelőzésére és kezelésére hoztunk létre még a magyar elnökség idején, teleaggassák mindenféle divatos témával.

Ha a baloldalnak sikerülne megvalósítani az elképzeléseit, akkor búcsút inthetünk a versenyképességnek. Nincs ingyen ebéd. Ha az összes baloldali ötletet finanszíroznánk, az olyan költekezési hullámot indítana el, amely végül munkahelyek megszűnéséhez vezetne. Nem hagyhatjuk, hogy gazdaságpolitikánk a versengő célok összevisszaságává váljon. Ezeket az ötleteket a Gazdasági Bizottság leszavazta, a baloldal most próbálja meg azokat visszacsempészni módosító indítványokkal. A felelőtlen gazdaságpolitika veszélyeztetné az Unió helyreállítását és a jövő nemzedékeit adósítaná el. Magyarország polgárai a kommunizmus, majd a szocialista-liberális kormányok alatt megtanulták, hogy az milyen, és nem kérnek belőle még egyszer.

Liberális képviselőtársaink pedig már Európai Föderációban gondolkodnak közös pénzügyminiszterrel, azaz jelentősen csökkentenék a tagállamok hatáskörét. Ez szembemegy a szerződésekkel, megbontaná a politikai, gazdaságpolitikai koordinációban az egyensúlyokat a tagállamok és Brüsszel között. Az ilyen elképzelések válság idején csak rabolják az időt és az energiát a fontos teendő elől, nem segítik a talpra állást. Így arra kérném képviselőtársaimat, hogy ne szavazzák meg a módosításokat, ne legyenek partnerek a felelőtlen gazdaságpolitikai elképzelésekhez.

 
  
MPphoto
 

  Marc Angel (S&D). – Madam President, the past financial crisis and the answer the EU has given show how cuts in public services had a negative impact on our economic, environmental and social recovery. No progress in poverty reduction and social inclusion shows that many of our social welfare systems are not robust and resilient enough to absorb social shocks during a crisis and also transition. This is why we Socialists and Democrats urge Member States to stop considering public services as a cost but, on the contrary, as an investment to guarantee a decent life for all of us in the Union. And a decent life means wellbeing that includes access to quality education and jobs, as well as social security, healthcare, housing, justice and social services, and also especially for vulnerable groups.

To achieve this, it’s important to change the mind-set of many EU leaders and to come forward with a model that puts social and environmental challenges on an equal footing with economic ones. This is the only way to align our EU policies with the three dimensions of the SDGs and to avoid a lost generation. If we want our next generation in Europe to be strong and resilient, we must invest in their future and therefore must consider Child Guarantee and Youth Guarantee amongst the most precious instruments we have.

Dear colleagues, Child Guarantee and Youth Guarantee can only be successful if we allocate sufficient financial means and if we are able to show creativity when it comes to shaping them and implementing them. Let me finish by thanking Ms Dobrev and Mr Schuster and the shadows for their excellent reports.

 
  
MPphoto
 

  Guido Reil (ID). – Frau Präsidentin! Liebe anwesende Kolleginnen und Kollegen, ich bin stolz darauf, dass Sie den Mut gefunden haben, heute hier zu sein. Denn seit letzter Woche wissen wir: Es ist gefährlich hier. Dieses Gebäude ist anscheinend der COVID—19-Hotspot Europas – das muss man sich mal vorstellen. Es erfordert Mut, in dieses Parlament zu kommen, und das Interessante dabei ist: Woran liegt das? Was sind die Ursachen? Es hat natürlich nichts damit zu tun, dass hier in den letzten Wochen wieder Austern und Champagner gereicht wurden. Es hat damit zu tun, wie intensiv in diesem Parlament gearbeitet wurde – mit nichts anderem hat es zu tun. Und welche Maßnahmen ergeben sich daraus? 80 % unseres Personals sind im Homeoffice. Es wurde vorletzte Woche tatsächlich darüber diskutiert, ob wir überhaupt noch in das Gebäude dürfen – Gott sei Dank dürfen wir noch.

Unsere Sitzungen sollen demnächst komplett digital stattfinden – also zumindest ab Januar. Also ich persönlich finde das gut. Denn dann kann man mit diesem Gebäude vielleicht endlich mal etwas Sinnvolles tun. Zum Beispiel Obdachlose unterbringen, wie übrigens im April schon medienwirksam angekündigt wurde, etwas für Obdachlose zu tun, und dann ist wieder nichts passiert außer warmen Worten. Also lasst uns doch zu Hause bleiben und diejenigen die Arbeit machen, die es können: die nationalen Parlamente! Denn die sind voll arbeitsfähig.

 
  
MPphoto
 

  Claude Gruffat (Verts/ALE). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, tant que les investissements écologiques seront considérés comme de simples déficits sans bénéfices à venir, nous refuserons aux États européens des lendemains solidaires et écologiques pour une société plus viable et vivable.

Bien sûr, j’en conviens, coordonner les politiques économiques est nécessaire, mais les règles actuelles ne font pas la différence entre les dépenses visant à maintenir un système à bout de souffle et celles utiles pour bâtir un avenir pour nous et pour nos enfants. Une nouvelle approche est donc indispensable pour valoriser les investissements verts. De nouveaux indicateurs qui servent l’économie réelle et notre planète doivent être pris en compte pour le calcul des déficits. Sortons-en, entre autres, les dépenses liées à la transition écologique et surtout, arrêtons d’utiliser des indicateurs datant des années 30, dont la crise sanitaire a démontré l’obsolescence. Les services d’utilité publique, ceux qui servent notre planète, ne sont pas des déficits, c’est de l’économie réelle.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Rafalska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Sprawozdanie podkreśla kluczową rolę koordynacji polityki gospodarczej, społecznej i zdrowotnej, w której duże znaczenie odgrywa Europejski filar spraw socjalnych i polityki zajmujące się przestrzenią fiskalną. W czasach kryzysu trafna diagnoza jest bardziej niż kiedykolwiek istotna. Wskazuje też na społeczne zagrożenia związane z kryzysem pandemicznym, takie jak wzrost bezrobocia, w tym bezrobocia młodych, zwiększenie ubóstwa dzieci, pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych i osób starszych, kryzys usług opiekuńczych, ograniczony dostęp do usług zdrowotnych.

Jednak chciałabym zwrócić uwagę na następujące problematyczne kwestie. Po pierwsze ocena praworządności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości uwzględniana w europejskim semestrze. Po drugie znaczenie przypisywane stałemu unijnemu programowi reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych. Po trzecie wezwanie do utworzenia europejskiej unii zdrowia. Po czwarte wezwanie Komisji do przedstawienia europejskich ram dotyczących płacy minimalnej. To kwestie, które nas zasadniczo różnią.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). – Senhora Presidente, caro Comissário, caras e caros Colegas, não é aceitável, na União Europeia, termos 100 milhões de cidadãos em risco de pobreza e 700 mil pessoas sem abrigo. Não podemos ficar indiferentes, temos de agir e cada um fazer a sua parte.

A União Europeia disponibiliza muitos recursos, como o Fundo Social Europeu, a Garantia Jovem, seguida também da Garantia Infância. Têm de ser bem utilizados e disponibilizados, nomeadamente para as instituições de solidariedade social, como as IPSS e as Misericórdias. Mas depois temos sobretudo de ir às causas, promover a autonomia individual, ajudar a ascensão social. É dessa forma que nós devolvemos a dignidade aos nossos cidadãos, e para isso temos de apostar na economia, que tem de ser resiliente, tem de ser competitiva, tem de ser sustentável. Não podemos ter medo das palavras produtividade e sustentabilidade, e do empreendedorismo que é necessário. Para além disso, temos de ajudar as empresas, e nomeadamente as pequenas e médias empresas.

E por isso, Senhor Comissário, é inaceitável que o Conselho tenha cortado um instrumento de solvabilidade precisamente para apoiar as empresas em dificuldade. É inaceitável que o Conselho tenha cortado o InvestEU, que promove o investimento.

Cada um tem de fazer a sua parte. A Comissão Europeia tem feito a sua parte, e o Parlamento. Os Estados—Membros nem todos. O Conselho não tem atuado no sentido de fazer aquilo que lhe compete para combater a pobreza, para favorecer a inclusão, para ajudar as pequenas e médias empresas, e espero que um instrumento como o SURE passe de temporário a permanente e que, além disso, seja um instrumento onde o Parlamento Europeu esteja também envolvido. Defendemos, como é óbvio, o método comunitário.

 
  
MPphoto
 

  Stefania Zambelli (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli effetti sociali ed economici della pandemia di Covid-19 sono sotto gli occhi di tutti. L'impatto sul mondo del lavoro è senza precedenti, con un aumento di due punti percentuali della disoccupazione in tutta Europa.

Se vogliamo rilanciare il mercato del lavoro e l'occupazione, lo strumento adatto non sarà di sicuro l'introduzione di nuove tasse per finanziare il recovery fund, perché queste andranno a mettere in ulteriore difficoltà il mondo produttivo. Dobbiamo invece sostenere concretamente imprenditori, artigiani, commercianti, operatori del mondo del turismo, partite IVA, tutti coloro che in questi mesi hanno aspettato invano gli aiuti dall'Europa e dagli Stati membri.

Il numero delle attività commerciali e imprenditoriali chiuse a oggi è agghiacciante e non è nulla in confronto, credetemi, a quanto succederà nei prossimi mesi quando, cessato il blocco dei licenziamenti, centinaia di migliaia di persone si troveranno in mezzo a una strada. L'Europa dovrà farsi carico di questi soggetti e non credo sia utile e nemmeno saggio perdere altro tempo.

 
  
MPphoto
 

  Dolors Montserrat (PPE). – Señora presidenta, la COVID-19 nos golpea con un dramático balance en pérdida de vidas y de millones de empleos. La Unión Europea ha asumido su responsabilidad y está a la altura de las ingentes y constantes necesidades.

Ahora es el momento de los Estados miembros, de particularizar en cada país el esfuerzo colectivo que estamos haciendo entre todos, para fortalecer nuestros sistemas nacionales de salud y fomentar la recuperación de la economía y el empleo. El empleo es la mejor política social para combatir la pobreza. Pero también debemos ser vigilantes para que, en el caos de la crisis, no se antepongan las agendas partidistas al bien común y colectivo. Los pilares de la Unión deben seguir intactos mediante una firme defensa de la separación de poderes. Y los fondos europeos son para fortalecernos. Ese es el camino y no socavar el Estado de Derecho. Por ello, para garantizar el buen fin y uso de las ayudas europeas, es imprescindible la implicación responsable de todos los niveles de gobierno, tanto nacional como regional, como local, junto con los agentes sociales, bajo la eficaz coordinación de la Unión Europea.

En España hay que actuar con inmediatez, aplicando los fondos para respaldar a sectores brutalmente castigados como el turismo, la hostelería y los servicios. El Gobierno de España debe centrarse en implementar políticas activas para paliar el 41 % de paro juvenil y aplicar rebajas fiscales, abandonando las políticas restrictivas orientadas a mantener el ingente coste estructural no productivo. Los ciudadanos españoles y los de toda Europa nos miran de forma exigente, como nunca, esperando de nosotros soluciones responsables y de futuro, y de forma inmediata.

 
  
MPphoto
 

  Herve Juvin (ID). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j’ai apprécié, comme beaucoup ici, le torrent de bonnes intentions qui peuplent ce rapport. Je crains malheureusement de ne pas les apprécier sur tous leurs angles.

D’abord, parce que nous n’allons pas vers le monde d’après, nous allons vers le monde d’avec. Nous allons vivre durablement avec la pandémie dont personne ne pense qu’elle va s’achever avant l’été 2021 et peut-être plus longtemps. Nous allons vivre avec la menace d’effondrements écologiques dont on voit déjà l’annonce et dont peut-être cette pandémie a été l’une des premières manifestations. L’enjeu n’est pas la nature ou la planète, l’enjeu, c’est la vie humaine sur cette planète et c’est l’homme, nous allons devoir y réfléchir.

Ensuite, parce que l’effondrement auquel nous assistons aujourd’hui, ne nous attaquons pas à ses conséquences, regardons ses causes. Ses causes, ce sont les mouvements transfrontaliers non maîtrisés, c’est l’idéologie du libre-échange, c’est l’idéologie de l’ouverture. Nous allons devoir dans notre travail parlementaire remettre en cause un certain nombre des fondamentaux qui ont provoqué la situation actuelle, des drames sans nom. Nous n’en sommes probablement qu’au début. Ne considérons pas seulement les conséquences, attaquons-nous aux causes.

 
  
MPphoto
 

  Peter Kofod (ID). – Fru. formand! EU-Parlamentet lader sig ofte rive med, når man diskuterer beskæftigelsespolitikken, og det er dybest set ikke klogt.

Føderale resultater og beslutninger leder til mere ensretning og tager ikke hensyn til medlemslandenes forskelligheder. Mere EU skaber ikke nødvendigvis et bedre Europa. Vi ser det aktuelt nu, hvor vi jo bl.a. diskuterer en EU-mindsteløn. En sådan beslutning vil efter ledende, førende eksperter skøn smadre den danske model på beskæftigelsesområdet. Det burde være EU’s politik at beskytte og forsvare de enkelte landes frihed og forskellighed, ikke at ensrette. Beskæftigelsespolitik er og bør fortsat være et nationalt anliggende, ikke et EU anliggende.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was muss denn noch alles passieren? Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise, Sozialkrise, wie in den letzten zehn Jahren nicht vorhanden. Eine zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft durch die Krisen, und wir sind noch immer nicht in der Lage, das zu tun, was die Bürgerinnen und Bürger von uns verlangen. Zwei Drittel sagen nämlich, dass die EU mehr Kompetenzen braucht, um mit Krisen wie der Corona-Pandemie umzugehen. 56 % sind der Meinung, dass die EU über mehr finanzielle Mittel verfügen soll, um die Auswirkungen der Krise zu bewältigen. Wir haben noch immer nicht die politischen Mehrheiten bei den Staats- und Regierungschefs, um die Europäische Union als Gemeinschaft zur Wirtschafts-, Sozial-, Bildungs-, Forschungs- und Gesundheitsunion weiterzuentwickeln.

Die beiden Berichte sagen es ja deutlich: Ja, wir benötigen eine politische Strategie, um unsere Schlüsselinstrumente – europäischer Green Deal, europäische Säule sozialer Rechte, Europäisches Semester – zu vereinen zu einem schlagkräftigen Instrument. Es ist haarsträubend, dass sechs von zehn länderspezifischen Maßnahmen der EU an die Mitgliedsstaaten von diesen nicht umgesetzt werden und damit 45 Milliarden Euro jährlich auf dem Tisch liegen bleiben, die wir dringend für Investitionen benötigen.

Meine Damen und Herren, legen wir den Schalter um! Sorgen wir dafür, dass wir das nächste Projekt für die Menschen – Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitsunion – gemeinsam vorantreiben im Interesse unserer gemeinsamen Zukunft.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Gentiloni, Member of the Commission. – Madam President, the debate this morning reflects the deep crisis we’re in and the complexity of the relationship between the health dimension, the economic dimension, the social dimension and the environmental dimension. Indeed we need to address all these challenges knowing that in the coming weeks and months, we will have to push on facing an emergency and promoting recovery. There will not be a particular moment when the emergency finishes and recovery begins. They will go hand in hand for some time.

Yes, we need common rules – of course we need fiscal common rules – and I understand many interventions were on the Semester and on our common rules. Next year we will return to the discussion on the review of our fiscal rules which, as you know, was put on hold. It began in February but then the COVID-19 crisis hit and the discussion on the review of the rules was put on hold, but I’m sure that next year we will address it with a little more certainty, also from the economic perspective at that time.

Meanwhile, I repeat that the general escape clause will remain, as should the supportive fiscal stance. It is important, I think, that in view of our future discussion, we now concentrate our efforts primarily on implementing what we have already decided, and I’m confident that the Commission and Parliament will work hand in hand in the coming weeks in taking the necessary legislative steps to have these instruments in place.

Finally, I think that the entire debate shows that it is urgent that we move on with an Action Plan on the European Pillar of Social Rights. The public consultation, as you know, is ongoing. It will last until the end of November and at the beginning of next year we will present our proposal as the Commission and the Portuguese Presidency will then convene a social summit. I think that the interest on the social dimension demonstrated by this debate is very important for the Commission.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Schuster, Berichterstatter. – Frau Präsidentin! Ich möchte nur auf zwei Sachen eingehen, beides hat Herr Ferber angesprochen. Er hat gesagt, dass die EPP uns davor bewahrt hat, dass wir Schuldenorgien machen, das hat er in der Presse gesagt und uns vor einer neuen Schuldenfalle bewahrt. Das finde ich eine sehr gute Unterstützung! Das einzige, die Kritik geht ins Leere, denn in der Arbeitsgruppe hat überhaupt keiner gefordert, so etwas zu machen, weil das auch blanker Unsinn wäre.

Wir haben nur gesagt: Es gibt neue Realitäten, nämlich dass sich die EU selbst verschuldet hat, dass die Schulden der Mitgliedsstaaten richtig steigen und dass wir neue Anforderungen haben, die wir nicht ignorieren können. Das erfordert, dass wir auch unsere Verschuldungsregeln verändern werden, und ich bin ja mal gespannt, wie die EPP dafür argumentiert, dass wir ein 60 %-Schuldenziel weiter aufrechterhalten wollen. Da freue ich mich schon drauf auf diese Debatte.

Übrigens: Viele Mitglieder der EPP haben das auch schon eingesehen, dass es anders ist. Allen voran beispielsweise Bundeskanzlerin Merkel in Deutschland, die ja die europäische Verschuldung noch Anfang des Jahres erst abgelehnt hat, aber inzwischen befürwortet und sogar mit vorgeschlagen hat, weil sie begriffen hat, dass sich die Welt verändert hat.

Die zweite Sache ist, es wird ein merkwürdiger Gegensatz zwischen Wirtschaftspolitik hier und Sozial- und Umweltpolitik auf der anderen Seite gemacht. Gleichzeitig fordern aber alle nachhaltiges Wachstum. Was ist denn nachhaltiges Wachstum? Nachhaltiges Wachstum ist sozial und ökologisch verträglich. Wie will man das eigentlich erreichen, wenn man das gar nicht berücksichtigt in der Wirtschaftspolitik, was sozialverträglich ist und was umweltpolitisch geboten ist? Hier werden Gegensätze aufgebaut, die absurd sind.

Das kann man entweder nur so verstehen, dass man es noch nicht begriffen hat oder dass einem eigentlich die Nachhaltigkeit im Wachstum völlig egal ist. Das ist allerdings wettbewerbspolitisch äußerst schwierig, denn Unternehmen werden in Zukunft nur noch dann wettbewerbsfähig sein, wenn sie nachhaltig wirtschaften, ansonsten wird es keine Wettbewerbsfähigkeit geben.

Deswegen hätte ich zum Abschluss eine Bitte an die Mitglieder der EPP: Graben Sie sich nicht in den ideologischen Schützengräben der Vergangenheit ein, sondern kommen Sie raus. Sie können heute die ersten Schritte dazu machen, indem Sie viele der Anträge, die Renew, die Grünen und die S&D gestellt haben, unterstützen. Das würde mich sehr freuen und wäre ein wirklicher Fortschritt für unsere Debatte.

 
  
MPphoto
 

  Klára Dobrev, Rapporteur. – Elnök Asszony! A vita elején azt mondtam, hogy biztos vagyok abban, hogy itt, ebben a házban mindenki erős és sikeres Európai Uniót akar, és a vita meggyőzött arról, hogy igen, és nagyon szépen köszönöm a támogatást a különböző pártoktól, a különböző pártok frakcióitól, többségétől.

Többször elhangzott a vitában, hogy a költségvetési hiány, az államadósság, az egyensúly elsőbbséget kell hogy élvezzen. Szeretném a kétkedőket is megnyugtatni, hogy mindannyian tisztában vagyunk a jövőért viselt felelősségünkkel, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy felelősségünk van abban, hogy hogyan gazdálkodik az Európai Unió. De nézzük meg, hogy mitől lesz versenyképes, innovatív egy ország, mitől lesz versenyképes és innovatív az Európai Unió? A versenyképes és innovatív emberektől. És mitől lesznek versenyképesek és innovatívak az emberek? Ha okosak, ha egészségesek, és hogyha kiegyensúlyozottak. Ez az Európai Unió versenyelőnye.

Ha mindent úgy csinálunk tovább, ahogy eddig, akkor bajban leszünk. Miközben a költségvetési hiányra koncentráltunk kizárólag az elmúlt 10 évben – viszonylagos sikerrel –, aközben azt láttuk, hogy európai gyerekek milliói maradtak ki a minőségi oktatásból. Hogyan lesz belőlük okos, versenyképes, innovatív európai; hiányozni fognak. Miközben a költségvetési hiányra koncentráltunk, engedtük, hogy tagországok sora kivegye a forrásokat az egészségügyből és ma az egészségügyi ellátás számos helyen nem elérhető mindenki számára egyenlő feltételekkel, és most szó szerint élet-halál harcot vívunk egy új vírus ellen. Hogyan lesz így okos és egészséges az európai ember, aki egy okos, egészséges, innovatív és versenyképes gazdaságot fog tudni majd a jövőben üzemeltetni?

És ha azt mondom, kiegyensúlyozott emberekre van szükségünk, akkor miközben vigyázó tekintetünket folyamatosan csak és kizárólag a költségvetési hiányra fordítottuk, aközben az ifjúsági munkanélküliség az egekben van, aközben a dolgozói szegénység az elmúlt tíz évben nőtt, és a gazdagok és szegények közötti különbség Európában nem csökkent, hanem nőtt. Valamit rosszul csináltunk.

És itt van most a lehetőség, hogy valamit jól csináljunk, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, amelyek nem csupán arról szólnak, hogy a gazdasági mutatók javulnak – arról is –, hanem arról szólnak, hogy az európai emberek élete javul, hiszen mi értelme van egy gazdaságot jól működtetni, ha nem azért, hogy az emberek jól, kiszámíthatóan és biztonságban élhessenek. Ezért köszönöm a támogatásukat!

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę 21 października 2020 r.

Zawieszam posiedzenie do godz. 13.30; pierwszym punktem po wznowieniu posiedzenia będzie ogłoszenie wyników pierwszej części dzisiejszego głosowania.

Oświadczenia pisemne (art. 171 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Belka (S&D), in writing. – As has been proven up until now, throughout this mandate one of the topics that really splits this House are issues connected to macroeconomic and budgetary policies. Nevertheless, under the guidance of Joachim Schuster, we are debating a report that is balanced, emphasises the most important needs connected to further socio—economic support throughout the pandemic and puts pressure on deepening the Economic and Monetary Union. That being said, most of us would want to have a certain reform of the Stability and Growth Pact. We might differ in what is to be changed but, I presume, the majority of us wants and needs a change, as not everything is perfect. With the COVID—19 pandemic demolishing our economies, undermining our way of life hitherto and threatening the life and health of us and our loved ones, it is not the time for drama. We need to support this report despite some minor differences amongst the political groups. Only then we can be perceived by the Commission and Council as reliable partners in reforming the economic and social frameworks that have an everyday influence on us all. We cannot fail when it comes to this.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ID), par écrit. – François Mitterrand prédisait, en 1976 que l’« Europe sera socialiste ou ne sera pas ». À la lecture du rapport sur les politiques sociales de la zone euro 2020, c’est carrément le communautarisme le plus grossier qui semble désormais guider le projet européen. En effet, voté par une écrasante majorité en commission, les autres grands partis nous font passer un message clair: l’Europe sociale a un prix! Ce sera celui d’un aplatissement idéologique devant l’extrême gauche communautariste.

Depuis peu dans les textes européens, il est devenu impossible de parler de pauvreté sans évoquer le racisme. Il n’est plus envisageable de parler d’inégalité sans évoquer les théories du genre. Enfin, il n’est plus autorisé de lutter contre la précarité salariale sans encenser le modèle multiculturaliste.

Le meilleur exemple réside dans la volonté d’instituer une « task-force » pour lutter contre les stéréotypes sur les lieux de travail. L’Union européenne nous laisse entrevoir le monde qu’elle nous concocte. Un monde où le politiquement correct fera la police au bureau. Ni socialiste, ni communautariste: nous voulons l’Europe des nations!

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Brglez (S&D), pisno. – Zdravstvena kriza ter omejevalni ukrepi ob njej se bodo nedvomno odrazili tudi v globokih gospodarskih in socialnih posledicah, ki so lahko kot take eden izmed največjih skupnih izzivov Evropske unije od njenega nastanka.

Po zadnjih napovedih Svetovne banke, vezanih pretežno na podatke iz obdobja prvega vala epidemije koronavirusa, bo na svetovni ravni do leta 2021 v revščino dodatno pahnjenih med 88 in 115 milijonov ljudi. Pri tem je nujno poudariti, da revščina ni samo ekonomska kategorija in da povzroča tudi vrsto drugih negativnih učinkov, tako na fizično kot psihično zdravje ljudi in na njihovo socialno varnost.

Tokratna razprava je kljub tem že znanim dejstvom preuranjena, saj se nahajamo sredi drugega vala epidemije, ki bo s svojim neprimerno večjim obsegom in učinkom gospodarsko in socialno krizo dodatno poglobil.

O konkretnih ukrepih EU za blaženje teh posledic pa se težko pogovarjamo ob dejstvu, da pogajanja o sredstvih za okrevanje in obnovo ter večletni finančni perspektivi še vedno niso zaključena. Kolateralna škoda odsotnosti tega dogovora je verjetno na tej točki tudi delovni program Evropske komisije za leto 2021, v katerem ni nastavkov za spopad s socialno krizo, in hkrati korenitejše spremembe ter premik k bolj vključujoči in odpornejši družbi.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Stanisław Brudziński (ECR), na piśmie. – Sytuacja na całym świecie w 2020 roku jest zaskoczeniem dla wszystkich. Musimy zmierzyć się z wpływem pandemii Covid-19 na każdy aspekt naszego życia, również na strategie społeczne na rzecz zatrudnienia. Ta sfera od zawsze wymagała stabilizacji, spokoju i dalekosiężnego planowania, by możliwe było inwestowanie w kapitał ludzki i aktywację zawodową wszystkich grup społecznych, począwszy od młodych pracowników po osoby w wieku przedemerytalnym. Dla rozwoju zatrudnienia niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa, zabezpieczenia socjalnego i zdrowotnego.

Nasze systemy gospodarcze i społeczne stoją teraz przed bezprecedensowym wyzwaniem polegającym na zapewnieniu równowagi pomiędzy stabilnością i płynnością gospodarczą a zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno przed pandemią, jak i przed jej skutkami. A jest to niezbędne zarówno w każdym państwie członkowskim, jak i w całej Wspólnocie, szczególnie zaś w strefie euro. Napawa nadzieją podkreślenie w tym sprawozdaniu roli rodziny, choć wyczuwalne jest dążenie i presja, by sam termin „rodzina”, tę instytucję określać jako gospodarstwo domowe i partnerstwo.

Z zadowoleniem podkreślam, iż grupa ECR poprzez kompromisowe poprawki wzywa tu do zapewnienia dzieciom dostępu do pięciu kluczowych praw socjalnych: dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej i edukacji, przyzwoitego mieszkania i odpowiedniego wyżywienia. Niepokoi jednocześnie nacisk na kontrowersyjne kwestie, jak to, by ocena praworządności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości nadal była uwzględniana w europejskim semestrze.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. – A jelentés ebben a formájában elfogadhatatlan. A jelentéstevő nem euróövezet-tagállam képviselője, ami a jelentésben nyomon követhető: tele van pakolva olyan ígéretekkel, amelyek nem az euróövezet-tagállamokra korlátozódnak, ez pedig nonszensz, hiszen a jelentés kifejezetten az euróövezetről szól. Ezek az ígéretek ráadásul fedezet nélküli biankó csekkeknek tekinthetőek, hiszen nincs mögöttük semmilyen pénzügyi forrás, tehát ennek árát végül az állampolgárok fizetnék meg. Jól tudjuk, hogy mi vezetett Magyarország 2009-es gazdasági válságához: a felelőtlen szociális- és gazdaságpolitika, melynek megismétlésére törekszik ez a jelentés. Most a jelentés legvitatottabb pontjához szeretnék hozzászólni, mégpedig a minimálbér kérdéséhez.

Nem kérdőjelezhető meg a magyar kormány elkötelezettsége a munkavállalók érdekeinek védelme iránt. 2010 óta a minimálbér szintje folyamatosan emelkedik. Meggyőződésünk azonban, hogy csak a tagállamok határozhatják meg minimálbérüket, nemzeti politikájuk és gazdasági képességeik figyelembevételével. Nagyon fontos, hogy a minimálbért minden országban a nemzeti hagyományokkal összhangban kell megállapítani, tiszteletben tartva a nemzeti szintű szociális partnerek autonómiáját és a jól működő kollektív tárgyalási modelleket. A jelentést több okból nem tudom támogatni: nem fogadom el a progresszív adózás követelését, mert nem hatékony, és adóelkerüléshez vezet, továbbá mert az adózás tagállami hatáskör és nem értek egyet azzal sem, hogy a jogállamisági kereteket az Európai Szemeszter keretében kellene vizsgálni.

 
  
MPphoto
 
 

  Margarita de la Pisa Carrión (ECR), por escrito. – La familia es una institución presente en todas las culturas en razón del importante papel que cumple; efectivamente, en la humanización de las personas, la familia realiza una función insustituible.

Como la primera y fundamental sociedad humana, la familia es titular de derechos naturales y únicos, y la cuna de la vida social y de todas las cuestiones que le atañen. Colabora de manera original y profunda en la construcción del mundo, haciendo posible una vida propiamente humana, en particular custodiando y transmitiendo las virtudes y los valores. Así, está llamada a ser protagonista de la convivencia social, a través de la participación activa de sus miembros en la sociedad. Por consiguiente, es necesario relanzar la familia como institución social que media entre el individuo y la sociedad, como elemento socializador, humanizador y educador que fomenta la libertad y la responsabilidad. Este compromiso debe abarcar los diferentes sectores de la sociedad; tres de ellos, sin embargo, son particularmente importantes: la política, la economía y el trabajo.

Es incomprensible que un informe sobre políticas sociales y de empleo obvie esta institución natural, con vocación social, como es la familia.

 
  
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.51)

 

8. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Posiedzenie zostało wznowione o godz. 13.40)

 

9. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.59)

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 

10. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 14.30 Uhr wieder aufgenommen)

 

11. Δεύτερη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich eröffne die zweite Abstimmungsrunde am heutigen Tag. Wir stimmten über jene Dossiers ab, die in der Tagesordnung aufgeführt sind. Die Abstimmungsrunde ist nun von 14.30 Uhr bis 15.45 Uhr geöffnet. Es kommt das bekannte Abstimmungsverfahren zur Anwendung wie in den vergangenen Abstimmungsrunden. Alle Abstimmungen sind namentliche Abstimmungen, und ich erkläre hiermit die zweite Abstimmungsrunde für eröffnet.

Sie haben, wie bereits gesagt, bis 15.45 Uhr Zeit für Ihre Stimmabgabe. Die Ergebnisse dieser Abstimmungsrunde werden um 18.15 Uhr wieder von dieser Stelle aus bekannt gegeben.

Die Aussprache an diesem Nachmittag werden wir um 15.00 Uhr mit der Erklärung des Rates und der Kommission zu den Maßnahmen der Europäischen Union zur Milderung der Auswirkungen der COVID—19-Pandemie auf Gesellschaft und Wirtschaft wieder aufnehmen. Bis dahin unterbreche ich die Sitzung. Ich bitte Sie, von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen.

(Die Sitzung wird um 14.32 Uhr unterbrochen)

 
  
  

PRZEWODNICTWO: EWA KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

 

12. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.01)

 

13. Μέτρα της ΕΕ για την άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της κρίσης COVID-19 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie unijnych środków mających łagodzić społeczne i gospodarcze skutki kryzysu wywołanego COVID-19 (2020/2792(RSP)).

Chciałabym poinformować Państwa, że w żadnej debacie w tej sesji miesięcznej nie przewidziano procedury zgłoszeń z sali i nie będą przyjmowane niebieskie kartki ani wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu. Przewidziano możliwość wystąpień zdalnych z biur kontaktowych Parlamentu w państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Gentiloni, Member of the Commission. – Madam President, we all know that this crisis in eight months changed our world. We will measure its economic impact for the EU with our autumn forecast in a couple of weeks. The last forecasts released a few hours ago by the IMF states that the negative growth for the euro area will be in 2020 of minus 8.3. Just to compare, we had a negative growth of minus 4.1 in 2009, so during the financial crisis it was less than half the crisis that we could have according to this forecast in 2020. The social consequences will be deep and leave scars. Poverty increase according to the World Bank will be, in the world, around 120-140 million and this could put at risk the efforts to eradicate poverty that were done in the last 30 years. And the social consequences will be deep also in our Union, well beyond the numbers of increased unemployment rates because we know that, yes we have an increase of unemployment rates, but we have increasing gender gap, we have difficult situations for precarious jobs and for children, less educated, so we have deep consequences all in all.

This unprecedented crisis triggered unprecedented reactions and several measures as you know were taken by the Union, beginning with the first decision in March of having much more flexible rules, both on the fiscal and on state aid, and then easing the use of remaining cohesion funds and then the decisions of several loans, including the SURE package in support of short-work schemes.

And then the big decision of Next Generation EU that the Commission proposed at the end of May and the Council adopted at the end of July, and is now under discussion with the Parliament. And these common tools are on top of national responses. I think we should be very well aware of this and on average these national responses amount to around 4.5% of GDP in the Union, and together Member States’ reaction and common reaction makes our stimulus packages comparable and in some case even stronger to those of other global players.

But uncertainty is still there. It is not decreasing. It is may be growing uncertainty in the last weeks, for sure we will not have a so-called V-shaped recovery. We will have to coexist with the virus for a certain amount of time and we have to be very clear in the effort to avoid a double dip recession, keeping supportive fiscal stance and confirming as we did, as Commission, our general escape clause for next year. So now at stake is the implementation and the quality of our decisions. As far as the RRF is concerned, we have to find the right balance between the national ownership, which is fundamental in this initiative – we are not writing memorandum here in Brussels for these plans – and the common priorities and the country-specific recommendation. The balance will be key if we want to have a good result with this Recovery and Resilience Facility.

Our goal in general and in conclusion is to transform our economy in these terrible and difficult crisis, as always happens with crises. Should we be able to have a more sustainable, more competitive, more resilient? Should we be able to mitigate the social consequences of this crisis, and to strengthen the social pillar of our economy? I think that the Commission and this Parliament have not an easy task. It is an enormous responsibility but it is also the unique opportunity to contribute to better economies and better societies in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Heléne Fritzon, för S&D-gruppen. – Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommissionär Gentiloni för inledningen. Covid-19 har inneburit både ekonomiska och sociala påfrestningar. Olika åtgärder har vidtagits, både inom EU och framför allt i våra medlemsstater. Men mycket arbete återstår. Framför allt nu när pandemin dessvärre tagit ny fart på många ställen i Europa.

För mig som socialdemokrat är det viktigt att återhämtningen bygger på åtgärder som inkluderar alla, oavsett bakgrund, och lösningarna måste vara framtidsinriktade. Vi ska bygga en ny grön ekonomi, inte gå tillbaka till den gamla. Det handlar om att stärka det sociala Europa. Vi har i dag en obalans mellan människors möjligheter till ett gott liv, både inom EU och mellan medlemsstaterna. Vi vet att jämlikhet ger höga vinster för social utveckling, hälsa och ekonomi. Så vi har allt att vinna på att vi har gemensamma ambitioner.

Vi måste därför, precis som kommissionären ger uttryck för, höja ambitionerna i arbetet med den sociala pelaren. Det handlar om ett mera socialt och jämlikt Europa, och för att nå dit så måste vi ta tillvara möjligheterna på EU:s inre marknad, främja jobbskapandet, öka investeringarna, klara övergången till det digitala samhället och framför allt klara klimatomställningen. Vi behöver en ny långsiktig strategisk agenda inom EU, med konkreta mål och åtaganden. Och på det sättet kan vi öka ambitionerna och staka ut vägen för en mer jämlik union för ökad rättvisa. Det tjänar vi alla på och inte minst våra medborgare i EU.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Brunet, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je suis heureuse d’intervenir depuis Marseille. Je voulais souligner que, face à cette crise sanitaire sans précédent, l’Union a réagi rapidement. Dès le début et dans le cadre de ses compétences, elle a tenté de contrer les conséquences économiques et sociales de la COVID-19. D’abord, avec l’adoption d’instruments d’urgence tels que SURE, en soutien des dispositifs de chômage partiel, puis REACT-EU ou l’adaptation rapide de l’aide aux plus démunis. Ensuite, l’Union européenne a réagi avec la présentation d’importants outils de relance. L’Europe est là!

Je plaide pour que le plan de relance soit doté d’une forte composante verte et sociale en consacrant une part significative aux objectifs environnementaux et à la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux. Car ma conviction est bien qu’il ne pourra pas y avoir de relance économique et de sortie de crise sans le déploiement de mesures sociales. Je le redis car certaines réticences et le renvoi systématique aux seules compétences des États membres me dépassent. Le social, c’est horizontal; le social, c’est transversal.

Je voudrais insister sur quatre points. Premièrement, une partie des ressources disponibles via REACT-EU doit être fléchée vers la lutte contre la hausse des invisibles, de la grande pauvreté et de la précarité, au moyen du FEAD et du FSE+. Deuxièmement, nous avons besoin, bien sûr, d’un budget pluriannuel ambitieux, avec un FSE+ à la hauteur des besoins et de nouvelles ressources propres. Troisièmement, les investissements dans les transitions numérique et verte doivent comporter des volets puissants de formation et de reconversion des travailleurs, particulièrement des jeunes, avec tous les instruments que nous avons: le Fonds pour une transition juste, la garantie pour la jeunesse, la nouvelle stratégie en matière de compétences. Quatrièmement, la crise a pointé de façon urgente certaines défaillances dans la politique européenne. Je pense à l’Europe de la santé, bien sûr, qu’il faut renforcer, mais aussi au fait qu’il faut déployer deux nouvelles directives dans le chantier de l’Europe sociale: l’une pour instaurer des salaires minimums équitables dans chaque pays de l’Union européenne, l’autre pour garantir de meilleures conditions de travail et des droits sociaux renforcés pour les travailleurs des plateformes.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Meuthen, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Wir sprechen heute über die Möglichkeiten der EU, die sozialen und ökonomischen Folgen der COVID-19-Krise zu mildern. Ein solches Ansinnen kommt bei oberflächlicher Betrachtung vermeintlich edel daher. Doch die Frage, die hier gestellt werden muss, ist die: Warum sollte diese Aufgabe überhaupt eine Aufgabe der EU sein?

Die sozialen und ökonomischen Folgen der COVID-19-Krise sind in den einzelnen Mitgliedstaaten erstens sehr unterschiedlich. Zweitens – und noch wichtiger – ist die Sozialpolitik gar keine Aufgabe der EU, sondern die Sozialpolitik ist eine nationalstaatliche Aufgabe, und dort gehört sie auch hin. Jeder Staat muss und kann seine eigene Antwort auf die sozialpolitischen Herausforderungen geben.

Was Sie hier tatsächlich betreiben, ist etwas ganz anderes und läuft der nationalstaatlichen Souveränität mit Verlaub eklatant zuwider. Sie gerieren sich hier als generöse Retter, nur um die Verfügungsgewalt über weitere Finanzmittel zu erlangen und damit Ihre eigene Macht auszubauen. Auf diese Weise streben Sie letztlich nur danach, den Weg zur Eigenstaatlichkeit der EU zu ebnen, und nutzen dazu ganz gezielt die COVID-19-Krise.

Aber die Probleme dieser Krise müssen und können auch von und in den Nationalstaaten selbst gelöst werden. Wenn die Mitgliedstaaten unterschiedliche Maßnahmen ergreifen, dann ist das durchaus gut so. Der Wettbewerb um die beste Lösung ist allemal besser als eine falsche zentralistische Strategie für alle.

Sie können Ihren falschen Ansatz exemplarisch daran erkennen, dass Sie einen geradezu gigantischen 750 Milliarden Euro umfassenden Recovery Fund auflegen, ohne dass zuvor auch nur ein einziges Wort darüber verloren wird, was konkret mit diesen 750 Milliarden überhaupt gemacht werden soll. Das Ganze, um einen Wiederaufbau zu finanzieren, der weder Ihre Aufgabe ist, noch – trotz all Ihrer Kassandrarufe – in dieser Dimension tatsächlich notwendig sein wird.

Sie sind gerade munter dabei, ein weiteres Kapitel in der Niedergangsgeschichte Ihrer Machtanmaßung aufzuschlagen. Ich sage es Ihnen noch einmal ganz unmissverständlich: Die Sozialpolitik ist nicht Aufgabe der EU. Diese Aufgabe stellt sich einzig in den Nationalstaaten.

 
  
MPphoto
 

  Monika Vana, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße sehr die Möglichkeit, heute direkt aus Wien zu Ihnen ins Plenum sprechen zu können.

Wir stehen in Europa vor über 200 000 Coronatoten, 5 Millionen Coronafällen, 15 Millionen Arbeitslosen und unzähligen Menschen in Kurzarbeit. Europas Bürger und Bürgerinnen schauen auf uns, auf die Europäischen Institutionen, und ob und wie wir die Krisen meistern – Krisen in der Mehrzahl. Denn es handelt sich um eine Wirtschaftskrise, eine soziale und Verteilungskrise und eine Klimakrise.

Das Europäische Parlament hat in den vergangenen Monaten wiederholt deutlich gemacht, dass es große europäische Mehrheiten gibt für ein sozialeres Europa, ein Europa, in dem wir die Kosten der Krisen solidarisch teilen und einander unterstützen. Wir müssen uns nun also aus diesen Krisen massiv herausinvestieren. Und im Zentrum unserer Maßnahmen sollten vorrangig auch die Opfer der Krisen stehen und diejenigen, die uns tagtäglich durch diese Krisen tragen – zum Beispiel auch die Frauen. Es braucht daher dringend einen europäischen Care Deal und massive Investitionen in Gesundheit, in Pflege und in öffentliche Dienstleistungen – das hat diese Krise gezeigt.

Und wenn wir die steigende Armut wirksam bekämpfen wollen, müssen wir rasch eine sozialpolitische Offensive auf den Weg bringen, und die muss über kurzfristige Maßnahmen – zum Beispiel zur Kurzarbeit – weit hinausgehen. Das wäre zum Beispiel die europäische Arbeitslosenrückversicherung, das wäre ein europaweiter Mindestlohn und das wäre eine Initiative zur Mindestsicherung. Ich begrüße ausdrücklich die Einigung des Rates zu einem Rahmen für eine europäische Mindestsicherung – ein Mindesteinkommen. Und wir hoffen, dass die Europäische Kommission hier auch rasch Vorschläge vorlegt.

Die Klimakrise verlangt von uns aber auch deutliche Weichenstellungen für green jobs, und ich möchte – und wir alle wollen das, glaube ich, gemeinsam –, dass wir die Covid-19-Krise zum Anlass nehmen, die europäische Integration und den Umbau unserer Wirtschaft voranzutreiben.

 
  
MPphoto
 

  Beata Szydło, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Po pierwsze, solidarność, po drugie, solidarność i po trzecie – powtórzę – solidarność. To słowo powinno nam dzisiaj przyświecać w podejmowanych przez nas działaniach i w tych wszystkich projektach, ambitnych celach, które przed sobą stawiamy, zarówno jeżeli chodzi o ochronę zdrowia Europejczyków, jak i bronienie miejsc pracy i wspieranie gospodarki.

Te działania, które zostały już podjęte, należy ocenić pozytywnie. Między innymi Europejski Instrument na rzecz Odbudowy to dobre narzędzie, które wspiera Europejczyków w tym trudnym czasie. Ale powinniśmy dalej pracować nad przygotowaniem i przeprowadzeniem właśnie takich projektów, takich planów, które będą uwzględniały tę przywołaną już przeze mnie solidarność i sprawiedliwość.

Podejmowane działania muszą uwzględniać problemy poszczególnych krajów. I tak na przykład forsowana w tej chwili w ramach transformacji klimatycznej redukcja celu CO2, redukcja CO2 do 2030 r. do 60%, uderzy między innymi w gospodarkę mojego kraju. A więc warto zastanowić się, czy w tym momencie nie powinniśmy pracować, wypracowywać takich form wsparcia i zajmować się przygotowaniem takich projektów, które będą solidarnie wspierały nas wszystkich, całą Europę, w poradzeniu sobie z tym bardzo trudnym dla nas momentem.

 
  
MPphoto
 

  Sira Rego, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señora presidenta, durante años, quienes gobernabais la UE nos habéis contado que Europa tenía un modelo económico y social fuerte que podía con todo. Sin embargo, han bastado quince días de pandemia para poner en evidencia nuestra debilidad. Por fortuna, eso sí, en esta ocasión hemos sido capaces de impulsar un acuerdo para el imprescindible Fondo de Recuperación, que puede ser repartido con justicia o puede volver a beneficiar a los mismos.

¿Por qué decimos esto? Pues porque Europa es un lugar de enormes asimetrías y normalmente son unos pocos los que salen beneficiados de los recursos públicos.

Esto es especialmente grave en sectores como la industria, donde vemos a menudo deslocalizaciones que se han aprovechado de subvenciones, han condenado al paro a miles de trabajadores y nos han dejado sin capacidad de producir lo que necesitamos. Un ejemplo de ello, aquí, en España: Alcoa.

No obstante, creemos que la crisis puede ser una oportunidad para cambiar las cosas. La pandemia ha demostrado que solo el control público garantiza el bienestar de todas. Por eso, necesitamos una industria sometida al control y a la planificación pública y, por supuesto, que responda a los retos de la emergencia climática y que cree empleos de calidad.

Por eso, señor Gentiloni, aprovecho mi intervención para, en estos días en que se está negociando el futuro de la plantilla de Airbus, pedirle que nos centremos en lo importante y que hagamos un esfuerzo para que la salida de esta crisis defienda sectores estratégicos como el aeroespacial.

Apoyamos sin fisuras a las trabajadoras que son las que crean la verdadera riqueza en Europa. Hagamos un esfuerzo por exigir que los fondos europeos sirvan para blindar el empleo de calidad y el futuro de nuestra gente.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Rondinelli (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il Commissario Gentiloni per i suoi interventi di oggi. Nel luglio scorso abbiamo accolto il recovery plan come un nuovo inizio per l'Europa, ma a distanza di pochi mesi alcuni Stati tornano a bloccare i negoziati sul bilancio e questo è grave perché segna una distanza molto forte rispetto a cittadini e imprese. Infatti, ogni giorno che passa, i miliardi di Next Generation EU diventano sempre meno rispetto a quelli necessari per rilanciare occupazione e produzione. Programmi strategici come Horizon e il Fondo sociale rischiano di essere tagliati.

Ieri l'accoglienza di SURE è stata straordinaria sui mercati finanziari, ma non c'è ancora chiarezza sulle condizionalità. La direttiva sul salario minimo, che doveva essere lanciata nei primi cento giorni, ha subito l'ennesimo rinvio. La Garanzia Giovani non sarà quella misura vincolante, universale e permanente su cui tanti ragazzi avrebbero potuto contare.

Infine, siamo ancora lontani dall'aver deciso come procedere sulla revisione del patto di stabilità – è proprio di qualche ora fa – persino lo European Fiscal Board ha sostenuto il suo superamento. Noi del Movimento 5 Stelle siamo stati cruciali un anno fa per eleggere questa Commissione, così come il governo italiano ha contribuito ad un cambio di rotta decisivo in Consiglio europeo. Allora ribadiamo la necessità di intervenire presto e bene. È il momento di osare e di farlo subito, perché ogni ulteriore ritardo genera enormi danni economici e sociali.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE). – Elnök Asszony, kedves Kollégák! Az állampolgárok és a tagállamok szempontjából egyaránt a világjárvány okozta válság a legsúlyosabb. Kiszámíthatatlan, nemcsak gazdasági, szociális és egészségügy kihívásokat támasztott velünk szemben. A tagállamok fontosnak tartották a járvány miatt, hogy minél kevesebb ember veszítse el a munkáját, és ha mégis elveszíti, akkor támogatást kapjon erre az átmeneti időszakra, és hamarabb el tudjon helyezkedni. Szeretnék arról beszélni, hogy Magyarországon mit teszünk ennek érdekében. A régi munkahelyek mellett újabb munkahelyeket kell létrehozni, rugalmas munkaidőben való megállapodás lehetővé tétele, az egészséges munkakörnyezet fokozottabb ellenőrzése, otthoni munkavégzés és a távmunka egyoldalú elrendelésének lehetősége. Ugyanakkor olyan munkahelymegőrző intézkedések végrehajtása mellett, így a magyar kormány által indított versenyképesség növelő programra 904 cég jelentkezett a beruházások mellett.

Ennek az összértéke meghaladja a 400 milliárd forintot. Ezzel 154 000 munkahelyet sikerült megőrizni. A hagyományos támogatások 200 000 embert segítettek, tehát összességében 354 000 embert. Az Unió szerepe a koronavírus okozta válság kezelésében, annak megkésett és lassú folyamata miatt az állampolgárok szemében másodlagossá vált. Ezen javítani csak akkor tudunk, hogyha legközelebb gyorsan, hatékonyan, a tagállamok és az állampolgárok érdekeit szem előtt tartva operatívan lépünk fel. Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes, em nome do Grupo PPE. – Senhora Presidente, Senhor Comissário, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu foram céleres. Fomos rápidos a mobilizar os recursos que ainda tínhamos disponíveis dentro do orçamento da União Europeia. Demos flexibilidade aos Estados-Membros para a utilização dos fundos, demos a possibilidade de utilização de um cofinanciamento de 100%, eliminamos barreiras como os auxílios de Estado, reforçamos o mecanismo de proteção civil. Demos ainda há pouco tempo, neste plenário, autorização à Comissão Europeia para comprar 1.100 milhões de euros de doses de vacinas, 300 milhões de doses logo que estejam disponíveis, com a possibilidade de ir até 400 milhões.

Atuamos depressa, e o que é que fez o Conselho? Nós não precisamos de uma vacina? O que é que faz o Conselho? Reduz a investigação, reduz o programa Horizonte Europa.

Não precisamos de reforçar um programa europeu de saúde? Precisamos. O que é que faz o Conselho? Corta o programa europeu de saúde.

Nós precisamos daquilo que são os investimentos estratégicos e críticos para a União Europeia. O que é que faz o Conselho? Corta o financiamento no InvestEU, que permite esses mesmos investimentos estratégicos.

Anda-se a falar da Europa geopolítica, que nós apoiamos, da autonomia da União Europeia, e depois corta-se naquilo que possibilitava a criação de indústrias para a produção de medicamentos, de uma forma estruturada, uma indústria que possibilitasse a existência de ventiladores.

E mais, e para terminar: é urgente o Fundo de Recuperação.

Nesta mesma câmara, neste Parlamento, aprovamos o nosso parecer que possibilita à Comissão Europeia ir aos mercados. O que é que fez o Conselho? Ainda não decidiu desde 16 de setembro. O Conselho está à espera de quê? É urgente decidir e avançar para o Fundo de Recuperação.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D). – Κυρία Πρόεδρε, η πανδημία του κορονοϊού είναι μια πρωτόγνωρη έκτακτη κατάσταση που πλήττει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, δεν φτάνει να το δηλώνουμε· πρέπει να αντανακλάται πρακτικά στα μέτρα και τις πολιτικές μας για την αντιμετώπισή του. Τώρα βιώνουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας, με ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, που υπερβαίνει τον τομέα της οικονομίας. Εργαζόμενοι, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ευάλωτες ομάδες, γυναίκες, παιδιά, εκπαίδευση, πολιτισμός και πολλά άλλα έχουν πληγεί και χρειάζονται άμεσα τη στήριξή μας. Με κάποια καθυστέρηση όμως, αγαπητέ συνάδελφε, αρχικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ουσιαστικές και φιλόδοξες προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, όπως παρέθεσαν η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, πανευρωπαϊκός κατώτατος μισθός ως ένα ελάχιστο μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Για να είναι όμως αποτελεσματικά τα μέτρα θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις που να καθιστούν αυτές τις προτάσεις ανέφικτες. Αυτό σημαίνει στην πράξη «άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων» μπροστά σε αυτή την πρωτόγνωρη και έκτακτη κατάσταση, και δημιουργία ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνικών συστημάτων μέσω επενδύσεων —ιδιαίτερα στη δημόσια υγεία.

Η προσπάθεια εκμετάλλευσης της πανδημίας για επιβολή μικρών μνημονίων στα κράτη μέλη είναι απορριπτέα. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι εξίσου σημαντικός και καθοριστικός για την πραγματική οικονομία. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου στην αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να αναβαθμιστεί εφόσον εμείς εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες.

Τέλος, αγαπητή πρόεδρε, η πανδημία αυτή ανέδειξε ακόμα ένα σημείο: τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται, ακόμη και αν δεν συμφωνούν κάποια ισχυρά κράτη μέλη. Εάν υπήρχε η πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων, σήμερα θα είχαμε πολύ διευρυμένες δυνατότητες και εργαλεία στα χέρια μας.

 
  
MPphoto
 

  Luis Garicano (Renew). – Señora presidenta, del mismo modo que hay consenso entre los virólogos para restringir nuestras libertades individuales y tratar de limitar el progreso de la pandemia, también hay consenso entre los economistas en cuanto a que los gobiernos necesitan incrementar su margen de actuación y gastar mucho dinero ahora, de forma puntual, para conseguir evitar que la economía se desplome durante un momento tan complicado como el actual.

Por eso, desde Europa, hemos acordado este Fondo de Recuperación de 750 000 millones de euros, que va a permitir que todos los países tengan un colchón y una ayuda a la hora de conseguir que sus economías se recuperen y se reconstruyan de la mejor manera posible.

Eso significa que los Gobiernos tienen un margen de maniobra mucho mayor que sin él, pero también esta misma oportunidad tiene unos riesgos evidentes. Debemos evitar que los Gobiernos utilicen este dinero europeo para construir nuevas élites afines, para construir redes clientelares que entre todos consigan perpetuarse en el poder. Este dinero —los fondos europeos— no debe de ninguna manera ser el dinero que financie una larga campaña electoral a ningún gobierno.

Por eso es tan importante que ahora que estamos negociando el Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia con los Gobiernos y los Grupos dentro del Parlamento Europeo, pongamos reglas claras y exigentes que aseguren que el dinero se usa para el bien de los europeos, que pongamos esos controles que aseguren que no se usa para construir esas redes clientelares ni para hacer esa larga campaña electoral.

El prestigio y el futuro de la Unión Europea también dependen de que este dinero se gaste bien. Si no lo hacemos, dentro de cinco o seis años la gente lo verá como un experimento fallido y nunca más veremos esta solidaridad entre europeos.

 
  
MPphoto
 

  Peter Kofod (ID). – Fru. formand! Dybest set handler debatten om at sikre vækst og beskæftigelse i Europa i kølvandet på covid-krisen. Det er ikke mit indtryk, at EU agerer positivt i den nuværende situation, som vi står i lige nu. I Danmark har vi virksomheder, der ikke kan få glæde af regeringens og folketingets hjælpepakker, fordi EU-systemet ikke handler i tide og godkender. Det er jo helt absurd, og imens så taler vi om, hvad EU kan gøre, jamen lad mig komme med svaret: EU kan sætte i gang og give vores egne lande mulighed for at bruge vores egne penge på at hjælpe vores egne borgere og virksomheder, det ville være meget hjælpsomt. Det er mit klare indtryk at EU snarere er et problem end et aktivt gode i den krise, som vi nu står i.

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE). – Madame la Présidente, la crise économique et sanitaire consécutive à la crise de la COVID-19 est une crise profonde et durable. Le rebond épidémique que l’on observe ces jours-ci confirme que ses conséquences seront étalées dans le temps et que le pic de la crise économique est encore à venir.

Nous savons également que la crise sanitaire, comme la crise économique, impactent de façon très différente les territoires. Aussi, je veux insister sur la situation particulière des espaces insulaires, qui sont les plus vulnérables face à cette crise. Cette vulnérabilité tient à la place proportionnellement très forte du tourisme dans leur économie. Elle tient aussi au fait que les îles ont une grande dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement, qui sont elles-mêmes fragilisées par la chute des recettes liées au tourisme. Tant pour les lignes maritimes que pour les lignes aériennes, par exemple. Ces secteurs sont les plus impactés et l’effondrement des acteurs en place générerait mécaniquement l’effondrement des échanges et donc un choc économique encore plus grand.

Aussi, il faut que l’Europe apporte une attention particulière à l’impact de la crise économique passée comme à venir dans les îles et que les différents outils de relance prévoient d’y appliquer des moyens spécifiques et d’y alléger les règles habituelles en matière d’aides d’État, dès l’instant qu’une liaison vitale économiquement s’y trouverait menacée.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Kopcińska (ECR). – Pani Przewodnicząca! W trudnym czasie pandemii solidarnie powinniśmy wesprzeć wszystkich, którzy tego wsparcia potrzebują najbardziej. Dlatego popieram działania uelastyczniające politykę spójności, tj. inicjatywy CRII i CRII+, dzięki którym do tej pory uruchomiono środki o wartości 13 mld euro na inwestycje realizowane z myślą o przeciwdziałaniu skutkom pandemii koronawirusa przez uproszczenie etapów procedur związanych z wdrażaniem programu. Jest to bezprecedensowe działanie ze względu na sytuację spowodowaną przez epidemię COVID-19, ale potrzebujemy więcej zrównoważonych zmian, takich jak sprawna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego wspólnych przepisów w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

A wszyscy podejmijmy ten najprostszy krok w postaci ochrony tych, którzy ryzykują swoje życie, walcząc z wirusem. Dlatego apeluję o odpowiedzialność, przestrzeganie zasady „dystans, dezynfekcja, maseczka” i dostosowanie intensywności kontaktów do sytuacji epidemiologicznej. Nie utrudniajmy i tak trudnej pracy lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom, którzy codziennie mierzą się z wirusem.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaj Villumsen (GUE/NGL). – Fru. formand! Vi har brug for en markant ændring af EU’s hidtidige politik. Vi står midt i tre alvorlige kriser: En global pandemi, som har kostet millioner af ofre, en økonomisk krise, som betyder at millioner har mistet deres job, og en klimakrise, som kræver akut handling, hvis ikke klimaforandringerne skal komme fuldstændig ud af kontrol.

Vi har brug for en ambitiøs og social retfærdig grøn omstilling, så vi får sat gang i økonomien og får skabt grønne arbejdspladser. Vi har brug for at sætte en effektiv stopper for lyssky skattely, så vi tvinger multinationale selskaber til at bidrage til den fælles velfærd. Det kræver, at vi stopper den sorte landbrugsstøtte og investerer i grøn omstilling. Det kræver, at vi smækker EU-kassen i for landmænd og virksomheder, der ikke respekterer kollektive overenskomster og retten til faglig organisering. Det kræver, at vi sortlister alle skattely, så hverken Luxembourg eller Cayman Island går fri. Kære kollegaer vi har brug for grøn og solidarisk handling.

 
  
MPphoto
 

  Antoni Comín i Oliveres (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo che la Commissione europea abbia una grande responsabilità, ossia stabilire i criteri più obiettivi e chiari possibile per aiutare gli Stati a decidere quali misure adottare contro il Covid in ogni momento. Disgraziatamente non l'ha fatto, anche se l'abbiamo chiesto all'inizio della pandemia. Criteri basati su indicatori e dati scientifici affidabili e trasparenti: tasso di infezione, numero di positivi, indicatori di ricrescita, tasso di occupazione in terapia intensiva, quando e come fare il lockdown, quando chiudere bar e ristoranti, se è necessario istituire un coprifuoco. Sono decisioni che hanno gravi conseguenze per la salute, la vita, la libertà e l'economia di tutti e non dobbiamo politicizzare queste decisioni, non possiamo farne l'oggetto di una battaglia partigiana, come sta accadendo in Spagna.

Lì la gestione del Covid è diventata una battaglia campale politica, seguita con sdegno dal resto dei paesi dell'Unione. Perché la politica spagnola ha così tante difficoltà a gestire questa crisi in modo maturo, responsabile e intelligente come stanno facendo tanti altri paesi dell'Unione? Forse il fatto che il PIL spagnolo ha le previsioni di caduta più forti di tutta l'Unione ha qualcosa a che fare con tutto questo? È vero che l'economia spagnola è fortemente dipendente dal turismo, ma anche quella l'italiana lo è. E adesso la differenza tra Spagna e Italia, sia dal punto economico che sanitario, è significativa. Alcuni imparano dal passato e altri sembrano ripetersi nei loro errori.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Uważam, że Unia Europejska, jako wspólnota, wiele się nauczyła podczas pandemii. Początki były bardzo trudne. Powaga sytuacji i tempo rozprzestrzeniania się wirusa zaskoczyły nas wszystkich. Mimo to bardzo szybko przystąpiliśmy do wspólnych działań. Podjęte zostały nadzwyczajne środki. W trudnych warunkach i ekspresowym tempie zdecydowaliśmy o maksymalnej elastyczności budżetowej i udzieleniu państwom członkowskim wsparcia na niespotykaną skalę. Mamy więc w efekcie szereg instrumentów, które już działają.

Niestety w chwili obecnej nie możemy w pełni zająć się wychodzeniem z kryzysu i skutkami COVID-19, bo pandemia wciąż trwa. Cała Europa boryka się obecnie z drugą falą zakażeń. Wprowadzane są kolejne obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym. Dlatego wciąż najważniejsza powinna być i pozostać dla nas zasada współpracy i elastyczności. Unia musi reagować na bieżąco, kierując pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, bo nie wszędzie i nie każda grupa społeczna boryka się z podobnymi problemami.

Jak wiele innych kryzysów, także i ten niesie ze sobą ogromne ryzyko powiększania się nierówności. Musimy dbać o to, by nikt nie był pozostawiony w tyle. Niezwykle ważne jest wsparcie dla firm, zwłaszcza małych i średnich, by nie dopuścić do masowych zwolnień i wzrostu bezrobocia. Powinniśmy też wspierać zrównoważone i długofalowe inwestycje, na przykład w sektorze nowoczesnych technologii, które pomogą Unii powrócić na ścieżkę wzrostu. Równie ważne są jednak także aspekty społeczne, jak chociażby systemowe wzmocnienie opieki nad seniorami, którzy są w grupie szczególnego ryzyka.

 
  
MPphoto
 

  Estrella Durá Ferrandis (S&D). – Señora presidenta, mi mensaje es el siguiente: no conseguiremos una verdadera recuperación y una Europa socialmente sostenible sin unas medidas adaptadas a la trágica situación que estamos viviendo que hagan frente a sus consecuencias no solo económicas, sino también sociales.

Por ello, necesitamos invertir en medidas y fondos de recuperación permanente, regidos por indicadores, dentro del Semestre Europeo, que garanticen la inversión en sistemas de bienestar y protección social, poniendo en marcha los principios del pilar social.

Solo con un marco financiero plurianual y un fondo de recuperación ambicioso centrado en igual medida, tanto en los aspectos de crecimiento económico como en objetivos sociales, podremos avanzar hacia una Europa realmente sostenible que invierta en lo que realmente importa: las personas.

La crisis de la COVID-19 está afectando a nuestra salud, a las condiciones de vida digna y, sobre todo, al empleo. Por ello, necesitamos también un compromiso de todos los actores sociales y de las empresas para que se comprometan al mantenimiento de la actividad económica y del empleo como contrapartida a las ayudas que reciban, evitando procesos de deslocalización empresarial que provocan despidos masivos.

La idea es muy sencilla: una Europa socialmente sostenible es sinónimo de inversión en los sistemas públicos de bienestar social. El Estado de bienestar, como el Estado de Derecho, es una seña identitaria de nuestra Unión Europea, y debemos seguir apostando por ello.

 
  
MPphoto
 

  Monica Semedo (Renew). – Madam President, looking around us, the room is mainly empty. We can see that the pandemic is far from over. In fact, it is gaining strength. While we are anxiously waiting for a vaccine, the situation for citizens and businesses is becoming more and more serious. Youth unemployment has soared, businesses are struggling – many won’t be able to survive the second wave – and the most deprived need our help more than ever.

A recent survey in Luxembourg found that almost 60% of people who needed help were below the age of 40 and 39% were single parents. This House passed a resolution in April which addressed these problems. We must live up to that resolution. We need to maintain jobs and provide liquidity to enterprises, especially SMEs. We need to help the most deprived. We must support all of them and provide help quickly. The European Parliament is standing up for citizens but I say to the Council and the Commission: you hold the power to act. You must step up and show how strong our Union can be.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Borchia (ID). – Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, siamo onesti, l'11 marzo l'OMS dichiara lo stato di pandemia, ma dopo sette mesi di risultati tangibili ne abbiamo ancora troppo pochi rispetto alle aspettative generate da troppi annunci.

Il Consiglio europeo di aprile ha stanziato 540 miliardi – evviva SURE – ma i 240 miliardi del MES non sono stati richiesti da nessun governo, forse perché le condizioni effettivamente non erano poi così vantaggiose. Faticosamente si è poi giunti ad un accordo sul recovery fund i cui tempi lunghi sono stati imputati in maniera grottesca, poco credibile addirittura, a chi nel Consiglio europeo o all'Eurogruppo neppure sedeva.

Solo due giorni fa il quotidiano El País ha rivelato che il governo di Madrid non intende avvalersi della componente prestiti del recovery fund. Qualcuno si è sorpreso, ma da questa parte dell'emiciclo abbiamo più volte cercato di spiegarvi che gli strumenti di cui si discute da mesi qualche problema probabilmente lo presentano.

L'Unione europea – concludo Presidente – è molto estesa, quando le priorità vengono imposte dall'alto, da Bruxelles verso i territori, queste sono le conseguenze.

 
  
MPphoto
 

  Ciarán Cuffe (Verts/ALE). – Madam President, here in Ireland we’re entering six weeks of Level 5 restrictions, the highest level of restrictions that we have. It’s a difficult time for so many in the midst of this global health crisis. We’ve already seen substantial job losses, particularly in the aviation industry, but also in retail, hospitality and tourism. We’ve seen this crisis have a huge impact on young people, on older people, on carers, and on everyone’s mental health. Many people have had to transition, particularly the young – those in education – from learning in schools and universities to listening to online studies at one point or even now during the pandemic.

But we can’t let this crisis go to waste. We need to ramp up public investment and we need to help ensure people’s livelihoods are protected and fund a transition towards a fairer and greener socio-economic model in recovery. We cannot respond to the crisis by returning to business as usual.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Geuking (ECR). – Frau Präsidentin! Eines liegt wohl auf der Hand: Die Leidtragenden dieser COVID—19-Krise und dieser Wirtschafts- und Finanzkrise sind die Familien in jedem Land. Die Familien haben die Krise auszubaden, und die gilt es zu stärken.

Deswegen habe ich auch vorhin schon in meiner Rede dafür plädiert: Wir müssen endlich dieses Kinderkostengeld einführen, damit wir die Millionen von Kindern aus der Kinderarmut herausführen und die Familien stärken. Das ist die beste Wirtschaftspolitik, nämlich die Familien benötigen das Geld und sie geben dieses Geld aus und führen es dem Geldkreislauf zu. Das heißt ein erheblich höheres Steuereinkommen in jedem einzelnen Land, das heißt Steigerung der Produktivität, Sicherung der Arbeitsplätze und Schaffung neuer Arbeitsplätze. Deswegen müssen wir den Menschen das Geld direkt in die Hand geben – und das ist sozial und das ist moderne Wirtschaftspolitik.

Und – ich habe nur sechzehn Sekunden – ganz kurz an Herrn Meuthen, der ist leider nicht mehr da. Ich gebe Ihnen gerne die Antworten: weil wir eine menschliche Politik machen – im Gegensatz zu Ihnen – und weil wir eine Politik machen, wo wir den Menschen in den Fokus rücken und Europa eine gewisse Wertevorstellung vertritt. Wir sind ein soziales, humanes Europa für die Menschen und nicht eiskalt und mit rückwärtsgewandter Politik, sondern wir machen eine moderne, zukunftsweisende Politik – nur mal so als Antwort.

 
  
MPphoto
 

  Marc Botenga (GUE/NGL). – Voorzitter, mijnheer de commissaris, als een poetshulp straks in quarantaine moet, dan verliest zij haar job of een deel van haar salaris. Ik weet dat het moeilijk is om u dat voor te stellen. Want als u in quarantaine moet, behoudt u gewoon uw 20 000 euro salaris. Maar dit virus is een echt klassenvirus en de werkende klasse wordt veel harder geraakt dan de miljonairsklasse. De werkende klasse kan zich niet terugtrekken op een landgoed. Die moet de werkvloer op, die moet met het openbaar vervoer en die riskeert salaris en job. Terwijl de aandeelhouders dividenden blijven krijgen, verliezen de gewone werknemers hun baan. Dat is de realiteit!

En met wat voor een programma komt de Europese Unie dan? Vooral met honderden miljarden voor het grootbedrijf. Daarvoor moet het grootbedrijf niet eens eerlijk belasting betalen of stoppen met dividenden uit te keren. Dat hoeft allemaal niet. Zelfs banen veiligstellen wordt niet als voorwaarde gesteld. Dat kan toch niet! Gratis aan het infuus, terwijl de gewone man zijn baan verliest! Nee, dat is voor ons echt onaanvaardbaar.

Ik wil u voorstellen die logica om te draaien. Laten we, in plaats van belastinggeld massaal gratis aan het grootbedrijf te geven, het omgekeerde doen. Laten we de allerrijksten, de miljonairs, doen bijdragen en laten we dat geld dan investeren in openbare diensten en onze openbare sector. Dat komt ons allemaal ten goede. Ik denk dat dat een veel betere deal is voor onze hele maatschappij, zowel sociaal als ecologisch.

 
  
MPphoto
 

  Jeroen Lenaers (PPE). – Voorzitter, de coronacrisis is eerst en vooral natuurlijk een gezondheidscrisis, maar een gezondheidscrisis met grote sociale en economische gevolgen. Er zijn al veel algemene zaken aangestipt, dus laat mij een specifieke casus aanstippen, een kwestie die ons zeker in dit Parlement zou moeten raken. Ik heb het hier vijf maanden geleden al gehad over de situatie van grensondernemers. Grensondernemers zijn in deze crisis ook hard geraakt. Ik denk aan ondernemers met bijvoorbeeld een bedrijf in Nederland, die belasting betalen in Nederland en sociale lasten afdragen in Nederland. Maar die, omdat ze in een ander land wonen, in dit geval vaak België of Duitsland, niet in aanmerking komen voor Nederlandse ondersteuning. Voor velen van hen wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden.

Ik had gehoopt dat deze situatie inmiddels, vijf maanden later, opgelost zou zijn, maar het tegendeel is waar: de Nederlandse staatssecretaris houdt halsstarrig eraan vast dat de Tozo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) een bijstandsregeling is en daarom niet geëxporteerd hoeft te worden. Logisch dus dat deze mensen naar Europa kijken voor hulp. Want de enige reden dat zij deze ondersteuning niet krijgen, is omdat ze gebruik maken van hun verdragsrechten op het gebied van vrij verkeer, verdragsrechten waarvoor wij moeten zorgen dat ze gewaarborgd zijn.

Ik was dan ook heel blij dat de Europese Commissie in antwoord op mijn vraag heel duidelijk aangaf dat Nederland fout zat. Dat er elementen van sociale zekerheid in deze regeling zitten en dat deze mensen dus ook geholpen moeten kunnen worden. Het heeft aan de houding van Nederland en van de staatssecretaris vooralsnog niets veranderd en de grensondernemers staan nog steeds in de kou!

Ik heb dan ook met een groot aantal van hen aanvullende klachten neergelegd bij u, bij de Europese Commissie. Ik wil u, geachte commissaris, vandaag dan ook oproepen: bekijk deze klachten zorgvuldig, lees de schrijnende verhalen van deze ondernemers en help ons stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze mensen alsnog geholpen worden.

 
  
MPphoto
 

  Jonás Fernández (S&D). – Señora presidenta, creo que es justo reconocer que estamos, en primer lugar, ante una crisis sanitaria con una profunda recesión ante la cual la política económica apenas puede poner algodones. Y hasta que no se disponga de un tratamiento sanitario cierto, hasta que no logremos despejar los miedos y las incertidumbres que desde el punto exclusivamente sanitario golpea nuestras sociedades, será difícil pensar en una política económica que no sea respaldar el gasto, respaldar la inversión desde el sector público. Yo creo que es importante fortalecer la política fiscal expansiva —y espero que el Next Generation EU ayude a ello— y respaldar también actividades de la política monetaria. Porque quiero recordar también que la inflación sigue en la zona del euro en terreno negativo y seguimos muy lejos de ese objetivo del 2 %. Por lo tanto, hay margen para implementar una mayor política fiscal, pero también una mayor política monetaria.

Y cuando la crisis sanitaria comience a amainar y empecemos a ver una cierta certidumbre sobre el futuro —y todos esperamos que sea más pronto que tarde—, debemos reconocer que esta crisis va a dejar unas profundas cicatrices en nuestras sociedades, sobre unas generaciones, las más jóvenes, que habrán sufrido dos crisis en apenas una década. Y será ahí, será en ese momento, cuando debamos construir, debamos financiar, debamos dar futuro a ese pilar europeo de derechos sociales que necesita de un respaldo, de un compromiso muy claro por parte de estas instituciones.

 
  
MPphoto
 

  Maxette Pirbakas (ID). – Madame la Présidente, je vais évoquer avec vous aujourd’hui la situation dans les cinq départements d’outre-mer français.

Depuis sept ans de crise sanitaire, sociale et économique, sachez que je me bats pour que soit déclenché un grand plan de relance économique favorable à l’Outre-Mer. Il en va de la survie de nos territoires ultramarins. Moi qui suis guadeloupéenne, je vous le dis: notre insularité et notre éloignement nous pénalisent encore plus dans cette crise de la COVID—19.

Le tourisme, l’agriculture, la pêche et l’artisanat sont des piliers économiques qui sont menacés et qui doivent, au titre de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, bénéficier d’aides en temps normal, auxquelles s’ajoute le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en cette période de crise. Il ne faut pas oublier non plus que notre système hospitalier manque de moyens, que le budget de POSEI est menacé de baisser de 3,9 %, que la simplification administrative n’est toujours pas effective. Tous ces éléments doivent être résolus, et maintenant!

Chers collègues, il est grand temps que chaque aide à destination de l’Outre-mer soit maintenue à l’euro près. Il faut, encore plus que d’habitude, accompagner durant cette crise nos cinq départements d’outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, afin de relancer leur économie pour éviter la faillite de nombreux entreprises et commerces.

 
  
MPphoto
 

  Mikuláš Peksa (Verts/ALE). – Madam President, the pandemic has proven two things. Most importantly, it showed us how much we are interconnected and depend on each other. If we suffer or prosper, we are in it together. However, it also showed us how disorganised and weak we are in the face of new challenges. Member States closing borders without coordination, applying different travel conditions, providing contradictory information, and competing for supplies among themselves look like complete chaos, a dangerous chaos with human lives at stake.

We need a coordinated European response. We need stronger rule of law conditionalities, and we need to move the health competencies from national to central EU level, with the backing of a stronger European Centre for Disease Prevention and Control. Only by acting together will we overcome this pandemic.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (ECR). – Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, siamo nel pieno di una seconda ondata di Covid ampiamente prevista, eppure gran parte delle nazioni europee sembra essersi fatta trovare impreparata. È vero, l'Unione oggi lavora per il vaccino, si è data pratiche comuni sulle restrizioni ai viaggi, dovrebbe essere in grado di evitare nuovi blocchi al mercato interno, ha raggiunto un maggiore coordinamento sanitario, anche se ancora largamente imperfetto.

Eppure è in grave ritardo sul piano per la ripresa economica, proprio nel momento in cui vengono introdotte nuove restrizioni che colpiscono pesantemente molti settori produttivi. I cosiddetti frugali usano strumentalmente lo Stato di diritto per bloccare un piano che in fondo non hanno mai voluto. È di questi giorni poi la notizia che alcuni paesi, grazie ai tassi negativi all'ombrello della BCE, preferirebbero finanziarsi con bond nazionali e non con i prestiti del recovery fund, il che riduce ulteriormente l'impatto complessivo del piano.

Questo rende ancora più urgente rimuovere i veti strumentali e sbloccare immediatamente il negoziato, perché c'è bisogno di una quota di trasferimenti subito per sostenere le nostre imprese prima che sia troppo tardi.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Bilčík (PPE). – Vážená pani predsedajúca, pomaly každý z nás pozná človeka, ktorý trpí na chorobu, ktorá nám všetkým v posledných mesiacoch radikálne zmenila životy. Chcem vás preto ubezpečiť aj z tohto miesta, že je našim úprimným záujmom pomáhať všade tam, kde vieme.

Som rád, že vidím a stretávam každý deň príklady statočnosti, pomoci a odolnosti. Medzi zdravotníckym personálom, pracovníkmi v zásobovaní, obchodoch, na úradoch. Naozaj ďakujem za vašu prácu.

Práve v kríze, akou je táto, je dôležité, aby sme spájali sily a hľadali riešenie, ktoré nám pomôže a nerozloží a nezničí nás ako spoločnosť ešte viac.

Preto počas pandémie potrebujeme zodpovedných politikov, ktorí budú hľadieť za horizont najbližších hodín. Som preto znepokojený, s akou ľahkovážnosťou sa hovorí o zatváraní hraníc. Schengen a hranica je nielen “cesta na dovolenku”, je to aj slobodný a voľný priestor vzájomného obchodu a spoločnej prosperity. Schengenský priestor je naša sloboda, aj naša prosperita. Chráňme si ho. A nebojme sa oceniť prácu tam, kde si to ocenenie žiada. V čase keď sledujeme ako mnohé európske vlády zažívajú veľké problémy s prípravou programov pomoci, povedzme si, že táto situácia je nová a potrebujeme aj trochu veľkorysosti voči Európe a európskym riešeniam. Je v našom záujme, aby sme túto bezprecedentnú koronakrízu vyriešili čo najlepšie, a preto naozaj veľká vďaka a tak trochu aj obdiv patrí aj inštitúciám Európskej únie, za rýchlosť s akou navrhli funkčné programy pomoci a podpory. Tak isto potrebujeme spoluprácu v oblasti zdravia, vedy a výskumu, európsku zdravotnú úniu, áno, ktorá nám všetkým pomôže lepšie reagovať na krízy v oblasti verejného zdravia. Je to potrebná a správna cesta. Cesta, ktorá môže zachraňovať životy.

Dámy a páni, krízu zvládneme len poctivými politickými odpoveďami a poctivou komunikáciou. Hospodárske a spoločenské dôsledky vírusu prekonáme o to lepšie, o čo viac budeme dbať na fakty, overené poznatky a riešenia, ktoré ponúkajú nádej a plán na lepšie podmienky po pandémii. O toto nám musí ísť v Bruseli i naprieč Európou zvlášť v najbližších mesiacoch.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Bischoff (S&D). – Frau Präsidentin! Wir sehen auch an den Beiträgen: Das ist eine der schwersten Krisen, die die Europäische Union bislang erlebt hat, und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Die Angst vor Armut und sozialem Abstieg wächst und damit auch die Unsicherheit. Wir sehen: COVID—19 ist ein Brandbeschleuniger der Armut. Deshalb ist es richtig, dass Kommissar Gentiloni darauf hingewiesen hat, wie wichtig solidarische Lösungen wie SURE waren.

Aber die Kurzarbeit erfasst bestimmte Gruppen von Beschäftigten nicht, und hier müssen wir handeln. Und das sind insbesondere die prekär Beschäftigten, die Künstlerinnen und Künstler, die kleinen Selbständigen und insbesondere eine Gruppe: die jungen Menschen. Wir wissen, wie wichtig die Adoleszenz für die gesamte Lebensphase, für den Lebensverlauf ist. Und wir sehen, dass Jugendliche in einer zentralen Phase ausgebremst werden und dann auch noch für das Infektionsgeschehen verantwortlich gemacht werden. Wir brauchen echte Perspektiven. Das muss mehr sein als nur die Jugendgarantie.

Und wir stellen fest, wir haben eine Welle von Restrukturierungen in Europa. Unternehmen, die die Krise nutzen, um Arbeitsplätze abzubauen oder zu verlagern, und dabei bestehende Arbeitnehmerrechte auf Information und Konsultation missachten. Wir brauchen stärkere Regeln hier, und wir müssen handeln, damit die Rechte, die für Demokratie am Arbeitsplatz bestehen, auch wirklich durchgesetzt werden. Hier ist mehr zu tun, als die Kommission bislang in ihrem Arbeitsprogramm enthalten hat.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Kuhs (ID). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir, auf etwas Grundsätzliches hinzuweisen: Wir sind in Angst und Schrecken offensichtlich vor einer ominösen Zahl – der Zahl der am Coronavirus positiv Getesteten. Weil diese Zahl exponentiell steigt, ordnen die zuständigen Behörden – zu Recht oder zu Unrecht, das will ich ganz frei stehen lassen –, weitgehende und freiheitsbeschränkende Maßnahmen an, ohne, so scheint es mir, zu hinterfragen, ob die Folgen dieser Maßnahmen nicht viel schwerwiegender sind.

Wir fürchten uns plötzlich vor Zahlen. Dabei sollten wir uns vor Gott fürchten. So wie es auch Jesus Christus sagte in Matthäus 10 Vers 28: „Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag.“

Weil wir unser christliches Fundament und wahre Gottesfurcht verloren haben, fürchten wir uns jetzt vor einem Virus. Wie peinlich ist denn das! Kehren wir um, hören wir auf, uns als Retter in der Not zu gerieren, und beginnen wir, den Menschen wieder Lebensmut und wahre Lebensfreude zu geben.

 
  
MPphoto
 

  Dace Melbārde (ECR). – Madam President, I will speak as a member of the Committee on Culture and Education. Since the outbreak of the COVID pandemic, much energy has been paid to the EU economies and labour markets as a whole, but often not to specific sectors and workers.

The culture and creative, as well as the media, sectors have been hit particularly hard, with dramatic income losses and a high rise of unemployment. Meanwhile, support for these sectors has been inadequate, both at national and EU level. Culture and media cannot simply be bailed out or resurrected after a failure, like other industries. It is deplorable that, during these times when media and culture is consumed more than ever, many of these organisations are struggling for survival.

That is why I reiterate the calls for a 2% earmarking of the Recovery and Resilience Facility to the cultural and creative sectors and the media. I strongly believe that a strong news media and well—financed culture must be at the heart of our democracies and the bedrock of the EU’s recovery.

 
  
MPphoto
 

  Željana Zovko (PPE). – Madam President, after a lockdown in the spring many activities were put on hold, companies lost their income and people lost their jobs. Actions are required, especially now. We see that many Member States are in a second lockdown, and that it’s being initiated.

All these socio—economic measures you talked about depend on a balance of competences at national and European level. I call on the Commission to increase its active monitoring and guidance. I ask the Council to uphold solidarity and Europe—wide coordination. Borders should stay open, internal markets should remain active, health risks should be tackled together.

Special attention should also go to those that are the hardest hit – research, health, the cultural sector, tourism and small and medium enterprises in general. The Croatian Government has announced additional measures to improve support for micro entrepreneurs, as together with small and medium enterprises, they form the backbone of our economy.

Safeguarding jobs, guaranteeing income and on top of that developing actions to limit the spread of the virus, this crisis requires a lot from us. Only with a genuine European approach we can assure social and economic recovery. We are in this together. No one can save themselves by themselves.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE). – Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν και παραμένει μια μεγάλη αναγκαιότητα για να μπορέσουν να στηριχθούν οι οικονομίες των κρατών μελών και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρωτοφανή και πρωτόγνωρη πανδημία που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Όμως, είναι και κοινή ομολογία ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποφασίστηκε με διαφορετικά δεδομένα και υπό διαφορετικές συνθήκες, όταν η πανδημία ήταν στην αρχή της και ουδείς μπορούσε να υπολογίσει και να εκτιμήσει τις τεράστιες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και το βάθος που θα είχε. Άρα, θεωρώ ότι σήμερα, με τα τωρινά δεδομένα, απαιτείται αναθεώρηση των στόχων και των στοχεύσεών μας. Αφενός μεν, το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να καταστεί το ταμείο οικονομικής ανάκαμψης των οικονομιών των χωρών, αφετέρου δε, χρειάζεται σήμερα, εδώ και τώρα, ένα νέο ισχυρό αντίστοιχο ταμείο που μπορεί να ονομαστεί «ταμείο κοινωνικής ανάκαμψης». Το ταμείο αυτό θα μπορέσει άμεσα να διοχετεύσει χρήμα στην αγορά για τους ανέργους μας, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσουν τα ταμεία ανεργίας όλων των χωρών, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, τις ευάλωτες ομάδες, τους συνταξιούχους, το κοινωνικοοικονομικό σύνολο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι το ταμείο οικονομικής ανάκαμψης (1,4 τρισεκατομμύρια ευρώ) θα αργήσει πάρα πολύ να φέρει χρήματα στην αγορά.

Προέρχομαι από μία χώρα, την Κύπρο, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, όπως και άλλες χώρες του Νότου. Αν αυτές οι χώρες δεν λάβουν άμεση στήριξη για τον τουριστικό τομέα, σας διαβεβαιώνω ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να έχουμε τουρισμό αλλά δεν θα έχουμε τουριστικές επιχειρήσεις διότι θα οδηγηθούν στην πτώχευση. Άρα, επιβάλλεται η ύπαρξη του Ταμείου Κοινωνικής Ανάπτυξης για να προλάβουμε τη χρεωκοπία και την πτώχευση, όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των οικονομιών των χωρών μας.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). – Frau Präsidentin! Die europäischen Maßnahmen zum Abfedern der Corona-Pandemie müssen vor allem den Beschäftigten zugutekommen, den Jungen, den Frauen. Die Reichen sollen nicht noch reicher werden durch die Krise.

Wir dürfen nicht zulassen, dass die Finanzspritzen nur Unternehmen zugutekommen – und das ohne jegliche Bedingungen. Warum sage ich das? Als warnendes Beispiel möchte ich die österreichische LKW-Firma MAN nennen. MAN erhielt Unmengen an Steuergeldern, an EU-Unterstützung zum Wiederaufbau, und jetzt wandert das Unternehmen ab und lässt 2 000 Menschen in der Arbeitslosigkeit zurück. So sieht solidarischer Wiederaufbau nicht aus!

Diese 2 000 Beschäftigten stehen exemplarisch für Millionen von arbeitenden Menschen, die ihren Job verloren haben oder jetzt um ihn bangen. Noch dazu sind es meist Frauen, die nicht nur doppelt und dreifach belastet sind, sondern auch als erste gekündigt werden. Dabei sind gerade sie unsere Heldinnen dieser Krise.

Wo genau bitte schön ist Ihre Unterstützung? Durch Investitionen in qualitative Jobs können wir gegensteuern. Genauer gesagt zum Beispiel durch Investitionen in soziale Infrastrukturen, wie hochqualitative Pflege und Betreuung vom Baby bis ins hohe Alter. Wenn nur 2 % des nationalen BIP in qualitative Pflege investiert werden, können wir bis zu 1,5 Millionen Jobs schaffen. 1,5 Millionen! Deswegen investieren wir jetzt in diese qualitative Care-Arbeit, investieren wir in die Zukunft, in eine Wellbeing-Economy für uns alle!

 
  
MPphoto
 

  Karlo Ressler (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, globalna pandemija i kriza bez presedana otvaraju duboke rane za cijelu Europu, a osobito za najugroženije skupine.

Društvene i gospodarske posljedice ponovno posebno osjećaju mladi – kao što ih je, ne tako davno, osobito pogodila i financijska kriza.

Masovna nezaposlenost značila je tada za milijune, osobito mladih koji nisu iz zapadne ili sjeverne Europe, marginalizaciju, niske prihode, kasnije osamostaljivanje i teže zasnivanje obitelji. Krize pogađaju sve generacije, ali za mlade u formativnim godinama su njezine posljedice dublje i traju duže.

Ove jeseni i zime, prioritet mora biti zaštita ljudskih života i zdravlja ranjivih skupina. Svaki život je bitan. Svaki život je neprocjenjiv. Puna međugeneracijska solidarnost danas, prije svega, znači zaštitu najranjivijih skupina.

Zdravstveno, to su u ovo vrijeme starije osobe. Gospodarski i društveno, to su zbog posljedica krize – bez ikakve dileme – mladi.

Zato danas trebamo snažnu politiku zapošljavanja i zato nikako ne smijemo dopustiti nove izgubljene godine, nove izgubljene snove nove generacije Europe.

 
  
MPphoto
 

  Sunčana Glavak (PPE) ‒ Poštovana predsjedavajuća, u neviđenom naporu da se izborimo s učincima globalne krize uzrokovane pandemijom koronavirusa u posljednjim smo mjesecima na europskoj i na nacionalnim razinama donijeli povijesni i izvanredni paket mjera za oporavak Europe.

Europska unija je namijenila više od 65 milijardi eura za otpornost zdravstvenih sustava i nabavku medicinske opreme. U tom trenutku pokazana je velika solidarnost.

S razine Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske također je djelovala brzo i učinkovito kako bi dala potporu, prije svega, privatnom sektoru, radnicima i poslodavcima u cilju očuvanja radnih mjesta. Zahvaljujući financijskoj pomoći Europske unije i aktivnom angažmanu hrvatske vlade, Hrvatska bilježi u usporedbi s veljačom ove godine i više od tri tisuće novih osiguranika. Hrvatska nastavlja i aktivno raditi na ublažavanju utjecaja pandemije. Naravno, uz veliku potporu europskih sredstava.

Jučer su predstavljene i nove mjere za poduzetnike, a do kraja godine predviđa se i da će njihov trošak biti oko 350 milijuna kuna (47 milijuna eura).

Ova je pandemija ogroman izazov, ali ujedno i prigoda za transformaciju i smanjenje razlika u gospodarskom i socijalnom smislu. Europska unija je kompleksan mehanizam, no mora uzeti u obzir prioritete država članica, čvrsto se umrežiti i povezati u zajedničkom interesu. Pred nama je vrijeme u kojem moramo promišljati kao u šahu, barem dva poteza unaprijed.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Gentiloni, Member of the Commission. – Madam President, I think that in this debate it has become very clear how deep the crisis we are facing is and that the new measures and new restrictions that have been taken in these weeks in our Member States could further challenge the recovery.

So this is my first point. The crisis is not behind us because this crisis is not like a war that finishes at a certain point and, with the end of the war, reconstruction begins. In this case, we will have a certain amount of time where emergency policies and recovery policy will go hand in hand.

I think the awareness in the Parliament of the importance of a common reaction is very strong. I have to say that this common reaction came first of all from a sentiment of solidarity, which is a very good and European sentiment, but also from a common interest: the common interest to preserve the single market, because all we are seeing now shows that our concerns about the fact that this crisis could have uneven consequences among different sectors and Member States have been confirmed. So we are seeing that distances are there.

Again, this common interest is not behind us. This is one of the reasons why we should continue to support the recovery with our fiscal policies in the next period. I think that several interventions mentioned the need to make the best possible use of the Recovery and Resilience Facility. What the Commission is committed to is finding the right balance because this is not a memorandum written in Brussels that we have to impose on Member States. These will be proposals coming from Member States and the Commission will work to make sure that these proposals are coherent with our common priorities and with countless specific recommendations, and not only linked to tactical or short-term goals.

But I repeat that the starting point will be national decisions, national governments and national parliaments. Several honourable Members rightly say that we need stronger coordination, but we all know — and you know better than me — that it’s always necessary to find the right balance between the demand for stronger coordination and the demand to preserve a national role. We are not a federal state. This could be a good thing or a bad thing, according to political and cultural points of view, but the fact is that we are not. So we have some sectors and some areas where the coordination is easier and others where it is more difficult. I think on this occasion we should go further in coordination, especially on health care safety measures, border coordination and the whole situation concerning travel, which is really very difficult among Member States. But of course this is an effort that the Commission can easily make, if Member States allow us. I appreciate the fact that I understand Parliament is strongly advocating for this stronger coordination.

Several honourable Members took the floor on social issues and our social model. I think that overall in this crisis our social model showed its difficulties, but also its strengths. I think we can be proud of our social model if we compare the social consequences of this crisis in other parts of the world where we don’t have social services or even where we have authoritarian models in government.

In my view, the European social model confirms its strength, but of course we have to reinforce it. We have to confirm the commitment to make the social pillar crucial in our semester. We have to be aware that the crisis is increasing social inequalities and that we have winners and losers. We have winners from this crisis, not only rich people in general, but also sectors of our global economy. For example, the digital global platforms are winners in this crisis. We will speak about this when we speak about digital taxation, own resources, etc. but, for sure, they are the winners in this crisis and other sectors that were mentioned here — culture, entertainment, travel, tourism, SMEs, and I am sure that I am forgetting something — are the losers in this crisis. This means that they will need support for a longer time than others. We can’t change and phase out the support in these sectors too soon.

Finally, I think that there is broad consensus on the fact that our goal, the goal of this unprecedented common response, is not only to revive our economies and go back to where we were at the end of 2019. We are all aware of the difficulties and some of them were mentioned here. Climate transition is not easy in many countries, but we are also aware of the tremendous responsibility that we have during this crisis to seize the opportunity to change our societies and our economies for the better.

 
  
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 171 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), na piśmie. – Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 ma olbrzymie konsekwencje gospodarcze, społeczne i geopolityczne.

Wyrażam zadowolenie, że Komisja zdecydowała o maksymalnej elastyczności budżetowej i udzieleniu państwom członkowskim wsparcia na niespotykaną skalę. Zwiększona koordynacja w celu uniknięcia nowych blokad na rynku wewnętrznym oraz w zakresie zdrowia to następne pozytywne osiągnięcia.

Jednak w ciągu ostatnich dni sytuacja w Europie ponownie się pogarsza. Wprowadzane są kolejne obostrzenia w życiu społecznym i gospodarczym. Aby zapobiec dalszym skutkom pandemii, niezbędne jest zatem szybkie działanie. Apeluję więc do przedstawicieli Komisji, Parlamentu i Rady o jak najszybsze osiągnięcie porozumienia w sprawie wieloletniego budżetu UE oraz o kierowanie się zasadami współpracy, solidarności i elastyczności.

Niezwykle ważne jest wsparcie dla małych i średnich firm, aby nie dopuścić do masowych zwolnień i wzrostu bezrobocia, gdyż wszelkie wahania w tym obszarze oddziałują na cały rynek wewnętrzny. Finalizując negocjacje w sprawie budżetu, będziemy w stanie wesprzeć nasze europejskie przedsiębiorstwa, zanim będzie za późno.

 
  
MPphoto
 
 

  Cindy Franssen (PPE), schriftelijk. – Vele lidstaten worden geconfronteerd met een tweede COVID-19-golf. Op dit ogenblik riskeren 60 miljoen Europeanen hun job te verliezen. Tot dusver heeft Europa de massale werkloosheid die elders heeft toegeslagen, kunnen vermijden. Dit grotendeels dankzij systemen van arbeidsduurverkorting (zoals het SURE-instrument) waarvan ongeveer 45 miljoen mensen gebruikmaakten, en die mensen moeten helpen bij het betalen van huur of het voorzien in de basisbehoeften. Maar we moeten ook nadenken over de toekomst van onze jobs. De gezondheidscrisis maakte duidelijk dat we meer moeten inzetten op kwaliteitsvolle jobs en waardige arbeidsvoorwaarden, in lijn met de SDG’s en de Europese pijler van sociale rechten. Onze werknemers verdienen een eerlijk inkomen en een veilige en gezonde werkomgeving. Dit vraagt om een sterke betrokkenheid van de sociale partners. Daarom vraag ik de Commissie en de lidstaten om de huidige maatregelen ter bescherming van de werkgelegenheid te bewaren tot een echt herstel is ingezet, om een voorstel te lanceren voor een permanent Europees herverzekeringssysteem voor werkloosheid en een Europees kader voor eerlijke minimumlonen. Als schaduwrapporteur namens de EVP ijver ik bovendien voor een aanzienlijke toename van het budget voor het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering.

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Epidemia COVID-19 na całym świecie przybiera na sile. W ostatnich dniach zanotowano rekordowy dzienny przyrost zachorowań na całym świecie. Polska, Czechy, Słowacja czy Belgia to tylko niektóre z państw Unii, które zmagają się z najbardziej dynamicznym wzrostem zachorowań od początku epidemii.

Wraz z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Europie pogłębia się kryzys społeczny i gospodarczy. Narastające z dnia na dzień zachorowania oznaczają powrót ostrzejszych restrykcji, które nasilą problemy gospodarcze. Tysiące europejskich przedsiębiorstw, działających w najróżniejszych sektorach, stoi nad przepaścią. Cięcia kosztów, masowe zwolnienia i restrukturyzacje są dziś rzeczywistością, a bez skutecznych działań sytuacja gospodarcza będzie się pogarszać.

Pamiętając o gospodarczych aspektach kryzysu, nie można zapominać o jego społecznym wymiarze. Coraz więcej obywateli zmaga się z wirusem lub obserwuje tę walkę wśród swoich bliskich. Służby zdrowia są na skraju wytrzymałości, czego dowodzi przykład Belgii, gdzie zaprzestano już przeprowadzania testów na obecność COVID-19 wśród osób niewykazujących objawów mimo bliskiego kontaktu z chorymi. W tych chwilach powinniśmy troszczyć się zwłaszcza o obywateli najbardziej zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19 – osoby starsze i chore. Już dzisiaj wiemy, że skutki kryzysu będziemy odczuwać latami. Zidentyfikowanie potrzeb i dostosowanie do nich odpowiednich środków jest niezbędne dla przetrwania gospodarki.

 
  
MPphoto
 
 

  Guido Reil (ID), schriftlich. – Die EU sagt, die neu geschaffenen finanziellen Instrumente wie SURE und der Wiederaufbaufonds seien notwendig, um die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die nationalen Gesellschaften und Wirtschaften in der EU zu mildern. Dies ist falsch. Da die sozialen und ökonomischen Folgen in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sind, sollen und müssen die Mitgliedstaaten auch ihre eigene spezifische Politik zur Bewältigung dieser Herausforderungen führen. Auf jeden Fall ist der Wiederaufbaufonds ein reiner Etikettenschwindel. Es heißt, die 750 Milliarden Euro dienen zur Verringerung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise. In Wirklichkeit dienen sie aber zur Vorantreibung des „Grünen Deals” und zur Vollendung einer Schulden- und Transferunion. Nach dem Austritt der Briten gibt es natürlich viel weniger Geld, aber trotzdem will man nicht einkürzen. Immer mehr Geld ausgeben, ist die Botschaft und deswegen werden neue Mittel durch einen neuen Haushalt geschaffen. Die Bundeskanzlerin hat immer betont, es gäbe niemals gemeinschaftliche Schulden. Jetzt gibt es tatsächlich gemeinsame Schulden und es gibt keinen Weg zurück. Dass die EU Schulden aufnimmt, obwohl ihr keine eigene Staatlichkeit und Finanzhoheit zustehen, und dass das Geld an den Parlamenten und ihrem Haushaltsrecht vorbei verteilt wird, ist ein Verstoß gegen Demokratie und Recht. Resultat ist, dass in dieser Transferunion 40 % der EU-Bevölkerung die übrigen 60 % mitfinanzieren.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARIA SASSOLI
Presidente

 

14. Ανακοινώσεις της Προεδρίας
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – Care colleghe e cari colleghi, alcuni annunci.

Vorrei informarvi che ho deciso di infliggere una sanzione nei confronti di Vilibor Sinčić, consistente nella perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di due giorni, la sospensione temporanea a partire dal 22 ottobre per un periodo di sette giorni consecutivi dalle riunioni del Parlamento o di qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni e dalla partecipazione a tutte o una parte delle attività del Parlamento nonché il divieto di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo di un mese, per avere esposto uno striscione ed essersi svestito, rimanendo in modo inappropriato durante la seduta del 16 settembre scorso. La decisione è stata notificata all'interessato oggi e, a norma dell'articolo 177 del regolamento, l'on. Sinčić dispone di due settimane dalla notifica della sanzione per presentare un ricorso contro tale decisione all'Ufficio di presidenza.

E ancora, vorrei informarvi che ho deciso di infliggere una sanzione nei confronti dell'on. Ioannis Lagos, consistente nella perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo di sette giorni, nonché nella sospensione temporanea a partire dal 22 ottobre scorso per un periodo di quattro giorni consecutivi dalle riunioni del Parlamento o di qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni e dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento per aver turbato, con l'utilizzo di un linguaggio ingiurioso, la seduta del 17 settembre 2020. La decisione è stata notificata all'interessato oggi e, a norma dell'articolo 177 del regolamento, l'on. Lagos dispone di due settimane per presentare un ricorso interno contro tale decisione all'Ufficio di presidenza.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: EWA KOPACZ
Wiceprzewodnicząca

 

15. Αποψίλωση των δασών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Delarę Burkhardt w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie wylesiania (2020/2006(INL)) (A9-0179/2020).

Chciałabym poinformować Państwa, że w żadnej debacie w tej sesji miesięcznej nie przewidziano procedury zgłoszeń z sali i nie będą przyjmowane niebieskie kartki ani wnioski w sprawie przestrzegania Regulaminu. Przewidziano możliwość wystąpień zdalnych z biur kontaktowych Parlamentu w państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Delara Burkhardt, Berichterstatterin. – Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, heute aus Berlin mit Ihnen diese wichtige Debatte zu führen, die unser aller Alltag immer wieder betrifft. Ob in unserem morgendlichen Kaffee, in der Schokolade, im Grillfleisch, sogar in Autositzen, in vielen unserer alltäglichen Konsum- und Gebrauchsgüter steckt die Zerstörung unserer Wälder. Und wir Verbraucherinnen und Verbraucher tragen oft unbewusst dazu bei.

Weltweit werden Wälder gerodet, verbrannt und niedergewalzt, um Platz für Landwirtschaft zu schaffen. Es wird Platz gemacht für den Anbau von Soja, Kaffee, Kakao, Palmöl und anderen Rohstoffen. Ebenso für Rinder, deren Fleisch und Leder auch auf dem europäischen Markt gehandelt werden und zu 10 % der globalen Entwaldung beitragen. Da es keine einheitlichen Regeln oder verlässliche Labels gibt, können wir nicht sicher sein, dass die Kaffeebohnen, das Sojafutter, das Rindsleder nicht aus Gebieten wie dem Amazonas stammen, die dort absichtlich in Agrarland umgewandelt wurden.

So kommt es, dass auch für die Steaks, die wir hier in Europa auf den Grill legen, auf einem anderen Kontinent wortwörtlich der Regenwald brennt. Europas größte Fleischverarbeiter und Steakhaus—Ketten beziehen ihre Produkte regelmäßig von führenden brasilianischen Fleischproduzenten, die mit der Zerstörung von Wäldern in Verbindung gebracht werden, obwohl sie sich selbst dazu verpflichtet haben, keine Wälder abzuholzen. Sogar in europäischen Autos steckt Entwaldung: Erst kürzlich haben NGOs aufgedeckt, dass eine bekannte deutsche Automarke das Leder für einige ihrer Luxusautos von italienischen Lieferanten kauft, die wiederum ihr Material von paraguayischen Farmen beziehen, die ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten skrupellos auf die Wälder des Gran Chaco ausweiten. Allein im Jahr 2019, liebe Kolleginnen und Kollegen, wurde in Paraguay alle zwei Minuten eine Fläche von der Größe eines Fußballfeldes zerstört. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Im Jahr 2019 kam es zu einem Verlust an primären Regenwäldern von der Größe Belgiens. Länder wie Brasilien, die Republik Kongo und Indonesien sind mit am stärksten betroffen.

Europa trägt durch seinen Verbrauch Anteil an dieser globalen Entwaldung. Und niemand in Europa sollte sich erst vor dem Supermarktregal für oder gegen ein entwaldungsfreies Produkt entscheiden können, aber aktuell gibt es keine europäischen Regeln, die das verbieten. Die Europäische Kommission hat letztes Jahr in ihrer Mitteilung zum Schutz internationaler Wälder angekündigt, dagegen vorzugehen. Und der vorgelegte Arbeitsplan – und darüber freuen wir uns sehr, Herr Sinkevičius, – bestätigt das.

Aber auch im Europäischen Parlament waren wir nicht untätig und haben uns vorbereitet. Wir stimmen diese Woche über einen Bericht ab, der Forderungen für diese Gesetzesinitiative enthält und dabei ein einfaches Prinzip verankert: Wenn ein Unternehmen Produkte auf den EU—Markt – immerhin den größten der Welt – bringen will, muss es nachweisen, dass die gesamte Lieferkette, einschließlich Zulieferern, Geschäftspartnern und Händlern, keine Produkte oder Leistungen beinhaltet, die mit Abholzung von Wäldern oder der Zerstörung von anderen wertvollen Ökosystemen im Zusammenhang stehen.

Doch die Zerstörung von Wäldern, den grünen Lungen unseres Planeten, Heimat für 80 % der ländlichen Artenvielfalt und einer unserer stärksten Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel, ist nicht nur eine ökologische Katastrophe, sie ist auch eine soziale. Denn die Zerstörung von Wäldern ist oftmals Folge und Ursache von Menschenrechtsverletzungen. Deshalb müssen Unternehmen auch nachweisen können, dass ihre Produkte nicht mit Verletzung von Arbeitsrechten, Landraub und Gewalt gegen diejenigen in Verbindung stehen, die von, mit und in Wäldern leben.

Wo Menschenrechtsverletzungen oder Naturzerstörung Teil einer Lieferkette sind, obwohl ein Unternehmen darauf Einfluss gehabt hätte, sollen europäische Unternehmen für diese Schäden zivilrechtlich haftbar gemacht werden können und für Entschädigung aufkommen. Anders als oft behauptet, werden Unternehmen also nicht für Vorgänge verantwortlich gemacht, auf die sie keinerlei Einfluss nehmen können. Sie sollen lediglich ihre eigenen Sorgfaltspflichten einhalten. Ein Gesetz ohne Haftungsregel wäre nicht viel mehr als eine zahnlose Absichtserklärung.

Diese Regeln sollen auch für Finanzinstitute gelten. Menschen müssen Gewissheit darüber haben, dass ihre Anlagen nicht dazu verwendet werden, umweltzerstörerische, menschenrechtsverletzende Aktivitäten zu finanzieren. Die Globalisierung könnte so dank starker europäischer Standards gerechter und nachhaltiger gestaltet werden. So machen wir einen Unterschied und organisieren einen Green Deal, der nicht nur innerhalb Europas gilt, sondern auch unserer globalen Verantwortung gerecht wird.

Viele Unternehmen teilen die Position, dass verantwortungsvoll produzierte Güter kein nice—to—have für Marketinggründe sind, sondern eine Notwendigkeit für das Überleben unseres Planeten. Mit dem hier skizzierten Gesetzesrahmen würden Unternehmen unterstützt, die bereits heute verantwortlich wirtschaften. Gleichzeit würde ein fairer Wettbewerb gegenüber denjenigen geschaffen, die bisher auf Kosten der Natur und Menschen Profit geschlagen haben.

Das Europäische Parlament hat es also diese Woche in der Hand, Druck zu machen und der Kommission einen ambitionierten Vorschlag mitzugeben. Ursula von der Leyen hat in ihrer Bewerbungsrede gesagt, dass sie Gesetzesvorschläge aus dem Parlament ernst nehmen wird, wenn wir sie unterstützen. Das Parlament sollte sie heute dazu aufrufen und an dieses Versprechen erinnern. Und wir sollten heute Herrn Sinkevičius einen ambitionierten Vorschlag mit in die weitere Arbeit geben, damit uns beim Genuss von Schokolade oder von Kaffee kein bitterer Nachgeschmack bleibt und wir in Europa eine globale Führungsrolle gegen Entwaldung, für Naturschutz sowie die Wahrung der Menschenrechte einnehmen. Und hierzu haben wir heute die Gelegenheit. Bitte unterstützen Sie den Vorschlag.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: MARCEL KOLAJA
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Karin Karlsbro, föredragande av yttrande från utskottet för internationell handel. – Herr talman! ”Skogen viskar om förfäders mödor. När jag går i hembygdsskogarna finns spåren överallt av generationers arbete för kommande släkters väl.” Så uttryckte sig en vän till mig när jag frågade några bekanta vad skogen betyder för dem. Jag kommer från ett land som till över hälften består av skog. Skogen är en av våra främsta resurser, som skapar tillväxt och nytta och som generationer skogsägare har förvaltat med omsorg och långsiktighet långt innan ordet hållbarhet blev ett internationellt begrepp.

Skogen är jordens lungor, ett skafferi, en energiresurs. Skogen är hem för en ovärderlig biologisk mångfald och en plats för sinnesro. Som koldioxidsänka är skogen helt avgörande för att vi ska rädda klimatet. Men samtidigt hotar ett allt varmare klimat skogarnas framtid. Avskogning är ett globalt problem, ett hot mot klimatet, ett hot mot arternas överlevnad. Men också ett hot mot långsiktig ekonomisk tillväxt. Olaglig skogsavverkning leder inte bara till miljöproblem. Det leder också till fattigdom, uteblivna skatteinkomster och risk för ökad korruption.

Att få fler länder att samarbeta för hållbar handel med skogsprodukter är extremt viktigt, och att göra det tillsammans med näringslivet och i samverkan med civilsamhället är nödvändigt. EU:s ramverk, FLEGT, som syftar till hållbart skogsbruk och att motverka illegal avverkning, är ett led i detta. Därför måste vi utveckla och stärka detta samarbete och göra det lättare för fler länder, företag och skogsbrukare att bedriva och handla med skogsprodukter på ett hållbart sätt. Det gynnar oss, det gynnar oss alla och det gynnar framtida generationer. Ett starkt Europasamarbete mot avskogning och det här betänkandet behövs och gör skillnad.

 
  
MPphoto
 

  Virginijus Sinkevičius, Member of the Commission. – Mr President, let me start by thanking this Parliament for its valuable work and for its continuous support to address what has become one of the main threats to our planet – global deforestation.

Let me congratulate you, Ms Burkhardt, and the entire Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on your important report, which calls for an EU legal framework to halt and reverse EU—driven global deforestation. It is good to see that we agree on the importance of this subject, and that we share a sense of urgency.

Our EU biodiversity strategy for 2030 stresses the importance of increasing the quantity, quality and resilience of our own forests. But while the area covered by forests in Europe increases, forest degradation and international deforestation threaten the well—being of all of us. Deforestation is a major source of greenhouse gas emissions, causing climate change. It is pushing animals and plants to extinction and affecting the rights of indigenous peoples in some parts of the world. In short, it is akin to choking life on Earth.

Deforestation is also a complex problem, and there is no easy solution. No major economy in the world has yet managed to eliminate products linked to deforestation for its supply chains, and yet this is exactly what we have to do and what we plan to do. EU demand and consumption, our way of life, should not trigger deforestation and forest degradation. In fact, this should go for everyone. We have to break the link.

Your report and the legislative initiative resolution which this House will adopt tomorrow is an extremely important contribution in this regard. We particularly appreciate that through this report, the European Parliament has been truly effective in drawing attention to the issue of deforestation. Public awareness and support are crucial if we really want to change things. The report addresses highly relevant issues and contains a number of important messages. It is certainly true that the limited uptake of voluntary schemes failed – failed to deliver on the promise of reducing deforestation – and that mandatory action is needed. Getting the product scope right and ensuring that it is scientifically based and regularly updated will definitely be a key aspect of any future action. It is also true that we should not forget that high carbon stock and biodiversity rich ecosystems, other than forest, marine and coastal ecosystems, wetlands, peatlands or savannas are equally threatened.

Let me be clear, we are determined to act and to use the EU’s economic weight to help protect, restore and sustainably manage the world’s forests. As you probably know, we have already started preparatory work on a new legislative proposal to curtail the placing of products associated with deforestation or forest degradation on the European market. This objective is enshrined in the European Green Deal, the EU biodiversity strategy for 2030 and farm—to—fork strategy. We are currently working on an impact assessment and we have launched a public consultation that will run until 10 December. The adoption of this proposal is currently scheduled for next year, 2021, the second quarter.

In the current impact assessment process and in line with our better regulation principle, we are of course assessing a variety of policy options. These include due diligence and bilateral agreements with third countries, but not only. We are, for example, studying the system put in place by the EU regulation to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, as well as different forms of verification systems, among other options. In parallel, we are also conducting a fitness check of the rules in place to fight illegal logging, namely the EU timber regulation and the FLEGT regulation, to take action into account of our past experience and better understand what has worked and what has failed. We expect to finalise these fitness checks in early 2021, so that their results can duly inform the decision—making process. We have been implementing the due diligence system of the EU timber regulation for more than seven years and have been negotiating and implementing flexible, voluntary partnership agreements for much longer.

Let me be clear, we will certainly not shy away from proposing strong mandatory action to address the problem, but we need to make sure that whatever we propose works, that it has the necessary impact on the ground and that it is compatible with our WTO obligations.

Let me conclude by saying that the report of the European Parliament constitutes an important contribution and goes beyond the legislative work of the Commission, meaning it should also translate in the work of other sectors, including working in partnership with producing countries to reduce pressures on forest and help them implement sustainable forest—based value chains – ones adopted by this House. We will carefully analyse your recommendations and will duly consider these when developing our proposal.

Honourable Members, between 1990 and 2020, about 10% of the world’s forest cover was destroyed – an area bigger than India. If deforestation were a nation, it would be the third biggest emitter of greenhouse gases after China and the US. We cannot underestimate this challenge, and we have to act. This is also why our efforts to curtail the risk of deforestation and forest degradation feature prominently in the Commission’s work programme for the next year, which the College adopted only two days ago. It is our responsibility to do our part to change this course and it is in our hands to do it effectively, already in upcoming months. Let us not waste this unique opportunity. Let us do this together.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Landwirtschaftsausschusses. – Herr Präsident! Frau Burkhardt, ich darf Ihnen recht herzlich zu diesem Bericht gratulieren, der ist wirklich ein großer Schritt nach vorne. Auch vielen Dank an den Kommissar, dass man daraus jetzt auch Maßnahmen kreieren kann, denn die Dramatik der Abholzung hat in den letzten Jahren dermaßen zugenommen, dass man wirklich was tun muss.

Ich glaube auch, dass Europa zu mehr als 10 % an der Entwaldung beteiligt ist. Wenn ich mir allein vorstelle, dass wir ungefähr 10 % unserer Futterfläche ja nochmal in Südamerika haben – das heißt, Sojaimporte sind ja die Grundlage geworden für die massiven Investitionen in die Massentierhaltung, da müssen wir uns gewahr werden, dass wir einen großen Teil der Verantwortung auch in diesen Ländern tragen. Wir können Eiweiß auch in Europa selber produzieren, das geht, und diese Wege müssen wir eingehen.

Palmöl – ein weiteres großes Thema. Wir haben uns ja entschlossen, Palmöl nicht mehr einzusetzen als erneuerbare Energie. Das müsste eigentlich früher gehen. Aber auch nochmal ganz klar: Freihandelsabkommen, Herr Kommissar, wie das Mercosur-Abkommen – da müssen wir anders mit umgehen, als das, was jetzt auf dem Tisch liegt.

Ein letzter Punkt: Wir müssen auch europäische Wälder schützen, und ich erinnere daran, dass auch in Europa die Karpaten massiven Schutz brauchen, und den haben wir im Moment nicht.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Roose, rapporteure pour avis de la commission du Développement – Merci monsieur le président. Cette semaine, notre Parlement se prononce sur le projet de réforme de la politique agricole commune, mais comment voter pour cette réforme insuffisante, alors même que l’Amazonie est en proie à la déforestation et à la multiplication des feux de forêt? Regardons les choses en face: notre modèle d’agriculture industrielle fortement dépendant des importations de soja est grandement responsable. Il est responsable de la déforestation, de la destruction d’écosystèmes uniques et des habitats de nombreuses espèces animales, et de l’accaparement des terres aux dépens des droits des paysans et des peuples autochtones.

Cela fait des années que le problème est identifié et pourtant rien n’est fait pour le résoudre. Le rapport que nous allons voter demande à l’Union européenne d’élaborer un cadre légal pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts. Le rapport repose notamment sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises. Je suis rapporteure dans la commission du développement sur la responsabilité environnementale des entreprises. Celles qui, directement ou via des sous-traitants, contribuent à la déforestation doivent pouvoir être jugées. Il est important que les populations des pays en développement aient effectivement accès à la justice. Le temps de l’impunité doit cesser. Les coupables d’écocide doivent être jugés.

 
  
MPphoto
 

  Hildegard Bentele, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Die Geschwindigkeit und der Umfang, mit der wir und in dem wir derzeit weltweit Waldflächen verlieren, sind atemberaubend und hochgefährlich. Wir in der EU tragen mit dem Konsum von Soja, Palmöl und Fleisch zu dieser Zerstörung bei. Auch wenn unser Anteil nur 10 % beträgt, ist für uns klar: Wir müssen handeln, wir müssen diesen Trend umkehren, wir müssen Waldflächen schützen!

Mit dem vorliegenden Entwurf eines neuen EU-Rechtsrahmens, den wir gemeinsam in der Green-Deal-Entschließung beschlossen haben, gehen wir die richtigen Schritte. Wir wollen, dass für besonders waldgefährdende Produkte die ganze Lieferkette nachverfolgbar wird, insbesondere der Ort, von dem das Produkt stammt. Wir wollen sicherstellen, dass es nicht von einer Fläche kommt, für die Wald gerodet wurde.

Wenn wir ein solches Regelwerk für alle Unternehmen hinbekommen, die ihre Produkte in Zukunft auf den europäischen Markt bringen wollen, dann hätten wir wirklich einen großen Fortschritt erzielt, was unsere Verantwortung als Europäer für den Waldschutz weltweit betrifft. Aber, meine Damen und Herren, hierfür brauchen wir die Unternehmen als Partner, denn der Staat kann nicht jeden Baum und jeden Bauern überwachen.

Wir brauchen schärfere Maßnahmen, wenn das Risiko größer ist. Wir brauchen umsetzbare und auch für kleinere und mittlere Unternehmen erfüllbare Maßnahmen. Wir brauchen vorab eine Folgenabschätzung, wir brauchen Rechtssicherheit durch klare Vorgaben. Ich finde, wir sind klug beraten, wenn wir dabei auf bestehende Zertifizierungssysteme zurückgreifen, sie gegebenenfalls verbessern und standardisieren und idealerweise mit dem Label „EU-geprüft“ versehen.

Wir haben weit ausgeholt im Umweltausschuss. Es soll nicht nur der Wald, es sollen auch die Menschenrechte geschützt werden, insbesondere die Rechte der indigenen Völker. Das ist richtig, denn auch dieser Verantwortung müssen wir uns stellen. Aber wir sollten auch nicht durch die Hintertür Fakten schaffen und die federführenden Ausschüsse bei der Formulierung verbindlicher Sorgfaltspflichten umgehen, so wie das mit diesem Bericht getan werden soll.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem neuen Rechtsrahmen verbindet sich die große Hoffnung und Erwartung, dass wir die Entwaldung, die auf den Konsum in der EU zurückgeht, deutlich verringern und damit standardbildend für die anderen 90 % der Verbraucher weltweit wirken. Daher ist es sehr wichtig, dass wir die Maßnahmen jetzt richtig aufsetzen und dass sie schnell wirken.

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland, on behalf of the S&D Group. – Mr President, there is no doubt that global deforestation is an enormous problem, and we need to take good care of the world’s forests. They are the lungs of this earth.

There is an ongoing and very worrisome trend, with the loss of global tree cover and the destruction of forest in many third countries outside of Europe. This has dramatic consequences for our climate and our ecosystems. It also has grave social impacts. Almost one in every four people in the world today depend on forests for their daily livelihood and income. Indigenous people around the world – for example, in the Amazon – are heavily dependent on forests, and deforestation threatens their livelihood.

There are also completely flagrant and abhorrent human rights violations due to conflicts linked to the situation. In the Amazon region alone, we have seen how more than 300 people have been killed in resource and land use conflicts in the last decade. This is really awful and can never be accepted.

Although this deforestation takes place in other parts of the world, we see here in Europe that we have a responsibility to act. Our own consumption is a big part of the problem; it contributes to at least 10 % of global deforestation. Therefore, we must look at ways to better ensure that we halt global deforestation, including through our own consumption. As a consumer, I want to know that my consumption doesn’t have negative effects on the environment or on people who live in other countries. Commodities used in EU should not lead to deforestation and human rights abuses in the countries where the products have been produced. All of us agree on that, and now it’s time to act.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je pense que nous avons tous envie, lorsque nous prenons une tasse de café, lorsque vos enfants ou les miens mangent une escalope de poulet, de savoir si nous contribuons ou non à la déforestation de l’Amazonie.

Or, aujourd’hui, malheureusement, comme nous ne le savons pas, comme aucune règle européenne n’empêche les produits issus de la déforestation de l’Amazonie ou, en Afrique, du bassin du Congo ou encore, en Asie, de l’Indonésie, il est très probable qu’à notre insu, nous y contribuions.

Et c’est là qu’il faut changer. Il faut changer la règle de manière assez simple et finalement très consensuelle. La proposition de loi que nous allons voter aujourd’hui est soutenue de l’extrême gauche au PPE, par la droite, le centre, les Verts et la gauche. Cela veut dire qu’on peut trouver un compromis lorsque l’on travaille intelligemment sur ces sujets, parce que c’est notre intérêt général et c’est notre bien commun: à la fois en tant que consommateurs et aussi en tant que citoyens du monde, notre intérêt général est de protéger un bien commun comme l’Amazonie.

J’ai entendu que vous alliez proposer, dès le premier trimestre 2021, une proposition de loi sur ce sujet: nous la soutiendrons si elle est ambitieuse et cohérente avec ce que nous vous proposons aujourd’hui et qui, encore une fois, est soutenu par une très vaste majorité politique. Les choses sont assez simples, il y a aujourd’hui des entreprises européennes qui ont montré l’exemple, qui sont capables de dire «j’ai mis fin à la déforestation sur ma chaîne d’approvisionnement». Il suffit donc de prendre ce qu’elles ont testé et réussi, de reprendre leurs bonnes pratiques et de dire: «dorénavant, si vous voulez vendre sur le marché européen du chocolat, du soja, de l’huile de palme, de l’hévéa, etc., alors il faut respecter ces bonnes pratiques, qui sont déjà mises en œuvre par nos meilleures entreprises européennes». Le chemin est assez simple, à savoir plus de transparence.

Je voulais dire un mot sur les traders. N’oubliez surtout pas, lorsque vous allez rédiger votre texte, Monsieur le Commissaire, que les traders, c’est une boîte noire opaque qu’il faut absolument ouvrir pour lutter efficacement contre la déforestation. Nous comptons sur vous, vous serez soutenu par le Parlement dans cette aventure.

 
  
MPphoto
 

  Teuvo Hakkarainen, ID-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, metsäkato ei ole niinkään Euroopan ongelma. Metsäkadon suurin syy on ihmisten holtittomuus. Jos sitä ei saada hillittyä, kato kiihtyy. Afrikka on tästä yksi esimerkki. Sinne on heitetty miljarditolkulla kehitysapumiljardeja ja kato vain suurenee.

Pellonraivauksen väitetään aiheuttavan suurimman osan metsäkadosta. Tämä varmaan pitää paikkansa, mutta tilanne ei kuitenkaan surkuttelulla parane, vaan on otettava mallia.

Suomessa metsäpinta-ala kasvaa koko ajan. Suomi on metsien hoidossa esimerkkimaa. Ottakaa mallia siitä. Metsänhakkuun jälkeen meillä on velvoite välittömästi istuttaa uudet puut tilalle, ja tätä mallia pitää tyrkyttää myös sinne kehitysmaihin. Lisäksi kustannus metsien uudistamisessa on hyvin pieni. Esimerkiksi minä olen henkilökohtaisesti varmasti istuttanut vähintään 100 000 puuta. Suurimmat niistä on tämän kokoisia. Tulkaa katsomaan Suomeen mallia, miten torjutaan metsäkatoa ja miten saadaan sitä metsäpinta-alaa lisää.

 
  
MPphoto
 

  Marie Toussaint, au nom du groupe Verts/ALE. – Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le commissaire, je nous appelle à mesurer l’importance du texte dont nous débattons aujourd’hui et pour lequel je félicite sa rapporteure Delara Burkhardt.

On peut défendre les forêts pour leur beauté, on peut les défendre pour le mystérieux lien qu’elles tissent entre nous et les origines du monde, on peut défendre les forêts parce que l’on défend les droits de la nature. Mais soyons également convaincus que nous devons défendre les forêts parce qu’en les protégeant, c’est notre existence elle-même que nous protégeons, parce que les forêts sont le poumon de l’humanité et de la planète. Entre 1970 et 2012, 58 % des animaux vertébrés ont disparu à cause de la déforestation. Alors pouvons-nous imaginer préserver la biodiversité sans préserver les forêts du monde? La réponse est non. Pouvons-nous espérer tenir nos engagements climatiques sans préserver les forêts du monde? Là encore, la réponse est non, parce que les forêts couvrent 31 % de la surface terrestre et qu’elles constituent, après les océans, le 2e grand puits de carbone de la planète.

Continuer de les détruire, c’est nous condamner à perdre la bataille du climat.

J’ajoute que la déforestation exacerbe les menaces qui pèsent sur les communautés autochtones, victimes d’attaques, parfois même de meurtres, parce qu’elles prétendent défendre leurs terres et leurs droits. La déforestation est l’autre nom de la violation des droits des peuples. Qui prétend défendre les droits humains doit donc y mettre un terme.

Parlons clair : nos forêts continuent d’être détruites au bénéfice du commerce; les profits à court terme l’emportent aujourd’hui encore. L’agriculture industrielle à elle seule est responsable de 40 % de la déforestation mondiale, l’Union européenne, de 10 %. Alors oui, l’Europe doit ouvrir la voie. Oui, il nous faut un devoir de vigilance qui s’impose aux entreprises et à leurs financeurs. Nous devons reconnaître le droit universel à un environnement sain pour toutes et pour tous, garantir l’accès à la justice, protéger les défenseurs de l’environnement. Nous devons aussi mettre fin à l’écocide en cours en Amazonie, en portant la reconnaissance de ce crime au niveau international et en garantissant enfin un statut légal pour les communs naturels mondiaux. Alors soyons ambitieux, adoptons ce texte protégeant les forêts: nous parlons de notre avenir, nous parlons de l’Europe, nous parlons de notre responsabilité face à la destruction de la planète.

 
  
MPphoto
 

  Mazaly Aguilar, en nombre del Grupo ECR. – Señor presidente, la deforestación global es un problema que nos une y, sin embargo, informes como el que estamos discutiendo nos separan. No podemos utilizar la lucha contra la deforestación para atacar sin datos la biotecnología o comenzar la transición hacia un paraíso vegano. No se puede estigmatizar una producción como la soja, que es fundamental para alimentar a nuestro ganado y que procede principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, un país donde no hay deforestación.

Me parece contraproducente ridiculizar los esfuerzos del sector a través de la certificación o los acuerdos voluntarios. Solo a través de objetivos realistas y una cooperación leal con el sector, vamos a conseguir el objetivo de reducir la deforestación fuera de la Unión Europea.

Me gustaría ser muy clara. Tenemos que prohibir en la Unión Europea todas las importaciones de productos que procedan de zonas deforestadas, pero no centremos el debate exclusivamente en Hispanoamérica: la deforestación es mucho mayor en zonas de Asia y África, de las que no hablamos.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, již skoro pět let se věnuji tématu odlesňovaní bedlivě, a to i díky tomu, že jsem byla historicky první zpravodajkou Parlamentu k tématu odlesňovaní a palmového oleje.

Za tu dobu jsem zažila ze strany Komise bohužel všemožné zdržovací taktiky a slyšela od zástupců třetích zemí mnoho pohádek na téma „vše je v pořádku a děláme, co můžeme“. Přiznám se, že toho mám dost. Již delší dobu jsme svědky naprosté devastace celosvětových lesů a pralesů. A nehodlám na nikoho ukazovat prstem, jelikož se jedná o celosvětový problém. Za zásadní fakt však považuji, že Evropská unie je jeho součástí, a tedy i na ní spočívá břemeno hledání řešení.

Není totiž možné jinak, když dáváme palmový olej do biopaliv a evropské banky financují odlesňování ve třetích zemích. Chtěla bych poděkovat kolegyni zpravodajce za její práci a doufám, kolegyně a kolegové, že její zpráva už nebude změněna těmi, co se domnívají, že strkáním hlavy do písku se problémy vyřeší, anebo těmi, co chtějí celý tento komplexní problém hodit na spotřebitele.

Ursula von der Leyenová se ve svém projevu o stavu Unie tématu odlesňovaní dotkla několikrát a já věřím, že Evropský parlament by se neměl bát ambiciózního přístupu a neměl by měnit stanovisko Výboru pro životní prostředí. A to platí i pro vás, kolegové, kteří jste Ursulu von der Leyenovou do funkce zvolili, prosím respektujte její slova a podpořte náš text.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Evi (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, dall'inizio di questo dibattito fino all'ultimo intervento, il mondo avrà perso tra i mille e i duemila campi di calcio di superficie forestale. Si stima infatti che dal 1990 al 2016 la deforestazione globale sia ammontata a 1,3 milioni di metri quadrati, ovvero l'equivalente di 800 campi di calcio ogni ora.

Dati satellitari ci dicono che nella foresta amazzonica brasiliana la deforestazione avanza a ritmi ben più elevati. Parliamo dell'equivalente di un campo da calcio ogni minuto e questo trend non accenna a diminuire. Nei primi quattro mesi di quest'anno la distruzione della foresta amazzonica è aumentata del 55 % rispetto all'anno precedente, ma puntare il dito contro le politiche folli e criminali di Bolsonaro non basta, la caccia ai responsabili di questo ecocidio deve iniziare da casa nostra.

L'Unione europea infatti con il suo consumo di prodotti come olio di palma, soia, carne, gomma e legno è responsabile per il 10 % della deforestazione globale. È ora di mettere fine a questa catastrofe, ma la soluzione non è certo indicare in etichetta quali prodotti sono a deforestazione zero e quali no, lasciando così al consumatore la scelta, come suggerivano alcuni, bensì fare in modo che quei prodotti realizzati tramite deforestazione, conversione e degrado degli ecosistemi naturali non possano essere venduti sul mercato europeo.

Per questo serve un quadro giuridico basato sulla due diligence e che si applichi a tutti i soggetti che operano all'interno della catena di approvvigionamento dei beni legati alla deforestazione, compresi gli istituti di credito europei che in questi anni non si sono fatti alcun problema a finanziare chi distrugge il polmone verde del nostro paese. I cittadini europei non vogliono macchiarsi di questo crimine ambientale, aiutiamoli.

 
  
MPphoto
 

  Michal Wiezik (PPE). – Mr President, a total of 13 million hectares are deforested globally each year. The main driver of deforestation is the expansion of agricultural land and the production of three commodities: soy, beef and palm oil. The Union has a share in this as it imports up to 10% of the global consumption of products associated with deforestation. We will ask the Commission to come up with a legal framework to prevent this and make supply chains bringing products to our markets sustainable.

The global preservation of forests and preventing their degradation are some of the biggest sustainability challenges of our time. Crucial steps are needed to achieve this, but we are opposing and fighting these steps even in this very House. We should stop pretending that there exists a single ultimate solution called sustainable forest management, a remedy for deforestation. We will lose primary forests all around the world in a vain attempt to manage them sustainably. We must protect primary forests from being extracted.

However, not only forests are affected by the degradation as a result of economic activities. In Brazil, the Cerrado ecosystem is a biodiversity hotspot, home to 5% of global biodiversity. The conversion and degradation of this ecosystem has been happening at a faster pace than for the Amazon rainforest and it is crystal clear that these ecosystems will be exposed to increased pressure to be turned into agricultural land. The problem is complex.

I will vote in favour of a call for a legal framework that takes account of forest and other valuable ecosystems and therefore recognises forest and ecosystem risk commodities. To sum up, I congratulate the rapporteur for preparing such a complex and effective file and I am ready and happy to vote in favour of it.

 
  
MPphoto
 

  César Luena (S&D). – Señor presidente, señor comisario, señorías, es muy importante el debate de hoy sobre este informe para luchar contra la deforestación mundial y le quiero dar la enhorabuena a Delara Burkhardt porque creo que ha hecho un excelente trabajo.

Hemos aprobado en este Parlamento un informe sobre la emergencia climática, hemos aprobado también la Ley climática para conseguir la neutralidad y creo que hoy damos un paso más para convertir en la institución más ecologista del mundo al Parlamento Europeo, a una Cámara que está en la vanguardia en la lucha contra los efectos del cambio climático.

Señorías, se está hablando de ellos esta tarde, pero, ¿qué significan los bosques? Los bosques son ecosistemas únicos que albergan 60 000 especies de árboles diferentes, el 80 % de las especies de anfibios, el 75 % de las especies de aves y el 68 % de las especies de mamíferos en la Tierra. Son sumideros naturales de carbono de un valor incalculable en procesos naturales básicos como la purificación del aire y de las aguas, la absorción del carbono o la regulación de las temperaturas. Esto significan los bosques. ¿Cómo nos protegemos? Señor comisario, en virtud del artículo 225 del Tratado de Funcionamiento, está claro que va a haber una propuesta legislativa. Espero que nos la presente pronto. Dígaselo a la presidenta, Ursula von der Leyen.

Tenemos que proteger los ecosistemas forestales, y no quiero que nos olvidemos tampoco de los ecosistemas naturales, de los humedales. Tenemos que incluir capítulos sobre desarrollo sostenible vinculantes en los acuerdos de libre comercio como Mercosur, cumpliendo así el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Señora Burkhard, le felicito por el apartado 46 del informe.

En fin, señorías, estamos en la sexta extinción masiva de especies. El Holoceno se puede acabar en cualquier momento si seguimos así, así que aprovechemos este impulso, el impulso de esta tarde y de este informe para proteger y preservar los ecosistemas, la biodiversidad y los bosques.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Müller (Renew). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Europäer arbeiten seit vielen Jahren daran, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Natürlich ist es folgerichtig, dass wir uns auch mit den Auswirkungen unserer Importe befassen, vor allem mit unserem Beitrag zum Verlust der Regenwälder. Deshalb begrüße ich die Initiative sehr. Wir müssen damit aber tatsächlich auch etwas Gutes tun, statt uns nur ein grünes Feigenblatt zu schaffen.

Zentral dafür ist das Gesetz in der Praxis, dass es umsetzbar ist und nicht nur unkalkulierte Risiken und hohen bürokratischen Aufwand für unsere Unternehmen bedeutet. Erstens werden wir weiterhin Importe brauchen und darauf angewiesen sein: Viele Früchte wie Kakao, Kaffee, Tee und anderes wachsen nun mal nicht bei uns in Europa. Zweitens wird der ökologische Beitrag eines solchen Lieferkettengesetzes nur dann positiv sein, wenn wir mit den betroffenen Regionen auch weiterhin Handel betreiben und ihnen helfen, nachhaltiger zu werden.

Wir werden uns durch ein nicht umsetzbares Gesetz abschotten. Verschieben sich die Exporte tatsächlich in Richtung anderer Länder, die weniger Bedenken haben, so ist damit für den Regenwald nichts gewonnen, Herr Kommissar. Deshalb fordere ich eine gründliche Gesetzesfolgenabschätzung und einen umsetzbaren Geltungsbereich. Die Schaffung unkalkulierbarer Rechtsrisiken lehne ich dagegen ebenso deutlich ab.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Initiative wollen wir in unserer Rolle auf die spezielle Situation in den Drittstaaten eingehen, in denen die Prinzipien der nachhaltigen Forstwirtschaft nicht konsequent angewandt werden. Die Forstwirtschaft in unseren Mitgliedstaaten hingegen ist weltweit führend im nachhaltigen, verantwortungsvollen Bewirtschaften der Wälder. Es ist klar, dass hier verschiedene Maßstäbe angesetzt werden müssen. Es muss deshalb auch klar sein, dass wir mit diesem Lieferkettengesetz keine zusätzlichen Belastungen für unsere Forstwirte schaffen dürfen.

 
  
MPphoto
 

  Aurelia Beigneux (ID). – Monsieur le Président, l’Europe, je le rappelle, est le premier continent responsable de la déforestation importée. Dans le monde, 13 millions d’hectares sont déboisés chaque année et la grande majorité de cette déforestation a lieu dans les forêts tropicales. Une fois encore, l’Union européenne agit comme principal maillon de la chaîne de la déforestation. Celle-ci est majoritairement liée à trois produits de base: le soja, le bœuf et l’huile de palme. Il y a un lien direct entre la déforestation et le changement climatique, puisque 12 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont la conséquence de ce déboisement. Il dégrade les écosystèmes endémiques majeurs, notamment dans les zones tropicales, si importantes pour la régulation des températures.

J’aurais pu voter favorablement pour ce rapport, s’il ne contenait pas deux erreurs majeures. Premièrement, encore une fois, nous sommes en présence d’un rapport qui permettra à des ONG de condamner des États souverains via les fameux tribunaux d’arbitrage. C’est une atteinte inqualifiable à la souveraineté de nos nations. Deuxièmement, l’Union européenne ne fait que se donner bonne conscience. Il est inutile de créer des produits estampillés zéro déforestation alors que le problème central reste les accords de libre-échange. Là encore, votre vision européiste nuit tant aux producteurs qu’à l’environnement, vous êtes donc fatalement un maillon de la chaîne de la déforestation. Sortons des trop nombreux traités de libre-échange que l’Union européenne a ratifiés, défendons un autre modèle tourné vers le localisme, stoppons cette libéralisation à outrance et revenons-en à un modèle réellement éthique.

 
  
MPphoto
 

  Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE). – Mr President, a surface bigger than Switzerland is lost to deforestation worldwide every year. As Europeans, we are sadly jointly responsible every day for deforestation, for an incredible loss of biodiversity, for speeding up climate change, and for harming the rights of indigenous people – for example, when we simply order a ham sandwich at the station, and so maybe consume meat from animals fed with soy planted on illegally—logged forest soil.

No wooden product sold in Europe should come from illicit sources. No product that indirectly results from illegal logging should be imported. We know the mechanism that can help: mandatory due diligence for all enterprises in our common market. People in Europe know that forests are the lungs of our planet. So let’s act now.

 
  
MPphoto
 

  Sunčana Glavak (PPE). – Poštovani predsjedavajući, prema podacima Global Forest Watch-a svakih šest sekundi izgubimo prašumu površine jednog nogometnog igrališta ili oko 7410 m2. Unatoč uspjesima u očuvanju šuma, podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu u Izvješću o stanju svjetskih šuma u ovoj godini, ističu jednu činjenicu: borba za suzbijanje gubitaka šuma još uvijek nije gotova.

Krčenje i degradacija šuma negativno utječu na brojne globalne ciljeve Europske unije u različitim poljima politike, kao što su zaštita biološke raznolikosti, klimatske promjene, ljudska prava, mir i sigurnost, dobro upravljanje i vladavina zakona.

Europska unija najprivlačnije je svjetsko tržište. Pravo je vrijeme da se u trgovinskim odnosima sa svijetom, ugrade neki pozitivni zakonski propisi i ciljevi očuvanja okoliša.

Moramo poduzeti mjere kako bismo osigurali da dobro uvezeno u Europsku uniju budu najmanje proizvod krčenja šuma. Stoga pozdravljam ovu inicijativu i vjerujem da će Europska komisija razmotriti predložene regulatorne mjere koje bismo mogli poduzeti i tako utjecati na smanjenje krčenja šuma.

Moj govor traje 90 sekundi. U tom vremenu, kolegice i kolege, iskrčeno je 15 šuma veličine nogometnog igrališta ili 148 200 m2 prašume. To možemo promijeniti svojim djelovanjem i - započnimo to sada.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). – Voorzitter, het verslag over de ontbossing verdient al onze steun want we staan op een kantelpunt in onze geschiedenis. Als bijvoorbeeld de ontbossing van het Amazonegebied in dit tempo doorgaat, dan zal tegen 2030 alle CO2 die er in miljarden jaren werd opgeslagen, geleidelijk aan weer aan de atmosfeer worden afgegeven. Dat zal als gevolg hebben dat de temperatuur in Latijns-Amerika met 2 graden stijgt en in de rest van de wereld met een halve graad, alleen maar door de ontbossing in het Amazonegebied. We bevinden ons dus op een kantelpunt.

We zijn vandaag allemaal slachtoffer van een wereldwijde pandemie. We weten ook hoe dat komt: omdat we als mens steeds dieper indringen in de natuur. De vraag rijst dan ook: waar zal de volgende pandemie vandaan komen? Uit de wouden van Congo, die steeds kleiner worden door het ontginningsbeleid? Of uit de oerbossen van Oekraïne, waar vandaag de dag heel veel gekapt wordt, bijvoorbeeld voor onze Ikea-meubelen? Het is hier al gezegd, maar we kunnen het niet genoeg benadrukken: 10 % van de ontbossing wereldwijd is het gevolg van wat wij hier eten en consumeren. Wat wij hier doen, heeft een enorm globaal effect. We moeten dus onze verantwoordelijkheid nemen!

Dit verslag is dan ook ontzettend belangrijk omdat het een oproep bevat tot wetgeving die bedrijven heel duidelijk zegt waar het op staat. Jullie producten zijn hier meer dan welkom, maar ze moeten fair geproduceerd zijn, met respect voor het milieu.

 
  
MPphoto
 

  María Soraya Rodríguez Ramos (Renew). – Señor presidente, efectivamente es fundamental el debate que estamos teniendo hoy, porque cada año perdemos mucha masa forestal, el equivalente de Bélgica, en una pérdida anual de bosques tropicales primarios, pero que es una pérdida irreparable porque los bosques primarios no se pueden sustituir plantando más árboles: los bosques son mucho más que árboles. Por eso, es absolutamente necesario actuar rápido.

La Unión Europea es más o menos responsable de un 10 % de la deforestación mundial, y tenemos que abordar normas seguras y globales. Esta lo es, y no es una legislación contra nadie, es una legislación a favor.

Es una legislación a favor de las empresas europeas que cumplen estándares medioambientales y de derechos humanos y que tienen que competir en un mercado con la desventaja de hacerlo con empresas que no cumplen. Es una legislación a favor de los consumidores, que tienen derecho a conocer de forma transparente la cadena de suministro de los productos finales que consumen. Es a favor de los consumidores también cuando pedimos etiquetados claros, para saber que lo que llega a nuestras mesas y a nuestras casas no proviene de la deforestación ni de la explotación de bosques que están muy degradados. Por lo tanto, es también a favor de aquellas personas que mueren todos los años precisamente por defender los bosques.

Y también nos va a ayudar a comprender que cada vez que talamos, que hacemos desaparecer una hectárea de bosque, estamos haciendo desaparecer nuestra vida. Todos somos víctimas, pero todos somos responsables.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde (ID). – Monsieur le Président, je suis ravie de vous parler depuis notre belle ville de Strasbourg.

À l’heure où les projecteurs du monde entier sont pointés en direction de la forêt amazonienne, un autre drame a lieu dans l’indifférence générale: celui de la déforestation de l’Afrique. Les forêts du continent africain disparaissent plus vite que les autres. L’explosion démographique est d’ailleurs l’une des causes majeures qui provoque cette accélération infernale. En coupant des arbres pour y étendre les zones agricoles, on détruit une biodiversité pourtant essentielle à la pérennité des cultures. L’expression «couper la branche sur laquelle on est assis» n’a jamais été aussi vraie, dramatiquement vraie.

À cela s’ajoutent les problèmes qu’on rencontre partout ailleurs. La production d’huile de palme, par exemple, qui n’en est d’ailleurs qu’à ses débuts au Cameroun ou en RDC. Une catastrophe annoncée, quand on sait que c’est là que se trouve la forêt tropicale du bassin du Congo – deuxième plus grande forêt du monde, demain réduite à néant? Surpopulation ou surexploitation, des Africains risquent d’être complètement dépassés. Nous en parlons peu, c’est pourtant un sujet essentiel pour eux comme pour nous.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Mr President, now is indeed the moment for European leadership, in order to make sure that we don’t have deforestation or child labour in our supply chains.

I would like to communicate to you a message that has been sent today by major operators in this field, namely food producers such as Mars and Mondelez, who say that they, as major buyers of cocoa and other agricultural products, with longstanding engagement and continued efforts for sustainable cocoa, defend the report of Ms Burkhardt.

They warn against the amendments that are put there to water down the idea that we need mandatory measures, because that’s what they want. They need mandatory measures because they know that voluntary mechanisms don’t function. They are not able to guarantee supply chains which are free of deforestation and child labour.

 
  
MPphoto
 

  Nicolás González Casares (S&D). – Señor presidente, «[l]os que ayer fueron bosques y selvas de agreste espesura, donde entre el misterio flotaban las brumas y brotaba la fuente, hoy son áridas lomas que ostentan deformes y negras sus hondas fisuras». Esto decía Rosalía de Castro, poetisa gallega sobre la destrucción de los bosques. Y es cierto, cada bosque cuenta una historia, historias de protección del ser humano. Despojándonos de los bosques, nos desprotegemos a nosotros mismos.

Y de esto trata este informe y por ello quiero felicitar también a Delara Burkhardt. Porque este informe nos ayuda a luchar contra la deforestación en todos los lugares del planeta, poniendo reglas de juego a nuestros modelos de consumo.

Necesitamos una mejor regulación. Necesitamos también proteger los bosques primitivos, los primigenios, los autóctonos. No solo fuera de la Unión Europea. También aquí estamos sufriendo esa deforestación y la sustitución por otros modelos de producción agroindustrial. Por eso aquí también tenemos que defendernos. Y recordar además que talar un bosque, despojarnos de él, fomenta el cambio climático y provoca también la huida de sus habitantes, no solo de aquellos biodiversos sino también de los humanos.

Por lo tanto, reclamar una regulación que proteja los bosques a todos los niveles será una buena opción para la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Procaccini (ECR). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che in questo Parlamento si parli di deforestazione è già di per sé positivo. Il problema va affrontato, non trascurato, a patto che lo si faccia tenendosi a distanza dal solito estremismo ambientalista a cui non importa nulla dei dati scientifici.

Noi sappiamo che il nostro pianeta è sempre più verde, come documentano gli studi scientifici degli ultimi anni. Questo per effetto di alcune scelte politiche maturate lontano da qui, paradossalmente anche per effetto del riscaldamento globale. Dopodiché, sappiamo d'altra parte che la grave deforestazione tropicale non può essere compensata dalla riforestazione che viene compiuta in altre zone del mondo.

Ben venga dunque una particolare attenzione sul consumo del territorio boschivo, solo attenzione a non gravare le aziende europee di ulteriori oneri di natura geopolitica, perché non sarebbe giusto nei loro confronti, soprattutto in un momento come questo.

 
  
MPphoto
 

  Virginijus Sinkevičius, Member of the Commission. – Mr President, deforestation is a threat to the biosphere and the well—being of all citizens on Earth. Today’s debate has shown that we very largely agree on this and share those huge concerns. It is also a complex problem that requires concerted action among different players to be addressed.

Let me reply to some remarks and issues you have raised today. On the need for an impact assessment and the need to have businesses on board, I absolutely agree. I can only confirm once more that we are assessing all possible impacts and that we, of course, have to consider also the costs and administrative burden, especially on SMEs, and that we are carefully looking at the scope as well. All these elements are currently being carefully assessed in the context of the ongoing impact assessment.

On the need to protect forests also within the EU, I can only strongly reassure you that tackling global deforestation does not mean we stop looking at our domestic forests. Quite the contrary. This Commission, and I personally, are truly committed to fighting the worrying phenomenon of illegal logging. We have launched infringement procedures and are determined to find this till the end. Also, forests play a central role in our biodiversity strategy for 2030. They are a key focus of our work and, as you know, with Commissioner Wojciechowski I am preparing a forest strategy which updates the previous one and will take into account the recent resolution adopted by this Parliament.

On social aspects and the impact of deforestation on indigenous peoples, yes, the environmental dimension of global deforestation is closely interconnected with fundamental socio—economic factors – with poverty, corruption, human rights abuses and stability. This is why our initiative is so important, and this is why the fight against deforestation has to be fought together with indigenous people and local communities. They have to be part of the solution.

We are not playing delaying tactics, quite the contrary. The Commission is determined to act. We are putting to use our previous policy experience, we are leading exchanges among stakeholders and we are trying to design smart legislation that can ensure meaningful action on the ground.

We need to join forces. I would like to thank you once again for your support and your contributions in today’s debate, but also for the legislative initiative resolution that you will adopt tomorrow. We look forward to taking it into account and to continue our close cooperation with this House over the next crucial months.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote on the amendments will take place shortly. The final vote will take place on Thursday, 22 October 2020.

The sitting is suspended until 18.15 and the announcement of the results of the second voting session.

Written declarations (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Carmen Avram (S&D), in writing. – This report recalls the essential role of forests for our planet’s ecosystem, biodiversity and future. It is a reminder that biologically diverse forests, being natural carbon sinks, are indispensable in the fight against climate change, in line with the Paris Agreement’s goals to hold the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels.

Fighting illegal timber logging is also central. It recalls the due diligence criteria of the EU Timber Regulation. The text repeats its demand that imports of timber and timber products should be more thoroughly checked at the EU’s borders to ensure that imported products do indeed comply with our legislation.

Moreover, I want to stress that trade and investment policy need to be reviewed in order to address the global deforestation challenge in a more effective manner, and by creating globally a level playing field, and take into account the link between trade agreements and global biodiversity as well as forest ecosystems.

Finally I support the calls on the Commission and Member States to develop information and awareness-raising campaigns about the imported timber products and their impact on the world’s forests and biodiversity-rich ecosystems. Our youth and next generation are on our side and we shouldn’t lose them.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. – Az európai és globális erdők védelmének fontossága vitán felül áll. Ez a jelentés azonban nem alkalmas a kijelölt feladat teljesítésére, átlépi az uniós jogi keretet, és aránytalanul veszélyezteti az európai kis- és középvállalkozások működését. A javaslat hatástanulmány nélkül listázná az olyan termékeket, melyeket a zöld NGO-k leggyakrabban társítanak az erdőirtással, és a természetes ökoszisztémák romlásával. A baloldal ráadásul nyitva hagyná a rendelet alkalmazási körének bővítésének lehetőségét is. Európai tanúsítványrendszer híján a folyamat teljességgel átláthatatlanná és aránytalanná válna. Szintén problémás a jelentés önkényes hatálya. Az előadó kiterjesztené a javaslatot minden gazdasági szereplőre és a teljes értékláncra. Ez beláthatatlan következményeket és adminisztratív terhet jelentene a kkv-kra nézve. Ráadásul a dokumentum ilyen módon számos tagállami hatáskörbe tartozó területet érint, ami szintén elfogadhatatlan. Az erdők védelmét nem listázással és kvótákkal kell előmozdítani sem európai, sem globális szinten. Pozitív ösztönzőkre és nemzetközi együttműködésre van szükség. Ennek során érdemes számításba venni a tagállami bevált gyakorlatokat is. Egy ilyen jó példa Magyarország, amely vállalta, hogy 2030-ra harmadával, 27%-ra növeli erdőterületének nagyságát.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), in writing. – Global preservation of forests and preventing their degradation are some of the biggest sustainability challenges of our times, without which the objectives of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the Paris Agreement and the Green Deal cannot be achieved.

I welcome the creation of a forest observatory to collect data and information on deforestation in Europe as well as globally. We have to call for this observatory to establish a mechanism to protect forest defenders. I fully support the creating of the early-warning alert mechanisms in order to notify public authorities, companies, including third-party schemes, and consumers of commodities originating in areas of eco-system conversion risk concerning loss and deterioration of forest and savannah and areas where human rights have been violated, and to assist in tackling these issues by intensifying dialogue and data sharing with respective third countries.

This mechanism is important to preserve the forestry sector which employs at least 500 000 people directly in the Union, and 13 million people worldwide, especially in rural areas. It encourages the Commission to strengthen the EU Action Plan on FLEGT, with a focus on Voluntary Partnership Agreements, and incorporate it into the new European Forest Strategy to encourage third countries to abandon deforestation policies.

 
  
MPphoto
 
 

  Edina Tóth (PPE), írásban. – Az erdőirtás mozgatórugói sokfélék, összetettek és földrajzi területenként másképp kapcsolódnak egymáshoz. A jelentéstevővel egyetértek: az erdőirtásnak valóban számos negatív környezeti, gazdasági és társadalmi hatása van, különös tekintettel az éghajlatra, a biodiverzitásra és a szegénységre. A kérdés kezelésében azonban különböznek álláspontjaink. Úgy gondolom ugyanis, hogy ahhoz, hogy a globális erdészeti védelmi mechanizmus működőképes legyen, további intenzív előkészítő munkára van szükség. Ha aktívan kívánunk küzdeni az erdőirtás ellen, az EU-nak kezdeményező szerepet kell vállalnia sok területen. Ide tartozik a fejlődő országok kapacitásépítésének támogatása, az erdészeti irányítás megerősítése és a hiányosságok pótlása.

Fontosnak tartom, hogy az EU támogassa a már bizonyított kezdeményezéseket: az éghajlatváltozás elleni globális szövetség például megfelelő keretet biztosít a fejlődő országokkal az erdőirtásról folytatott párbeszéd előmozdításához és az erdőirtás problémájának kezelésére irányuló erőfeszítések folytatását elősegítő nyomonkövetési intézkedésekhez. Ami biztos, hogy az erdőirtásra adott globális politikai válasz kialakításában az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia. A Közösségnek és a tagállamoknak együtt kell dolgozniuk az erőforrások egyesítése, és a fellépések kiegészítő jellegének biztosítása érdekében. Az erdőirtás elleni harcot több fronton kell megvívni. Egy dolog biztos, hogy ebben a harcban hazám, Magyarország, mindenképp partner lesz.

 
  
 

(The sitting was suspended at 17.28)

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 

16. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Istuntoa jatkettiin klo 18.19)

 

17. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(The sitting was suspended at 18.39)

 

18. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Istuntoa jatkettiin klo 20.03)

 

19. Tρίτη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Puhemies. – Avaan nyt tämän päivän kolmannet äänestykset.

Äänestämme esityslistalla ilmoitetuista menettelyistä, ja äänestykset ovat avoinna klo 20–21.15. Äänestysmenetelmä on sama kuin edellisissä äänestyksissä, ja kaikki äänestykset toimitetaan nimenhuutoäänestyksinä.

Julistan siis kolmannet äänestykset avatuiksi. Voitte äänestää klo 21.15 asti.

 

20. Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

21. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

22. Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

23. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

24. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

25. Λήξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Istunto päättyi klo 21.15.)

 
Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου