Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 22 oktober 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 4.Första omröstningsomgången
 5.Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (debatt)
 6.Allvarliga säkerhetshot på grund av försäljningen av EU-pass och EU-viseringar till brottslingar (debatt)
 7.Lägesrapport om energiunionen (debatt)
 8.Anpassning av fördraget om energistadgan till den europeiska gröna given (debatt)
 9.Sacharovpriset 2020 (tillkännagivande av pristagaren)
 10.Anpassning av fördraget om energistadgan till den europeiska gröna given (fortsättning på debatten)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Andra omröstningsomgången
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Tredje omröstningsomgången
 19.Röstförklaringar: se protokollet
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 21.Framställningar: se protokollet
 22.Godkännandeförfarandet (artikel 105 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 24.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 25.Ändrade titlar på initiativbetänkanden: se protokollet
 26.Inkomna dokument: se protokollet
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (314 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (314 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2039 kb)
Senaste uppdatering: 16 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy