Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 22 października 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wniosek o uchylenie immunitetu : patrz protokół
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Równouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE (debata)
 6.Poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa w związku ze sprzedawaniem przestępcom paszportów i wiz UE (debata)
 7.Stan unii energetycznej (debata)
 8.Dostosowanie Traktatu karty energetycznej do Europejskiego Zielonego Ładu (debata)
 9.Nagroda Sacharowa 2020 (ogłoszenie laureata)
 10.Dostosowanie Traktatu karty energetycznej do Europejskiego Zielonego Ładu (ciąg dalszy debat)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 17.Wznowienie posiedzenia
 18.Trzecia część głosowania
 19.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 20.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 21.Petycje: patrz protokół
 22.Procedura zgody (art. 105 Regulaminu): patrz protokół
 23.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy: patrz protokół
 24.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu): patrz protokół
 25.Zmiany tytułów sprawozdań z własnej inicjatywy: patrz protokół
 26.Składanie dokumentów: patrz protokół
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 28.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (314 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (314 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2039 kb)
Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności