Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Debašu stenogramma
XML 63k
Ceturtdiena, 2020. gada 22. oktobris - Brisele Pārskatītā redakcija

7. Enerģētikas savienības stāvoklis (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (2020/2825(RSP)).

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για όλες τις συζητήσεις αυτής της περιόδου συνόδου δεν θα υπάρξει διαδικασία catch-the-eye και δεν θα γίνουν δεκτές ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα και παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού.

Επίσης, προβλέπονται ενδεχόμενες εξ αποστάσεως παρεμβάσεις από τα Γραφεία Συνδέσμου του Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Kadri Simson, Member of the Commission. – Mr President, I am honoured to present to you today the State of the Energy Union Report. Every year, it’s an opportunity to take stock of our energy policy and assess whether we are on track with implementing the energy union.

The 2020 report is the first one since we launched our new sustainability and growth strategy, the European Green Deal. A well-functioning energy union is the necessary basis to deliver our climate commitment by 2050. Together with this report, I presented three key initiatives on 14 October: the renovation wave, the methane strategy and the Commission recommendations on energy poverty. The initiatives of the 14 October energy package are important stepping stones to reach our 2030 climate target plan. They will make sure that we seize the significant decarbonisation potential of buildings and address energy poverty in order not to leave anybody behind in the clean energy transition.

National energy and climate plans (NECPs) will also remain an important tool in achieving the minimum 55% reduction in greenhouse gases. Together with the State of the Energy Union, we also published a detailed assessment of the plans of each Member State. The final NECPs are complete, robust and ambitious. Our analysis shows that each Member State still has some work to do, especially on energy efficiency. But overall we are heading in the right direction and the plans demonstrate that Europe can meet ambitious climate targets. The Commission will ensure a clear and inclusive follow—up of those plans, including on the progress of implementation and the need to revise the level of ambition of NECPs to reflect a higher carbon emission reduction target for 2030.

Let me now go back to the State of the Energy Union Report. This report provides an overview of the progress of the energy union across all its dimensions. I would like to focus on three areas today.

First, we know that delivering the higher climate ambition in the energy sector is a genuine investment challenge. The State of the Energy Union Report maps out the funding opportunities offered by the recovery and resilience facility and other EU instruments. In particular, the Annual Sustainable Growth Strategy identified three energy-related flagships – clean energy technologies, renovation and sustainable transport – where Member States can focus their national renovation plans.

This shows that Next Generation EU offers an unprecedented opportunity to mobilise resources to promote the clean and digital transformation of our economies, and we should use it. The report, however, shows that national budgets devote a declining share to clean energy research and innovation. When we measure the volumes of research funding as a share of GDP, Europe has one of the lowest rates among the major global players. Private sector investment in energy union R&T priorities is also slowing down and I’m very concerned by this trend.

Second, the report shows that the volume of energy subsidies, in particular for fossil fuels, is still considerable. Fossil fuel subsidies amounted to EUR 50 billion in the EU in 2018. This is one third of all our energy subsidies. The European Green Deal is clear: fossil fuel subsidies have to end. They remain a major impediment to a cost-efficient energy and climate transition, but also to a functioning internal market. Therefore, the Commission will reinforce its cooperation with Member States to phase out fossil fuel subsidies and reduce fossil fuel consumption. Energy subsidies should be targeted to boost the uptake of new energy technologies, to promote sustainable patterns of energy consumption, and to lower energy bills.

Third, this year’s State of the Energy Union included for the first time a report on the competitiveness of the clean energy industry in Europe. The findings are quite significant. The growth of the clean energy technology sector has significantly outpaced that of the conventional energy sector. Clean energy technologies have created more jobs and added more to gross domestic product and labour productivity. This has been especially obvious in energy efficiency, where the number of jobs went up 17.4% between 2000 and 2017.

The Competitiveness Report also shows that EU industry holds a strong global position in some of the key technologies, namely offshore solar energy storage, batteries and hydrogen technologies, which have a major scaling-up potential over the coming years. In the coming months, we will take these elements forward and we will focus in our discussions with all relevant stakeholders on a value-chain-based approach to support our industries and innovators in the EU to maintain or achieve global success.

I will stop here and now I will take your questions.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Danke an die Kommissarin für diesen Bericht. In diesem Bericht steht – und das ist schön –, dass wir 2020 CO2—Ziele schon übertroffen haben. Super auch, dass wir das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch entkoppeln. Danke auch für diesen positiven Ausblick.

Wir sind mitten in der Energiewende. Wir dürfen jetzt aber keine Fehler machen, gerade in der Coronakrise. Gestatten Sie mir deshalb eine Frage an die Kommission: Als wir letztes Jahr den gleichen Bericht diskutierten, hieß es, ich zitiere: „The clean energy package forms a credible path to meeting its Paris agreement commitments“, Zitat Ende. Warum waren vor zwölf Monaten für Paris noch 40 % CO2—Reduzierung genug, und sogar die Ziele für LKW und PKW wurden vor zwölf Monaten positiv hervorgehoben, ich zitiere, als „ambitious policies on climate mobility“. Im Bericht für 2020 finde ich diese Antwort nicht – nur den Hinweis, dass es jetzt mindestens 55 % sein müssen. Das Parlament will ja sogar 60 %. Ich bin auch für stärkere Vorgaben, aber es ist wie in der Medizin: Viel hilft nicht unbedingt viel, und zu viel schadet.

Ja, unsere Menschen und Betriebe machen mit auf dem Weg nach Paris, aber sie brauchen Planungssicherheit und keine sprunghafte, manchmal von Panik geleitete Willkür. Anstatt die Ziele immer höher zu schrauben, müssen wir sorgfältig über den Weg beraten. Beispiel: Der Bericht sagt, dass Covid—19 das Problem der Energiearmut noch verschärft. Jetzt kommt die renovation base. Was können wir Mietern zumuten? Die Pandemie und eine höhere CO2-Bepreisung?

Der Bericht sagt, neue Energieinfrastruktur ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Energiewende, aber die Kommission kündigt neue Klagerechte für NGOs und Umweltverbände an. Wir müssen uns schon entscheiden: Wollen wir eine schnelle Energiewende mit modernen Infrastrukturen, mit großer Wirkung, positiv für die Artenvielfalt, oder wollen wir – weil eine NGO—Klage es erfordert – eine Fledermausfamilie retten? Wir brauchen keine neuen Klagerechte. Wir brauchen schnellere, unbürokratische Genehmigungsverfahren und wir müssen die COVID-Gelder Recovery Fund verbindlicher für die Energiewende machen. Wir sind auf einem guten Weg, aber die Schraube der Klimaverpflichtung bitte nicht überdrehen, dann geht sie kaputt.

 
  
MPphoto
 

  Nicolás González Casares, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente, señora comisaria, la Unión de la Energía es crucial e importante para nuestra economía y nuestra transición hacia la neutralidad climática y, para que sea realidad, Europa debe comprometerse a resolver el cuello de botella que tiene. No hay unión sin interconexión y, por ejemplo, la península Ibérica está aislada en cuanto a este aspecto.

Vemos que los objetivos de reducción de emisiones para 2020 se van a cumplir. Esperemos que no sea un espejismo derivado también de la pandemia y recordemos que tenemos aún 34 millones de europeos que sufren la pobreza energética y no pueden calentar adecuadamente sus hogares.

En el informe también se ve que estamos perdiendo fuerza en investigación y desarrollo en Europa con respecto a otros bloques; debemos promocionarlos, estamos bajando el número de patentes.

Señora comisaria, el Parlamento acaba de fijar su compromiso de reducción del 60 %, tenemos una voluntad fuerte. Yo creo que el programa de trabajo de la Comisión es ambicioso para avanzar en el Pacto Verde.

Tenemos todos los asuntos bastante encarrilados; empujémoslos un poco más y no nos dejemos vencer por el escepticismo ni por el daño económico que está produciendo esta pandemia.

 
  
MPphoto
 

  Morten Petersen, for Renew-Gruppen. – Hr. Formand. Tak til Kommissæren for en fin rapport, der viser, at EU skal vise vejen i den grønne omstilling, og at vi skal gøre noget nu, og at det haster. Vi skal levere. Vi skal have mere vedvarende energi på tværs af landegrænserne.

Et egentligt indre marked for energi vil gøre det nemmere og billigere at integrere den vedvarende energi, eksempelvis fra havvindmølleparker ude på Nordsøen og ud i de europæiske stikkontakter og dermed fortrænge de fossile brændsler fra vores energiforsyning. Derfor bliver off-shore-strategien så vigtig, den som vi går og venter på med spænding, Kommissær.

Investeringerne fra hele genopbygningspakken skal være grønne. Vi skal i Europa i det hele taget opbygge en konkurrencedygtig, grøn industri inden for den vedvarende energi og sikre, at vores grønne virksomheder er i verdensklasse, og at de forbliver i verdensklasse. Vi skal skabe et mere integreret og effektivt energisystem, så borgerne kan få grøn og billig energi. "Renovation wave" er et rigtig godt initiativ, der skaber arbejdspladser og bekæmper klimaforandringerne på samme tid, men det skal være ambitiøst, så vi kan renovere to til tre gange flere bygninger end det, som vi formår at gøre i dag.

Og så kommer vi ikke uden om at skulle revidere nogle af de direktiver, der allerede ligger på bordet, omkring vedvarende energi, energieffektivisering, bygninger og bygningernes rolle. Og de direktiver skal have nogle højere og mere ambitiøse målsætninger og forpligtende mål for medlemslandene. Ifølge det internationale energiagentur bør op mod halvdelen af de globale grønne investeringer rette sig mod energieffektivitet. Samtidig skal vi sikre, Kommissær, at medlemslandene leverer. Det gør de altså ikke i øjeblikket. Jeg vil opfordre Kommissæren til at skrue bissen på over for medlemslandene. Hvis ikke Kommissionen gør det i det kommende år, så svigter vi den grønne omstilling. Det skylder vi vælgerne ikke at gøre. Det haster, så lad os se at komme i gang!

 
  
MPphoto
 

  Markus Buchheit, im Namen der ID-Fraktion. – Herr Präsident! Danke, Frau Kommissarin, auch für Ihre Darstellung vorhin. Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Energieunion hätte tatsächlich ein Projekt werden können oder könnte ein solches sein, das den Bürgern den Nutzen einer EU-weiten Kooperation der Mitgliedsstaaten nahebringt und das auch den Kritikern am Brüsseler Moloch, mir beispielsweise, endlich den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Stattdessen bläst die Kommission leider, ebenso plan- wie ziellos, so scheint es manchmal, das Hohelied von Begriffen aus dem Bingo-Vokabular weltfremder Ideologen, statt sich der tatsächlichen Probleme der Bürger und Unternehmen anzunehmen – sprich, statt Realpolitik zu betreiben.

Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, das war der Dreiklang der Energiepolitik der vergangenen Jahrzehnte, und tatsächlich finden sich diese Begriffe natürlich auch innerhalb des Projekts Energieunion. Papier ist eben geduldig, und die Realität spricht eine andere Sprache. In den vergangenen zehn Jahren stieg der Strompreis für Privathaushalte in Deutschland um beinahe 28 %, die Netzentgelte um 26 %, die Steuern und Abgaben um ganze 65 %. Schon titelt die Bild-Zeitung von einem Heizkosten-Schock im kommenden Jahr, wenn auch die Benzin- und Dieselpreise aufgrund steigender Steuern explodieren werden. Wirtschaftlichkeit also, eines der drei zuvor genannten Elemente – Fehlanzeige.

Auch die Häufigkeit von Beinahe-Blackouts stieg in den vergangenen Jahren rapide und zwar mit der Zunahme der zuvor beschworenen grünen Energie. Immer häufiger musste zum Beispiel Deutschland Strom aus den Nachbarländern, häufig zu horrenden Kosten, importieren. Von Versorgungssicherheit kann also keine Rede sein.

Und wie verhält es sich mit der vielbeschworenen Nachhaltigkeit? Auch das ein Begriff aus dem Vokabular, der heute immer wieder fiel. In Deutschland werden allein in diesem Jahr 6 000 Windenergieanlagen stillgelegt. Dabei entstehen bis zu 4 Millionen Tonnen zum Teil giftiger und schwer zu entsorgender Schrott. Dasselbe gilt für die Solarenergie, wo wir bis 2035 etwa 2,6 Millionen Tonnen Schrott erwarten können.

Sie sehen also, die gegenwärtigen Zustände der sogenannten Energieunion genügen weder wirtschaftlichen Grundsätzen, sie genügen nicht den Grundsätzen der Versorgungssicherheit und schon gar nicht genügen sie der mantraartig vorgebrachten Nachhaltigkeit. Es wäre Zeit, dass auch wir in diesem Hause endlich anerkennen, dass unsere Solidarität und Verantwortung den Bürgern gelten muss und eben nicht der Kommission und dem Zeitgeist.

 
  
MPphoto
 

  Ville Niinistö, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, the State of the Energy Union report highlights both the successes and the failures of the European Union in this field. We have over-achieved the energy targets for renewable energy for 2020, but obviously these targets are still modest. Now when Parliament is pushing for a higher ambition of 60% emission reductions by 2030, we have to look for a similar target for renewable energy to hasten the energy transition and also to make sure that it is European industries that create those jobs in energy revolution.

But there are also a lot of failures and one is obviously the increasing amount of fossil fuel subsidies. We still have in 2018 even more subsidies for fossil fuels than in 2015. The EUR 50 billion we are using on fossil fuel subsidies is three times more than the amount that we are spending on wind power in 2018. So the Commission has to force change in this field and has to make sure that the Member States get rid of fossil fuel subsidies, as Parliament has pushed for.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Ja również chciałem zapytać o pomoc publiczną na energię ogólnie. Otóż rzeczywiście, jak wynika z tego raportu, ta pomoc publiczna rosła w ostatniej dekadzie. W 2017 r. wyniosła 159 mld euro, mimo że Komisja od dawna zapowiada, że zamierza tę pomoc likwidować.

Wiemy, że przyrost w różnych sektorach był bardzo różny, np. transport otrzymał w 2018 r. 20% więcej subwencji niż trzy lata wcześniej. Zróżnicowane są też subwencje w poszczególnych krajach. Jeżeli dobrze odczytuję tabelę, Niemcy wydały w 2018 r. prawie 45 mld euro pieniędzy publicznych na dotacje w dziedzinie energii, z tego na paliwa kopalne – 12 mld, co wniosło 1,2% PKB. Także Francja, Włochy, Belgia w liczbach bezwzględnych znacznie bardziej subsydiują paliwa kopalne niż na przykład Polska, która często przedstawiana jest jako kraj hamujący transformację energetyczną. W Polsce przeznaczono 2 mld euro i 0,2% PKB na paliwa kopalne.

Chciałbym więc zapytać, co Komisja zamierza zrobić, by zmniejszyć w najbliższym czasie dotacje. Jak zamierza to uczynić w stosunku do różnych sektorów? I jak te rosnące i zróżnicowane w zależności od potencjału ekonomicznego państw subwencje mają się do Zielonego Ładu i do zasad sprawiedliwej transformacji?

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo GUE/NGL. – Obrigada, Senhora Comissária, pela sua apresentação. É obvio que a transição energética é fundamental no combate às alterações climáticas e para a criação de emprego, mas gostaria de questioná—la hoje sobre a pobreza energética e sobre a remodelação dos edifícios.

A estratégia da Comissão Europeia para a pobreza energética que foi agora apresentada é uma estratégia que melhora, em muito, a nossa abordagem sobre esta questão. No entanto, creio que lhe faltam algumas dimensões importantes.

Nós sabemos que, nos agregados familiares mais pobres na União Europeia, a fatura energética representa quase 10% do rendimento mensal. Sabemos também, por vários números que existem, que estamos a falar de dezenas de milhões de cidadãos que na União Europeia vivem em pobreza energética – há relatórios que apontam para mais de 50 milhões –, e sabemos que quem vive em pobreza energética são sobretudo famílias monoparentais, são famílias com muitos filhos ou são idosos que estão, normalmente, isolados. E neste sentido, mesmo que os Estados-Membros tenham que ter medidas específicas para combater a pobreza energética, elas traduzem-se ou em tarifas sociais ou na definição de períodos críticos onde as pessoas estão isentas de pagamento.

A minha questão é muito simples: como é que a União Europeia pode definir o que é um período crítico para quem vive em situação de pobreza ou no limiar da pobreza? Falamos de cerca de 100 milhões, mais de 100 milhões de pessoas, na União Europeia que vivem em situação de pobreza, uma em cada 6 pessoas. Porque é que a União Europeia não define claramente quais são as medidas para evitar que tenhamos pobreza energética? Estamos a entrar no inverno, que é um período crítico, mas para quem é pobre todo o ano é um período crítico, e não apenas o inverno.

 
  
MPphoto
 

  Traian Băsescu (PPE). – Domnule președinte, raportul prezintă situația de ansamblu, fără a analiza diferențele de resurse de care dispun statele membre. Dacă analizăm limitările impuse de Legea climei, proaspăt votată în Parlament, și de Regulamentul de taxonomie, constatăm că, în timp, trebuie să eliminăm energia produsă din cărbune, din hidrocarburi – inclusiv gaze naturale – și energia nucleară.

Asta înseamnă, spre exemplu, pentru o țară ca România, ca în următoarele decenii să elimine 60 % din sursele de energie pentru populație și pentru industrie, ceea ce o transformă dintr-o țară independentă energetic într-o țară care va trebui să recurgă la importuri masive de energie electrică.

De asemenea, dacă privim la Fondul pentru o tranziție justă, constatăm că este o mare discrepanță între obiectivele pe care ni le-am stabilit și resursele pe care le punem la dispoziție pentru ca tranziția să fie posibilă și să afecteze, să spunem în mod apropiat, în mod egal, toate statele Uniunii Europene.

De aceea, cred că se impun două concluzii: una, și cea mai importantă, este că trebuie să ne stabilim obiective realiste și cea de-a doua concluzie, obiectivele pe care ni le stabilim să fie în deplin acord cu resursa financiară pe care o alocăm.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D). – Mr President, the climate neutrality target for 2050 requires systemic change and involves citizens. The EU has taken steps in the right direction and decoupled economic growth from greenhouse gas emissions. In 30 years, the EU cut emissions by 25%, while the economy grew by 62%. National energy and climate plans show that most Member States have cut emissions according to the current reduction targets, but Europe lags behind in the energy efficiency target.

The renovation rates proposal could be one solution. We have to make it win-win-win: cut emissions, create local jobs, and make healthier homes and buildings. Renovation rates remain too low and renovations should be placed at the core of a sustainable recovery.

Another big question for the energy transition is how to get private investment to support the green transition. Climate neutrality by 2050 needs investments now. The policy measures need to support predictability and also support demand for clean energy, green products and investments.

 
  
MPphoto
 

  Bart Groothuis (Renew). – Mr President, in the biggest energy transition in our history the biggest problem is not the technology to make it happen nor is it the political will to cut greenhouse gases. No, our biggest problem is that the perfect is becoming the enemy of the good. And just look at the political debates: no nuclear energy please, no carbon capture that entails fossil fuels, no biomass, no gas in a transition, no windmills in my backyard and no solar panels on agricultural grounds please. Well, altogether that is not a sustainable posture.

How can we possibly be serious in reaching our climate goals without technologies like carbon capture, biomass or nuclear? But luckily there’s one technology we all agree on that has the potential to decarbonise at least our heavy industries and transport: hydrogen. It might not be a silver bullet but we all agree this energy carrier has enormous potential and our aim is clear: to create a new, clean produced, green hydrogen market and a long—term certainty for all parties involved, and that requires massive investments; in infrastructure, in the scale up of electrolysers, but also in carbon capture utilisation and storage, because we need to be realistic. If we want to pave the way for clean hydrogen we will initially need to invest in transitional technologies and these might not be perfect but they are good.

So, yes, in the beginning of this huge transition we will still need fossil fuels and, therefore, EU policies should support carbon capture, enable government support schemes for blue hydrogen, and I expect the Commission to move forward in this direction in its energy summer package. We have 30 years to reshape our entire energy system and we can do it, and we will fail if we demand to be perfect, but we will definitely succeed by doing it as good as we can.

 
  
MPphoto
 

  Jordan Bardella (ID). – Monsieur le Président, la Commission européenne a fait de la transition énergétique un axe majeur de sa politique en affichant notamment l’objectif d’une neutralité carbone en 2050.

Si l’objectif est véritablement de décarboner l’énergie alors où est passé le nucléaire dans vos rapports? Il n’est nulle part reconnu comme une technologie essentielle à promouvoir, alors qu’on sait qu’elle est la source d’énergie la moins chère et la plus décarbonée aujourd’hui à notre disposition, faisant notamment de la France le second pays au monde le plus propre en matière énergétique, d’après un rapport de l’université de Yale. Vous ne jurez que par le dernier rapport du GIEC mais vous refusez de le lire entièrement. Tous les scénarios, je dis bien tous les scénarios, qui doivent permettre de limiter la hausse de la température à l’horizon 2100 incluent une augmentation massive du nucléaire.

Si l’hydrogène est probablement l’ambition la plus raisonnable, l’éolien, destructeur de nos paysages, comme les batteries électriques ont démontré leurs limites. Il est donc temps que la Commission européenne en revienne à la raison et à la science, cesse de se soumettre aux pressions des ayatollahs verts et à leur hystérie anti-nucléaire, il en va de notre indépendance industrielle et énergétique.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé (Verts/ALE). – Mr President, just some days ago, a study was released signalling that in Barcelona, the city from where I’m speaking today, air pollution still causes a thousand deaths a year, and this is largely due to the use of fossil fuels. However, despite the broad consensus on the need to accelerate the clean energy transition and step up our efforts concerning emissions reduction, fossil fuel subsidies actually continue to increase. This is one of the findings of the State of the Energy Union report.

It is very urgent that we put forward a strategy towards subsidies that is coherent with the Green Deal. The EU should stop subsidising fossil fuels – and should urge Member States to do the same – and should instead redirect public money to finance the green energy transition. This is all the more urgent given that, as the report points out and the Commissioner said, funding of green energy research and investment is slowing. This comes on top of the huge cuts that the Council is proposing to the research programme Horizon Europe, which, of course, we are opposing head-on.

 
  
MPphoto
 

  Izabela-Helena Kloc (ECR). – Panie Przewodniczący! Miesiąc temu Francja musiała ponownie uruchomić swoje elektrownie węglowe, ponieważ zamknięto starą elektrownię atomową Fessenheim, a farmy wiatrowe nie były w stanie wyprodukować wystarczającej ilości energii. Niemcy też sięgnęli do tradycyjnej energetyki i uruchomili elektrownię węglową w Datteln. Jak widać, stabilności i bezpieczeństwa energetycznego nie da się osiągnąć bez paliw kopalnych. Dotyczy to także gazu ziemnego, który powinien zostać uznany przez Unię Europejską za ważny surowiec przejściowy w procesie transformacji energetycznej. Niestety ekologiczny radykalizm w przepisach unijnych pozbawia państwa członkowskie niezależności energetycznej.

Apeluję więc do Państwa o więcej realizmu politycznego. Narzucając nieosiągalne standardy wymuszające absurdalne koszty, które pogłębiają zjawisko ubóstwa energetycznego, niestety prowadzimy do bardzo złej sytuacji ludzi w Europie. Na to wszystko nakładają się koszty pandemii. Trzeba opamiętania. Proszę spojrzeć na to z ludzkiej perspektywy, a nie tylko z perspektywy biznesu i ekoideologii.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). – Köszönöm a szót Elnök úr! Öt évvel ezelőtt jött létre az európai energiaunió, ezért időszerű a kezdeményezést három szempont: az elért eredmények, tanulságok és kilátások mentén megvitatni. Az eredmények ismeretében kijelenthető, hogy az energiaunió sikertörténet. A tagállamok többsége növekvő gazdaság mellett tudta csökkenteni károsanyag-kibocsátását, növelve a megújuló energiaforrások arányát az energiamixben. A sikeresen teljesített hálózatfejlesztési célok és az integrált energiapiac kialakítása okán az európai energiahálózat jóval felkészültebb ma a különféle sokkhatások kezelésére, mint korábban. A tanulságok közül a siker feltételeit érdemes kiemelni. Megalapozott célkitűzésekkel, tisztelettel és konszenzusra törekvő Bizottsággal igenis el lehet érni ilyen eredményeket. Ez utóbbiért köszönet Cañete biztos úrnak. Az energiaunió kilátásai viszont korántsem ennyire bíztatóak.

A baloldal az energiapolitikát hitvitává alakította. Az Európai Parlament baloldali többsége az ideológiai alapra helyezett klímarendelet megszavazásával egy olyan jövő felé terelné az Uniót, ami gazdasági stagnáláshoz, több százezer munkahely megszűnéséhez és a rezsiköltségek robbanásszerű emelkedéséhez vezethet. Ez kockázatos. Az európai emberek ennél jobb klíma és energiapolitikát érdemelnek.

 
  
MPphoto
 

  Łukasz Kohut (S&D). – Panie Przewodniczący! Pokonaliśmy już w Unii Europejskiej wiele nacjonalizmów – nie wszystkie, ale wiele. Jednym z tych, z którymi wciąż mamy do czynienia, jest nacjonalizm energetyczny. Ogromna większość państw członkowskich patrzy na kwestię bezpieczeństwa energetycznego przez pryzmat swoich granic, swoich interesów gospodarczych i finansowych. A przecież Unia to wspólnota wartości, to swoboda przepływu osób, towarów, usług i kapitału. To wspólna odpowiedzialność za unijnych obywateli, za ich bezpieczeństwo energetyczne. To wspólne zobowiązanie do zwalczania ubóstwa energetycznego.

Raport o Unii energetycznej pokazuje doskonale, jak bardzo potrzebujemy solidarności w tym obszarze. Mamy już jej elementy, np. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy rzeczywistego, wewnętrznego rynku energii. Nie potrzebujemy projektów godzących w solidarność energetyczną, takich jak Nord Stream 2.

I jeszcze słowo o dekarbonizacji. Tu musimy precyzyjnie zdefiniować, do czego chcemy dojść. I nie mówię tu o procentach, redukcji czy statystykach. Mówię o konkretnych ludziach, którzy, tracąc zatrudnienie w górnictwie, jak u mnie na Śląsku, muszą je dostać w innej branży. Pamiętajmy, człowiek jest najważniejszy. To człowiek musi stać w środku transformacji energetycznej.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (Renew). – Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia nel 2020 mette un giusto accento sull'impatto della pandemia in questo settore e propone una fase di ripresa che sia in linea con gli obiettivi della transizione digitale e verde.

In questo senso, sono convinto che proprio lo strumento di ripresa e resilienza potrà dare un nuovo slancio agli Stati membri, che dovranno destinare almeno il 37 % delle risorse di ciascun piano alla transizione climatica. Il Covid inoltre ha messo ancora più in luce la necessità per l'Unione europea di ridurre la vulnerabilità e la dipendenza estera anche in questo campo, migliorando la resilienza e la diversificazione delle catene di approvvigionamento, nonché la capacità di stoccaggio.

Tutti gli Stati membri dovranno continuare a contribuire affinché i target del 2030 prima, e l'obbiettivo della neutralità climatica nel 2050 poi siano raggiungibili nella pratica, coerentemente con gli impegni presi con l'accordo di Parigi. Questo non significa imporre una strategia di decrescita industriale, ma avviare un processo di trasformazione energetica in modo deciso in tutti i settori, come ripensare radicalmente anche le nostre abitudini. Penso alla mobilità Smart, ai combustibili alternativi, alla conversione delle industrie ad alto impiego energetico e alla digitalizzazione delle infrastrutture energetiche; non ultimo, penso al ruolo giocato dall'idrogeno che, in un sistema energetico integrato ha la possibilità di favorire la decarbonizzazione dell'industria dei trasporti, della produzione di energia elettrica e dell'edilizia in tutta Europa.

Servono però le risorse adeguate, signora Commissaria, lo sviluppo di sistemi energetici ed economici sempre più sostenibili dipenderà dagli investimenti in ricerca e innovazione, investimenti in grado di aumentare ulteriormente la competitività delle energie rinnovabili, soprattutto in termini di fabbisogno energetico e di costi.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Vincenzo Sofo (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, Caucaso, Africa, Medio Oriente, Est Europa, tutte aree dalle quali dipendiamo energeticamente, tutte aree dove le potenze straniere alimentano instabilità e conflitti per metterci sotto scacco. Ecco perché l'Europa, se vuole essere un attore geopolitico, forte e autonomo necessita di una sovranità energetica, sovranità che deve dunque rappresentare il cuore della sfida ambientale del Green Deal, non la rincorsa ai capricci di Greta e di multinazionali che vogliono decapitare le nostre aziende, con tasse su carni, plastiche e follie varie. Non la sottomissione alla Cina come accadrebbe puntando solo sull'elettrico.

L'obiettivo deve essere garantire l'autonomia dell'Europa, valorizzando il potenziale energetico di tutti i suoi Stati membri e l'Italia ha tutte le carte per essere protagonista, solare, eolico, l'idrogeno, per non parlare dell'energia da moto ondoso con realtà come il NOEL in Calabria, grazie alle quali potrebbe nascere nella Locride il primo porto turistico a impatto zero.

Se dunque volete costruire un'Europa potenza, valorizzate questa realtà e noi saremo i primi a supportarvi. Se invece siete disposti a uccidere le nostre economie, pur di fare gli zerbini di Greta, ebbene noi saremo i primi a combattervi.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Paulus (Verts/ALE).(Beginn des Redebeitrags bei ausgeschaltetem Mikro) ... wir heute hier sind. Ich möchte mich auf die Rolle der erneuerbaren Energien fokussieren: Wir haben ja drei gute Nachrichten, die auch in Ihrem Bericht drinstehen. Erstens: Erneuerbare liefern inzwischen mehr als 20 % der Endenergie in der Europäischen Union. Die Stromerzeugung aus Sonne und Wind hat sich von 2010 bis 2018 mehr als verdoppelt. Und – vielleicht für manche in diesem Haus am wichtigsten – die Erneuerbaren sind den fossil—atomaren Energieträgern hinsichtlich Wertschöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen überlegen.

Aber: Die Ausbauziele der Mitgliedstaaten reichen absolut nicht aus, um unsere Emissionen bis 2030 ausreichend zu senken, und deswegen brauchen wir eine riesige gemeinsame Anstrengung. Und viele Bürgerinnen und Bürger wissen das und sind dazu bereit. Und deshalb fordere ich Sie, Frau Simson, hier und heute auf: Bitte sorgen Sie dafür, dass die im Clean Energy Package verankerten Rechte für die Bürgerenergie schnell und wirksam in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Dann haben wir eine echte Energieunion, entfesseln die Erneuerbaren, demokratisieren die Energieversorgung, sichern lokale Wertschöpfung und erreichen unsere Klimaziele.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Simson, η έκθεση για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης επαναφέρει στο προσκήνιο το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας. Αν και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγιναν βήματα προόδου, στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, το 2018, το 22,7% του πληθυσμού ανέφερε ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόλις 7,3%. Ομοίως, το 2018, το 35,6% του πληθυσμού δεν ανταποκρίθηκε στις οικονομικές του υποχρεώσεις για τους λογαριασμούς ενέργειας λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις 6,6%.

Τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, κυρία Επίτροπε, είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε το μείζον θέμα της ενεργειακής φτώχειας. Χρειάζονται όμως ταυτόχρονα μεγάλης κλίμακας προγράμματα πολυδιάστατης αναβάθμισης των κτιρίων και των κατοικιών στις περιοχές που υποφέρουν, με έμφαση στη χρήση των κυκλικών υλικών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Χρειάζεται να κινητοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία από το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κοινοτικό προϋπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο με τέτοια δράση θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, θα δημιουργήσουμε δουλειές και θα αφήσουμε πίσω μας την ενεργειακή φτώχεια.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhor Presidente, estamos hoje a debater o estado da energia em circunstâncias muito diferentes daquelas em que o fizemos nos anos anteriores e, nestas circunstâncias, temos que colocar todas as políticas e ferramentas ao serviço da recuperação e da resiliência. A boa governação da União da Energia tem que ter em conta esta nova ambição de liderança verde.

Tendo integrado a equipa de negociação do regulamento da governação da energia é com satisfação que verifico a avaliação positiva feita pela Comissão Europeia do conteúdo dos planos nacionais de energia e clima.

As metas definidas para 2030 continuam ao nosso alcance. As metas de interconexões estão atrasadas, precisam de um forcing político. Apelo a que, sem perder de vista as metas, nos foquemos no processo e no seu impacto, em garantir energia limpa a preços mais baixos para as empresas e as famílias, em reduzir substancialmente a pobreza energética, em apostar em novos modelos de distribuição e armazenamento e em novas tecnologias, como o hidrogénio verde, que permitem envolver todos os setores do Pacto Ecológico e reforçar o mercado único da energia.

 
  
MPphoto
 

  Jakop G. Dalunde (Verts/ALE). – Herr talman! Jag vill börja med att också tacka kommissionen för en viktig rapport, som visar vilken roll energipolitiken har i våra ansträngningar att minska klimatförändringarna. Och årets ”Energy State of the Union” visar att vi runtom i EU fortfarande lägger mer pengar på fossila subventioner än vad vi gör på att bygga ut förnybar energi – till och med dubbelt så mycket. Det är 50 miljarder euro årligen som vi lägger på att pumpa in konstgjord andning i gårdagens teknik.

Klimatpolitiken får aldrig vara någonting som stannar vid retorik eller pompösa tal. Därför vill jag påminna om att vi i Europaparlamentet bara för några veckor sedan röstade om EU:s klimatlag, inklusive nya mål till 2030. Och dessa nya mål måste innebära ett paradigmskifte i vår lagstiftningsprocess. Klimatkrisen är akut och framtiden är 100 procent förnybar. Och det är det vi måste arbeta för.

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Mr President, the European Green Deal and green recovery are of rather strategic importance for the Union, not only to reach our climate ambitions and respond to climate change, but also in terms of ensuring a fair, yet competitive, energy transition.

Since last year, the Commission has presented initiatives to step up climate ambitions, not only to reach the target for 2030, but also for the long term. I think that we need to update existing legislation, but we also need new proposals as well, for example, in the field of renewables.

For Member States to achieve the decarbonisation target, we need first an achievable target for all Member States, taking into consideration also the different starting points of each. We need an agreement that would be beneficial for everyone.

Secondly, I may say that we, the policymakers, need to ensure that transition is possible for all regions, including those dependent on coal, and that no sector of industry should be further affected, especially given the COVID-19 economic pandemic impact. We need to back the green transition with a consistent and horizontal energy policy, and a modern, climate-neutral, highly resource efficient and competitive industrial base in the EU.

As a conclusion, along this way, in the process, we need to ensure consistency across policies, streamlined Green Deal ambitions, with a feasible transition leaving no region behind, ensuring the resilience of our energy system and the security of our energy supply.

 
  
MPphoto
 

  Robert Hajšel (S&D). – Mr President, renewable energy and energy efficiency are the cornerstones of the energy transition. Renewable energy will provide the majority of clean electricity in the decades to come. However, huge capital will also be needed to transform Europe’s energy infrastructure. Strategic choices about where to invest must be made now, taking into account the need to phase out fossil fuel subsidies.

But take gas as a fossil fuel: it can be a helpful bridging transitionary medium to be used in many Member States if we want to achieve our ambitious climate targets. The gas infrastructure can be used also for the clean hydrogen technology if slightly modified. We need to stop talking only about the energy targets, we have to speak about how to implement these. Today our role is to facilitate a just transition, and also recovery, by linking those opportunities with the needs of people who don’t want to fall into energy poverty, where there are already about 50 million Europeans.

 
  
MPphoto
 

  Manuela Ripa (Verts/ALE). – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Nahezu täglich beschwören wir den European Green Deal, nahezu täglich beschreiben wir minutiös, wie genau wir nun den Klimaschutz angehen – und dann kommt diese Zahl, für die wir der Kommission dankbar sein müssen. 50 Milliarden Euro jährlich geben die Mitgliedsstaaten für die Subvention von fossilen Energien aus. Das ist der dritthöchste Betrag an Subventionen, den wir in der EU aufwenden. Das macht einen fassungslos und zeigt, dass die Regierungen komplett widersprüchlich handeln. Einerseits wollen wir mit dem ETS die CO2-Preise erhöhen, wir alle wissen, dass sie viel zu niedrig sind. Andererseits geben die Mitgliedsstaaten diese unglaublich hohe Summe für die Verbilligung von CO2 aus. Auch in der Energiepolitik müssen wir das Gesamtbild sehen.

Daher – lasst uns sofort Energie-Subventionen für Fossile verbieten! Lasst uns diese Subvention unmittelbar und sofort in Erneuerbare stecken! Die Kommission ist aufgefordert, mit einem derartigen Vorschlag auf das Parlament zuzukommen. Dafür würden Sie Applaus bekommen.

 
  
MPphoto
 

  Kadri Simson, Member of the Commission. – Mr President, the State of the Energy Union is an opportunity for all of us to take a close look at our energy policy, to assess the progress we have made and identify the areas where we need to do even better. It is an extremely thorough exercise to make sure that all the dimensions of our energy policy are delivering and this year’s report is not only the first one since the Green Deal, it is also the first one since the delivery and assessment of the final national energy and climate plans. There will be many opportunities to engage with Member States, stakeholders, and of course with the European Parliament, in the coming months on our clean energy transformation and its challenges, and I trust that this report is a good basis to kick off such a dialogue.

As already mentioned during my introduction, the State of the Energy Union contains important additional reports, notably, let me highlight again, the first competitiveness report that is part of the State of the Energy Union. It shows that green energy is outperforming the conventional energy technologies; also the price of renewables has come down significantly, and the energy efficiency first principle in the renovation wave helps us to create jobs across all the EU. So lower heating bills for households, and it also helps us save energy, and energy poverty across EU has declined but this is still 34 million people too many who struggle to afford a comfortable temperature in their homes. So the Green Deal and the clean energy transition is an opportunity also for the economy to relaunch investment and jobs.

Our programme for the next year is to strongly build on these conclusions and we have just adopted the renovation wave, the hydrogen strategy, and we will very soon present our offshore renewable strategy. But we also made a commitment to look at and assess all our basic instruments when it comes to the energy efficiency and renewables. All of these actions are now part of our work programme for 2021.

And this is what the Green Deal means – a cleaner, more competitive, fairer Europe. The EU’s current framework will not allow us to reach our 2050 goals and meet our commitments under the Paris Agreement. Simply continuing to implement the clean energy package would see the EU achieving a 60% reduction of greenhouse gas emissions by 2050. This is not enough to get to the Paris Agreement. The EU needs to raise its ambition for this decade now and the impact assessment we have conducted shows that a balanced realistic pathway to carbon neutrality by 2050 requires an emissions reduction target of 55% by 2030. This is why the Commission proposes to cut emissions faster by 2030.

Now let me briefly also touch upon the importance of nuclear safety because I received yesterday a letter from 40 Members of Parliament expressing their concerns regarding the safety of the Astravets nuclear power plant in Belarus. I would like to reiterate the Commission’s commitment to ensuring the highest levels of nuclear safety globally, and especially in the EU’s closest neighbourhood. In the case of Astravets power plant this means verifying that all key safety recommendations from the European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG) are implemented prior to the start of commercial operations of the power plant in early 2021.

The 7 November event is a one-off operation to test the generation of a small quantity of electricity. The peer review by ENSREG’s nuclear safety experts is well underway. It is important that the experts are able to complete their work, which would allow them to draw their own independent conclusions. The peer review is expected to be completed prior to the commercial operation of the plant.

The Commission is making great efforts to maintain engagements with Belarus in this regard. However, we will need to operate within the current political reality of the political developments in Belarus. Nonetheless, the Commission is prepared to apply increased political pressure to see that the key recommendations are not implemented before the start of the commercial operation of the plant. This is also about our energy union.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. – Örömmel fogadtam az Európai Bizottság által készített jelentést. Az uniós energiapolitika integrálása polgáraink alapvető érdeke, mivel az energiaunió létrejötte alapfeltétele annak, hogy a klímavédelemmel kapcsolatos kötelezettségvállalásainkat 2050-ig teljesíteni tudjuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! A klímavédelem mellett az energiaunió másik fontos célja az európai uniós tagállamok kiszolgáltatottságának csökkentése az energiaforrások terén. A megújuló energiaforrások támogatása és kiépítése tehát nemcsak klímavédelmi célokat szolgál, hanem elősegíti azt is, hogy az európai uniós tagállamok saját maguk képesek legyenek biztosítani polgáraik energiaellátásának biztonságát. Míg az európai uniós irányelvek a stratégiai célú, uniós szintű önellátást szorgalmazzák, néhány tagállam kormánya, mint például az Orbán-kormány egyre inkább függővé teszi magát Oroszországtól az energiaellátás terén. Ha éppen nem gázt vesz tőlük, akkor olyan atomerőművet, amely soha nem lesz képes piaci árakon áramot termelni. Mi azért küzdünk, hogy az Unió egy élhető hely legyen ma, holnap és 50 év múlva is, ezért sürgető az energiaunió mihamarabbi felállítása.

 
  
MPphoto
 
 

  Susana Solís Pérez (Renew), por escrito. – El estado de la Unión de la Energía es un instrumento clave para medir nuestra progresión hacia una energía más limpia, que nos permita cumplir los compromisos de descarbonización aprobados en la Ley Europea del Clima para 2030 y 2050. El estado de la Unión de la Energía nos permite analizar las debilidades de nuestro sistema energético y, sobre todo, mostrarnos en qué puntos debemos invertir más.

Los nuevos fondos de recuperación y de cohesión deben ser un arma clave para garantizar una mejor eficiencia energética de los edificios, para invertir en planes de movilidad sostenible y para reducir el uso de los combustibles fósiles para particulares e industria, a través de una progresiva electrificación e inversión en fuentes alternativas como el hidrógeno verde y las energías renovables.

Es el momento de involucrar a la sociedad civil, fomentar la innovación y la colaboración público-privada para poder alcanzar una mayor independencia energética y una Europa más verde y digital. Los fondos de recuperación, unidos a programas como MCE o el Fondo de Transición Justa, ofrecen una oportunidad única para abordar los retos del futuro sin dejar a nadie atrás.

 
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 16. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika