Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 5k
Fredagen den 13 november 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

4. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (fortsättning): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Senaste uppdatering: 12 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy