Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Πρώτη ψηφοφορία
 5.Η ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ (συζήτηση)
 6.Σοβαρές απειλές για την ασφάλεια μέσω της πώλησης διαβατηρίων και θεωρήσεων της ΕΕ σε εγκληματίες (συζήτηση)
 7.Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση)
 8.Ευθυγράμμιση της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (συζήτηση)
 9.Βραβείο Ζαχάρωφ 2020 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 10.Ευθυγράμμιση της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (συνέχεια της συζήτησης)
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Δεύτερη ψηφοφορία
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Tρίτη ψηφοφορία
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (314 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (314 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2039 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 16 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου