Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων πόρων), μηχανισμός αιρεσιμότητας σχετικά με το κράτος δικαίου και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (συζήτηση)
 19.Ψηφοφορία
 20.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένων των ιδίων πόρων), μηχανισμός αιρεσιμότητας σχετικά με το κράτος δικαίου και Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης (συνέχεια της συζήτησης)
 21.Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ (συζήτηση)
 22.Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και στην εκπαίδευση (συζήτηση)
 23.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 24.Επανάληψη της συνεδρίασης
 25.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 26.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα (συνέχεια της συζήτησης)
 28.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 29.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 31.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (549 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (549 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3066 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 10 Μαΐου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου